Lakimies vastaa: Työpaikan vaihdos ja liikesalaisuudet

Public Market-kyltti
Kuva: Stuart Guest-Smith / Unsplash

Muotoilija S on aikeissa vaihtaa työpaikkaa. S haluaa tietää, miten hänen nykyisen työnantajansa liikesalaisuudet tulee ottaa huomioon työsuhteen päätyttyäkin. Työsopimuksessa ei liikesalaisuuksista mainita mitään.

Liikesalaisuuksilla voi olla suurtakin taloudellista arvoa yritykselle. Muun muassa tätä luottamuksellista tietoa työnantajat haluavat suojata. Samaan aikaan palkansaajalla tulee olla vapaus kehittyä ammatissaan ja hyödyntää työpaikalla oppimaansa työsuhteen päättymisen jälkeenkin ilman perusteettomia rajoituksia. Osapuolet voivat sopia työsuhteensa pelisäännöistä melko vapaasti liittyen erilaisiin salassa pidettäviin tietoihin. Työntekijän ei kuitenkaan kannata suostua kohtuuttoman laajoihin, pitkäkestoisiin ja epämääräisiin ehtoihin.

Mikä on liikesalaisuus?

Liikesalaisuuksia ovat lain nojalla taloudellista arvoa sisältävät esim. tekniset tiedot, jotka eivät ole yleisesti tiedossa tai helposti saatavilla ja joita työnantaja on myös pyrkinyt kohtuullisin toimin pitämään salassa. Tästä on tärkeää pitää erillään työntekijän tietotaito ja osaaminen, jotka eivät pääsääntöisesti ole liikesalaisuuden piirissä. Mikäli näiden kahden alueen suhteen itsellä herää epäselvyyksiä, kannattaa selvittää asia tilanteesta riippuen lakiasiantuntijan tai suoraan työnantajan kanssa.

Työsuhteen aikana liikesalaisuuksia ei saa paljastaa. Sen sijaan työsuhteen päättyessä tämä velvollisuus on voimassa vain, jos asiasta on sovittu tai jos liikesalaisuudet on hankittu oikeudettomasti. Lisäksi ääritilanteena: jos työntekijä oikeudettomasti ja tahallisesti ansiotarkoituksessa tai työnantajan vahingoittamistarkoituksessa hyödyntää työnantajan yrityssalaisuuksia alle kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, voi kyseeseen tulla rikosvastuu.

Kannattaa laatia työsopimuksessa selkeät ja molempien osapuolten intressit huomioivat salassapitoehdot, joissa täsmennetään luottamuksellisen tiedon rajat. Tämä on hyvä alku luottamuksellisen ja reilun työsuhteen syntymiselle.

Mitä on pidettävä salassa, miksi ja miten? Kuinka kauan?

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seikkoihin, joiden osalta ei ole selvää, onko kyse liikesalaisuudesta lainkaan, mutta jolla on muotoilijan ammattitaidon hyödyntämisen kannalta merkitystä työsuhteen jälkeen. Esimerkiksi oikeus käyttää jotakin tietoa omassa portfoliossaan. Tarvittaessa kannattaa konsultoida esimerkiksi työoikeusasioihin erikoistunutta juristia.

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen. Lakimies vastaa -palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta. Lähetä kysymys: jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Ornamon lakimies palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton. Katso täältä yhteystiedot ja poikkeusajat.