Lisää liiketoimintaa muotoilijoille

Liiketoiminnan koulutusta, opettaja puhuu luokan edessä ja opiskelijat kuuntelevat.

Muotoilijat ovat keskeisessä roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. He suunnittelevat yrityksille parempia tuotteita ja tiloja. He kehittävät yritysten palvelujen toimivuutta ja houkuttelevuutta. Muotoilijat kuitenkin näkevät itsensä enemmän luovan työn tekijänä kuin liiketoiminnan edistäjinä. Mistä tämä johtuu? Entä miten muotoilijat osaavat hoitaa omaa liiketoimintaansa?

Aalto-yliopiston muotoilun pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Lapin yliopisto lupaa opiskelijoille vankan ammattitaidon teollisen muotoilun teoriasta ja käytännöstä sekä laaja-alaisen osaamisen ja kyvyn soveltaa osaamista yritys- ja tutkimusmaailmassa. Liiketoiminnan kehittämisestä ei puhuta. Yritykset kuitenkin pyörivät taloudessa, jossa kaikelle, myös muotoilulle on oma hintalappunsa. Muotoiluun sijoitetun rahan pitää tuottaa enemmän kuin mitä siihen menee. Myös muotoilijan on yhä paremmin pystyttävä perustelemaan oman työnsä arvo.

Jo 1990-luvulla Suomen teollisuudesta hävisi yli 100 000 työpaikkaa, ja teollisuuden pienentyminen on jatkunut tasaisesti siitä lähtien. Muotoilijoiden koulutusta ei vähennetty kysynnän mukaan, vaan koulutuspaikkoja kasvatettiin eri syistä. Käytännössä monen muotoilijan onkin ollut pakko perustaa oma suunnittelutoimisto tai tuotantoyritys, koska työpaikkoja ei yksinkertaisesti riitä kaikille. Jos siis haluaa Suomessa pysyä. Sen tulisi olla myös arvokkaan koulutusjärjestelmämme tavoite. Positiivisesti voi todeta, että tulevaisuuden taitoina pidetään esimerkiksi teknologia- ja elinkaariosaamista sekä empatiakykyä, jotka ovat muotoilijan ydinosaamista. Näin ollen muotoilijoille on yhä enemmän kysyntää.

Lahden LAB-ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun koulutuksessa opiskellaan tuotteiden ja käyttöliittymien luovaa suunnittelua sekä valmistettavuutta osana kaupallista toimintaa. Hyvä, että kaupallisuus on mainittu! Valmistuvien opiskelijoiden mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvia muotoilun opiskelijoita kannustetaan kovasti omaan yrittäjyyteen, jopa käsityöyrittäjyyteen. Sehän ei edes vastaa suunnittelualan korkeakoulutusta. Väitän, että muotoilijan työn ytimeen kuuluva luovuus aiheuttaa suurimman ongelman yrittäjäksi ryhtymisessä: yritys perustetaan yleensä yksin, oman luovuuden ympärille. Muotoilualan yrityksistä 71 % on näitä mikroyrityksiä. Muotoilun koulutus ei kuitenkaan sisällä lainkaan opetusta liike- eikä tuotantotaloudesta. Miten ihmeessä muotoilija edes osaa pyörittää yritystä, saati tuotantolaitosta?

Rastor-instituutti, Faros&Com Oy ja Ornamo pilotoivat vuonna 2019-2021 liiketoiminnan peruskoulutusta luovan alan yrittäjille oppisopimuskoulutuksena. Oppiminen tapahtuu valtaosalla omassa yrityksessä, eli oppi jalkautetaan heti käytäntöön. Erityisesti muotoilijoille räätälöity merkonomikoulutus sisältää opetusta tuloksellisesta toiminnasta ja kannattavuudesta, asiakaspalvelusta kilpailukeinona, tuloksellisesta markkinointiviestinnästä sekä eri yritysmuotojen vaikutuksesta yrittämiseen. Koulutettavina on nyt kolme noin kahdenkymmenen hengen ryhmää.

Olisiko muotoilijoiden jo aika oppia puhumaan myös rahasta, toimeentulosta ja yrittämisestä liiketoiminnan termein?

Hae mukaan vuoden 2022-2023 koulutukseen! Lisätietoa täällä.