Muotoilun korkeakoulutuksen kansallista strategiaa tarvitaan

Mitkä ovat muotoilijan ominaiset vahvuudet suunnittelijana? Kuinka paljon henkilökohtaiset ominaisuudet tai kyky rakentaa verkostoja vaikuttavat työllistymiseen verrattuna korkeakouluopintojen tuomaan osaamiseen?

Näitä kysymyksiä heräsi Muotoilutyön uuden muodot -pilottihankkeessa, jossa Ornamo kumppaneineen kartoitti muotoilualan näkökulmaa tulevaisuuden työhön.

Muotoilijoiden työttömyysaste oli vuonna 2015 noin 14 prosenttia. Kysyimme miksi, ja päätimme eri keinoin selvittää työllistymisen haasteita alalla. Selvää oli, että muut toimialat ja verkostot tarjoavat yhä enemmän työtä taideteollisuuden sijaan.

Hanke oli Ornamolta uusi aluevaltaus alan muuttuviin työmarkkinoihin, joiden pelisääntöihin haluamme olla vaikuttamassa.

Ihmiset luovat oman työnsä ympärille verkostoja ja kumppanuuksia. Mitä verkostomaisemmasta työstä on kyse, sitä enemmän ihmisen osaaminen ja persoona korostuvat – rajatun toimenkuvan sijaan. Lukuisat ihmiset ovat eri töiden välillä, omasta tahdostaan. Opinnoista pitäisi siksi saada tukea työelämätaitojen sekä persoonaan liittyvien ominaisuuksien hyödyntämiseen.

Työ on muuttunut pysyvästi.

Kansallisen muotoiluohjelman tavoitteena on kytkeä muotoilu kiinteäksi osaksi innovaatiojärjestelmiä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Korkeakoulujen merkitys muotoilualan työllisyydessä ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa on ratkaiseva. Siksi resursseja muotoilun korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen tulee vahvistaa. Siksi tarvitsemme muotoilukoulutuksen kansallista korkeakoulustrategiaa.

Alan korkeakoulujen tulisi yhdessä suunnitella ja koordinoida koulutusohjelmia valtakunnallisesti, jotta varmistetaan monialaisen muotoiluosaamisen korkealaatuisuus. Strategiassa tulee arvioida muotoilualan kehitysnäkymiä ja ottaa huomioon teollisuuden ja työelämän tarpeet. Strategian tulee sisältää nykytilan ja toimintaympäristön analyysi, yhteinen visio 2030 suomalaisen muotoilun korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, toive- ja uhkaskenaario sekä suunnitelma strategisista tavoitteista ja toimenpiteistä vision toteuttamiseksi.