Näin muotoilua suojataan

Lapsi leikkii pöydän ääressä. Emilia Åman on suojannut EK for Kids -tuotemerkin Rabbit-tuolin mallioikeudella. Kuva: Emilia Åman.
Emilia Åman on suojannut EK for Kids -tuotemerkin Rabbit-tuolin mallioikeudella. Kuva: Emilia Åman.

Aineettoman omaisuuden suojaus (IPR) koetaan muotoilualan yrityksissä tärkeäksi, mutta silti jopa 46 prosenttia yrityksistä ei ole suojannut tuotetta, palvelua tai taideteosta millään tavalla, selviää Ornamon vuoden 2018 suhdannekyselyistä.

”Se, että lähes puolet vastanneista ei ole suojannut aineetonta omaisuuttaan millään tavalla, ei kuulosta tyydyttävältä luvulta liiketoiminnan riskien näkökulmasta. Täytyy muistaa, että muotoilualan yrityksille aineeton omaisuus on erityisen arvokas omaisuuserä, ja se on monesti altis oikeudettomalle hyödyntämiselle”, kommentoi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen.

”Mikään yritys ei ole liian pieni hakemaan IPR-suojaa. Suoja voidaan mitoittaa pienenkin yrityksen tarpeisiin niin, että se ei ole kohtuuton investointi”, hän sanoo.

Kansainvälisillä markkinoilla IPR-strategian merkitys korostuu

Suhdannekyselystä selviää, että muotoilualalla on paljon kasvuhalukkuutta. Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli vuoden 2018 kyselyyn vastanneista runsas kymmenesosa, mutta mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä oli peräti yli 60 prosenttia. Erityisesti kansainvälistyminen voisi olla muotoilualan yrityksille yksi tärkeä kasvun väylä. Kiinnostus ulkomaiseen toimintaan on kasvussa, sillä 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on panostanut voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen.

”Toiminnan laajentuminen kansainvälisille markkinoille tarkoittaa suurempia ja monipuolisempia kasvun ja yhteistyön mahdollisuuksia. Samalla se kuitenkin kasvattaa myös liiketoiminnan riskejä ja korostaa muotoiluyrityksille tärkeän aineettoman omaisuuden suojan suunnittelun tarvetta”, Ilvonen kertoo. Hän muistuttaa, että kansainvälisillä markkinoilla jäljittely voi olla häikäilemättömämpää ja ammattimaisempaa. Suuremmilla markkinoilla suojan saanti on yrityksille kuitenkin myös suurempi investointi.

”Aina ei ole kannattavaa hakea suojaa varmuuden vuoksi mahdollisimman laajasti. Kansainvälisillä markkinoilla IPR-strategian laadinta, eli suunnitelmallisen suojauksen merkitys korostuu.”

Mikään yritys ei ole liian pieni hakemaan IPR-suojaa. Suoja voidaan mitoittaa pienenkin yrityksen tarpeisiin niin, että se ei ole kohtuuton investointi

Muotoilija, miten olet suojannut tuotteitasi?

Janne Suhonen
Kasperi

”Olemme hakeneet mallisuojan nahkaisen olkalaukun sulkuhelalle. Laukun ideana on, että se pystytään helposti avaamaan ja sulkemaan ottamatta sitä pois olalta. Emme löytäneet nahkalaukulle sopivaa ratkaisua, joten suunnittelimme oman. Testiversiosta tykättiin ja saimme kommentteja, että tällaista ei ole ennen nähty. Siitä tuli mieleen, että sulkuhelamme on varmaan melko ainutlaatuinen tuote ja se kannattaa suojata.

Mallisuoja vaikutti meille sopivalta suojamuodolta. Kustannukset olivat kohtuulliset ja byrokratialtaan prosessi oli tarpeeksi kevyt. Patentti olisi ollut aivan liian kallis ratkaisu ja sen hakeminen olisi kestänyt liian kauan. Olemme tällä hetkellä niin pieni yritys, että meidän täytyy priorisoida, mihin rahkeet riittävät. Olemme kiinnittäneet suojaukseen huomiota, koska meillä on erilaisten yksityiskohtien kautta paljon omaa uniikkia suunnittelua, josta syntyy lisäarvoa tuotteille ja brändille. Mallisuoja on liiketoiminnassamme imagollisesti tärkeä juttu. Se todistaa tinkimätöntä suunnitteluamme.”

Emilia Åman
Emilia Karenina

”Mallisuoja on hyvä keino suojata uutta muotoilua. Itse olen kokenut tärkeäksi hakea mallisuojaa tuotteille, joiden suunnitteluun ja valmistusprosessiin olen käyttänyt runsaasti aikaa sekä tehnyt taustatutkimusta. Olen hakenut suojaa tuotteille, joiden rekisteröinnillä on lisäksi merkitystä yrityssalkussani. Yksi mallioikeuksista on myönnetty EK for Kids -tuotemerkin Rabbit-tuolille. Kun Rabbit-tuolin proto syntyi syksyllä 2017, hain välittömästi suojaa, sillä syntynyt tuote oli muotoilultaan uusi ja yksilöllinen.

Mallioikeuden hakuprosessi tuli itselleni tutuksi, kun ensimmäiset tuotekopiot tulivat vastaan sosiaalisessa mediassa. Tällaisesta kokemuksesta menee aika varpailleen, joten nykyisin haen mallisuojaa välittömästi, jos näen tuotteella olevan uutuusarvoa. Myönnettyyn mallisuojaan voi viitata myös alihankkijoita kilpailuttaessa.”

Heli Mäkiranta
Quu Design

”Olen suojannut kolme Quu-valaisinsarjani valaisinta mallisuojalla ja lisäksi Quu-sana on suojattu tavaramerkillä. Hain tavaramerkkiä erottamaan brändini muista vastaavista tuotteista, eli toimimaan tunnusmerkkinä valaisimilleni. Quu-sana tulee siitä, että valaisin muodostuu kuusta ja planeetoista. Tutkiessani asiaa huomasin, että quu-sanaa ei oltu vielä käytetty valaisinten yhteydessä, pelkkää q-kirjainta ja kuu-sanaa kylläkin. Arvelin, että tämä on tarpeeksi persoonallinen nimi, jotta sille voi saada suojan. Nyt tavaramerkki antaa minulle yksinoikeuden käyttää sanaa valaisinten markkinoinnissa.

Tavaramerkki on ennen kaikkea suoja ja turva kopiointia vastaan, mutta samalla se nostaa myös yrityksen arvoa vahvistamalla brändiä. Jo ennen tavaramerkin hakemista olin rakentanut tuotteistani vahvasti Quu-brändiä esimerkiksi tarinoiden avulla. Liiketoimintani kannalta olisi ollut todella ikävää, jos joku muu olisi ehtinyt käyttää jotain vastaavaa.”

Teksti: Saara Argillander ja Pekka Lith