Miksi muotoilijan tai taiteilijan kannattaa perustaa osakeyhtiö?

Muotisuunnittelija työnsä äärellä. Kuva: Bigstock

Osakeyhtiön perustaminen muuttui helpommaksi heinäkuussa 2019, kun yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Toiminnan siirtäminen toiminimestä osakeyhtiöön voi hyödyttää muotoilijaa ja taiteilijaa monella tapaa.

Tähän asti osakeyhtiön perustamiseen on vaadittu 2 500 euron alkupääoma. Lakimuutoksen tavoitteena on vähentää ammatinharjoittajan henkilökohtaista vastuuta ja helpottaa mikro- sekä pienyritysten toimintaa.

Muotoilu- ja taidealalla toimiminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli niin sanottuna toiminimiyrittäjänä on toistaiseksi osakeyhtiötä yleisempää. Ornamon suhdannekyselyyn vuonna 2018 vastanneista noin sadasta yrityksestä 42,4 prosenttia oli toiminimiä ja 40,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Miksi muotoilijan tai taiteilijan kannattaa perustaa osakeyhtiö?

1. Osakeyhtiö on yrittäjästä erillinen oikeushenkilö

Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön velvoitteista. Osakeyhtiön osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista lähtökohtaisesti vain sijoittamallaan pääomalla. Toki liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi osakkaille voidaan vapaaehtoisesti luoda velvoitteita esimerkiksi osakassopimuksen avulla.

2. Osakeyhtiö mahdollistaa kasvamisen ja kansainvälistymisen

Osakeyhtiöön voi sijoittaa. Pienikin yhtiö voi kasvattaa potentiaaliaan kasvaa ja kansainvälistyä hankkimalla osakkaaksi esimerkiksi pääomasijoittajan tai avainasemassa olevia oman tai muiden alojen osaajia, kuten myynnin tai koodauksen ammattilaisia. Osakkaaksi ottaminen auttaa myös sitouttamaan yhtiön avainhenkilöitä liiketoiminnan kehittämiseen, usein käytännössä osakassopimuksen avulla. Pääomasijoittaja voi tuoda yhtiöön paitsi rahaa, myös osaamista ja verkostoja. Business Finland tarjoaa osakeyhtiöille erilaisia kasvamista tukevia palveluita kuten innovaatiosetelin.

3. Osakeyhtiön voi myydä

Osakeyhtiö ja siihen liittyvä liiketoiminta voi olla yrityskaupan kohteena luontevammin kuin toiminimi. Luovan alan yrityksiin olennaisena osana usein kuuluvat aineettomat oikeudet ovat yritystä myytäessä merkittävän suuri osa yhtiön laskennallista varallisuutta. Osakeyhtiölle onkin mahdollista siirtää omia aineettomia oikeuksiaan kokonaan tai osittain, tai rekisteröinnit voidaan tehdä suoraan oman osakeyhtiön nimiin.

4. Osakeyhtiö voi keventää verotusta

Osakeyhtiön verotukselliset hyödyt alkavat erottua edukseen verrattuna muihin yritysmuotoihin, kun yrityksen liikevaihto on karkeasti arvioiden yli 50 000 euroa vuodessa. Tätä pienemmässäkin yrityksessä voi olla hyötyä siitä, että yrittäjä voi palkan sijaan maksaa itselleen osinkoa.

Monet edellä mainituista hyödyistä koskevat ennen kaikkea muotoilualan yrittäjää. Myös taideyrittäjällä voi olla monenlaista yritystoimintaa: taiteen tekemisen lisäksi esimerkiksi opettamista, koulutusta ja erilaisia palveluja sekä projekteja, joista pitää laskuttaa. Ei olekaan sinänsä mitään estettä sille, etteikö taiteilija voisi kasvattaa yritystään samoilla periaatteilla kuin muotoilijakin.

Osakeyhtiön merkittävimpiä etuja on juuri kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistaminen. Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli Ornamon vuoden 2018 suhdannekyselyyn vastanneista muotoilu- ja taidealan yrityksistä runsas 10 prosenttia. Mahdollisuuksien mukaan kasvavia oli yli 60 prosenttia. Potentiaalisten kasvuyritysten osuus on alalla suurempi kuin pk-yrityksissä keskimäärin. Kansainvälistyminen voisi olla alalla tärkeä kasvun väylä.

Osakeyhtiöllä on myös varjopuolensa yhtiömuotona. Perustamiskustannus on hiukan korkeampi kuin toiminimellä. Osakeyhtiö teettää myös enemmän työtä, sillä osakeyhtiöllä on esimerkiksi oltava kahdenkertainen kirjanpito. Osakeyhtiön lopettaminenkaan ei tapahdu yhtä yksinkertaisesti kuin toiminimen, vaan yhtiö pitää asettaa selvitystilaan, sille pitää asettaa selvitysmies ja velkojille pitää antaa julkinen haaste.

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen arvioi, että lakimuutos voi aiheuttaa myös heppoisin perustein perustettuja osakeyhtiöitä ja konkurssien lisääntymistä. ”Jos yritystoiminta on aivan alkuvaiheessa ja toiminta on keikkaluonteista, toiminimelläkin on sijansa”, Ilvonen muistuttaa.

”Kun toiminta on riittävän vakiintunutta tai jos toiminnan selkeä kasvattaminen on tähtäimessä, osakeyhtiö on usein paras vaihtoehto”, Ilvonen sanoo.

Teksti: Tuula Toivio