Ota korkeakouluharjoittelusta kaikki irti!

Kuvituskuva. Pöydällä toimistotarvikkeita, kuten paperitavaraa ja sakset.

Hyödynnä harjoittelun tuomat mahdollisuudet verkostoitua ja kehittää osaamistasi.

Hae rohkeasti sinua kiinnostaviin paikkoihin

Harjoittelupaikan haussa kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä. Joudut ehkä ottamaan yhteyttä useisiin paikkoihin, ennen kuin harjoittelupaikka aukeaa. Vain murto-osa muotoilun opiskelijoista löytää harjoittelupaikan avoimen työpaikkahaun kautta. Ornamon Harjoittelubarometriin 2018 vastanneista opiskelijoista 17 % sai harjoittelupaikan hakemalla avointa paikkaa. Yli puolet vastaajista sen sijaan löysi harjoittelupaikan lähestymällä itse työnantajaa. Ota siis rohkeasti ja oma-aloitteisesti yhteyttä sinua kiinnostaviin työnantajiin. Sähköpostin lisäksi kannattaa soittaa perään.

Parhaimmillaan harjoittelu voi poikia lisää töitä tai tärkeitä kontakteja tulevaisuutta varten. Kannattaa miettiä jo harjoittelupaikkaa hakiessa, mistä paikasta voisit saada mahdollisimman paljon irti ja missä pääset kehittämään osaamistasi.

Vaadi riittävää ohjausta

Harjoittelijana sinun tulee saada työhön riittävästi perehdytystä ja ohjausta. Pyydä työnantajaa nimeämään sinulle ohjaaja, joka sitoutuu opastamaan sinua ja jonka työaikaa on varattu ohjaukseesi. Uskalla kysyä tarvittaessa neuvoja. Muista, että harjoittelijana sinun työpanoksellasi ei ole tarkoitus korvata vakituista henkilökuntaa, vaan työmäärän ja vastuun tulee vastataharjoittelun luonnetta. Keskustele asioista rohkeasti.

Puhu reilusti palkasta

Maksaako työnantaja sinulle harjoittelusta palkkaa? Ota palkkaus rohkeasti puheeksi työnantajan kanssa.

Entä saatko palkkaa yli työttömyysturvan kerryttämisen ehdon? Kokopäivätyöstä maksettavan palkan tulisi vuoden 2018 vaatimusten mukaan olla 1189 euroa kuukaudessa tai vähintään työehtosopimuksen vähimmäispalkan suuruinen, jotta se kerryttäisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Harjoittelubarometriin vastanneiden opiskelijoiden harjoittelupalkkojen keskiarvo oli 1267 euroa ja mediaani 1200 euroa kuukaudessa. Voit ottaa nämä luvut esiin palkkaneuvotteluissa.

Jos rahoitat harjoittelun nostamalla opintotukea, ota selvää, paljonko saat harjoittelusta opintopisteitä ja miten se vaikuttaa opintotukeen. Muista, että sinun täytyy saada vähintään viisi opintopistettä tukikuukautta kohden, jotta voit nostaa opintotukea.

Ornamon neuvoo ja palvelee

Voit ladata Ornamon jäsensivuilta harjoittelusopimuspohjan ja tarkistuttaa sopimuksesi Ornamon lakimiehellä. Ilmoitamme Ornamon kotisivuilla ja viikkotiedotteessa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista, ja halutessasi voit myös jättää Ornamon viikkotiedotteeseen oman harjoittelupaikan hakuilmoituksesi. Ornamosta saat tarvittaessa myös henkilökohtaista apua ja neuvontaa portfolion tai ansioluettelon laadinnassa. Ota yhteyttä.