Skidiakatemian ja Designakatemian opettajat esittäytyvät

Aino_mustavalko

Teollinen muotoilija Aino Kiviranta

”Muotoilijoilla on iso rooli yhteisen ympäristömme suunnittelussa. Alati monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan monipuolisia ja ihmisläheisiä tapoja löytää uusia ratkaisuja haastaviin ongelmiin.”

Mitä muotoilet työksesi?
Teollisena muotoilijana olen suunnitellut tuotteita, palveluja ja ympäristöjä. Viimeisimpänä olen suunnitellut leikkivälineitä leikkipuistoihin. Leikkivälineitä suunnitellessani mietimme yhdessä liikunta- ja näkörajoitteisten lasten kanssa, miten heidän olisi helpompi käyttää leikkivälineitä ja mitä kaikkea leikkipuistossa voisi tehdä. Suunnittelutyössä tutustun käyttäjiin ja selvitän, mitkä asiat ovat tärkeitä ja miten mahdollisimman moni voisi käyttää suunnitteilla olevaa tuotetta mahdollisimman hyvin ja helposti. Kokeilemalla ja testaamalla voidaan saada heti selville, mitkä asiat toimivat ja mitä pitää tehdä toisin, jotta päästään onnistuneeseen lopputulokseen.

Mitä kerhossasi tehdään?
Teollisen muotoilun kerhossa tutustutaan ja innostutaan muotoilusta, opitaan katsomaan ongelmia eri näkökulmista ja ratkaisemaan niitä yhdessä. Kerhossa pohditaan suunniteltua ympäristöä ja muotoilijan roolia yhteisen ympäristömme ja esineistömme suunnittelussa itse tekemällä ja oivaltamalla. Kerhossa pääsee ideoimaan, suunnittelemaan ja rakentamaan omia tuotteita ja testaamaan niitä käytännössä.

Miksi muotoilu on tärkeää?
Hyvällä suunnittelulla rakennetaan kaikille parempaa ympäristöä. Muotoilijoilla on iso rooli yhteisen ympäristömme suunnittelussa. Alati monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan monipuolisia ja ihmisläheisiä tapoja löytää uusia ratkaisuja haastaviin ongelmiin. Empatia ja ketterä kokeileminen ovat muotoiluprosessin ytimessä. Käyttäjiin keskittyminen ja uusien ratkaisujen kokeileminen käytännössä auttavat keskittymään keskeisiin ongelmiin, epäonnistumaan nopeasti ja löytämään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Silvia di Lorio 2016

Tekstiilisuunnittelija Silvia Di lorio

”Kuluttajina teemme arvovalintoja ja osallistumme näin tulevaisuuden muotoilemiseen. Siksi tietoisuus muotoilusta kuuluu kaikille.”

Mitä muotoilet työksesi?
Muotoilen tuotteita sekä kaikkea, mitä tuotteen ympärille tulee: pakkauksia, logoja ja informaatiografiikkaa. Pääpaino työssäni on painokangassuunnittelussa. Olen suunnitellut sisustuskankaita ja asusteita Suomeen ja ulkomaille.

Mitä kerhossasi tehdään?
Mediamuotoilun iltapäiväkerhossa tutustumme visuaalisen viestinnän perusteisiin muotoilijan näkökulmasta. Ratkaisemme jonkin viestinnällisen ongelman koulun tiloissa suunnittelemalla informaatiografiikkaa valittuun kohteeseen. Käymme läpi nettisivujen tekemistä, blogin pitämistä ja vastuullista kuvaamista. Harjoittelemme myös kriittistä medialukutaitoa.

Miksi muotoilu on tärkeää?
Muotoilu on osa jokapäiväistä elämäämme, se vaikuttaa esineiden ja palveluiden taustalla. Olemme myös osa sitä. Kuluttajina teemme arvovalintoja ja osallistumme näin tulevaisuuden muotoilemiseen. Siksi tietoisuus muotoilusta kuuluu kaikille.

marika_lehti

Vaatesuunnittelija Marika Lehti

”Vaatesuunnittelijan ammattitaitoon ja vastuuseen kuuluu tehdä hyviä tuotteita, jotka ovat mukavia käyttää ja tuovat iloa käyttäjälleen”

Mitä muotoilet työksesi?

Tällä hetkellä suunnittelen pääasiassa neuleita, sekä teollisesti että käsin valmistettuja. Aiemmin olen suunnitellut miesten vaatteita sekä naisten alus- ja uima-asuja. Lisäksi suunnittelen sisustusneuleita 1kertaa2-mallistolle ja pidän neuleblogia. Kokemusta vaatetusalalta on lähes 20 vuodelta ja kentän monipuolinen tuntemus on toiminut isona voimavarana myös kerhoissa.

Mitä kerhossasi tehdään?
Vaatesuunnittelukerhossa tutustutaan vaatesuunnittelijan työhön eri näkökulmista. Siellä pohditaan mm. vaatteiden ympäristöystävällisyyttä, värejä ja muotia sekä pohditaan vaatteiden antamaa viestiä. Kerhossa tehdään yksi isompi työ, jossa tuunataan asuste kierrätysmateriaaleista. Tuunaaminen tarkoittaa sitä, että valmiiseen vaatteeseen tai asusteeseen lisätään uusia elementtejä tai sitä muokataan muulla tavalla uuden näköiseksi tai uuteen käyttötarkoitukseen.

Miksi muotoilu on tärkeää?
Muotoilua on kaikkialla, myös ihmisten päällä vaatteina. Vaatteilla on luonnollisesti iso merkitys ihmisten elämään. Sen huomaa parhaiten silloin, kun vaate ei toimi toivotulla tavalla. Urheiluvaate hikoiluttaa, talvitakki ei pidä lämpimänä, kengissä on huono kävellä. Jokaisella ihmisellä lienee näitä kokemuksia. Vaatesuunnittelijan ammattitaitoon ja vastuuseen kuuluu tehdä hyviä tuotteita, jotka ovat mukavia käyttää ja tuovat iloa käyttäjälleen.

juhana-nettiin

Muotoilija Juhana Myllykoski

Muotoilu antaa avaimet ongelmien ratkaisuun ja helpottaa jokapäiväistä elämää. Se on myös tapa ajatella ja nähdä asiat selkeämmin.

Mitä sinä muotoilet työksesi?
Olen monipuolinen muotoilija, jonka lisäksi teen myös opetustöitä. Muotoilijana päätyöni on tuote- ja konseptisuunnittelu. Suunnittelen esimerkiksi kalusteita yksityisiin ja julkisiin tiloihin, tai vaikkapa jonkin tapahtuman visuaalisen ilmeen. Graafinen suunnittelu ja kuvittaminen kuuluvat vahvasti suunnittelutyöhöni. Yksittäisten esineiden suunnittelun ohella hallitsen kokonaisuudet ja lopputulos on minulle tärkein. Minua kiinnostaa materiaalien monipuolinen käyttö ja erilaiset tuotantomenetelmät.

Mitä sinun kerhossasi tehdään?
Kerhossani tutustutaan muotoilun saloihin ja pureudutaan nykypäivän haasteisiin. Ihmettelemme teknologian kehitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Keskitymme muotoilun merkitykseen monipuolisissa ryhmätöissä, sekä muotoilijan rooliin projekteissa, joissa työskentelee joukko eri alojen osaajia. Kerhossa annetaan luovuudelle valta, opitaan katsomaan haasteita mahdollisuuksina ja arvostetaan jokaisen osaamista.

Miksi muotoilu on tärkeää?
Muotoilu antaa avaimet ongelmien ratkaisuun ja helpottaa jokapäiväistä elämää. Muotoilu ei rajoitu pelkästään käsinkosketeltavaan ympäristöön, vaan se on myös tapa ajatella ja nähdä asiat selkeämmin. Muotoilu on monipuolinen työkalu meitä kaikkia varten.

small_nuutinen

Korumuotoilija Sanna Nuutinen

”Muotoiltu tuote on vastavoima kertakäyttökulttuurille. Kestävän tuotannon periaatteet ovat mukana suunnittelutyössä, jo ensimmäisissä viivanvedoissa työpöydällä.”

Mitä muotoilet työksesi?
Liikun korumuotoilun ja -taiteen kentillä: suunnittelen ja valmistan koruja sekä esineitä työpajallani Helsingin Hernesaaressa. Muotoilutuotteissa hopea ja kulta ovat yleisimmät käyttämäni materiaalit kun taas taideprojekteissa korun voi rakentaa vaikka puusta, roskasta tai elävistä kukista! Valmistan piensarjamallistoja sekä yksittäisiä tilaustöitä. Teen myös projekteja eri yhdistysten, seurojen ja yritysten kanssa. Koru voi olla joukkoa yhdistävä esine, ja onkin kiinnostavaa etsiä yhteisiä tarinoita tai merkkejä koruun. Tyystin toisenlaisesta työstä on kyse, kun asiakas haluaa uniikin korun, joka rakentuu ainutlaatuisuudesta, asiakkaan toiveista sekä suunnittelijan näkemyksestä. Asiakas on mukana suunnitteluprosessissa, kun suunnitellaan vaikkapa kihlasormusta tai lahjaa merkitykselliselle ihmiselle.

Mitä kerhossasi tehdään?
Skidiakatemian korumuotoilukerhossa tutustutaan muotoilun maailmaan ja muotoilijan työhön. Katsotaan maailmaan muotoilijan silmin. Pohditaan korujen ja materiaalien eri merkityksiä eri kulttuureissa sekä tutkitaan korua viestinviejänä. Kerhossa opitaan ongelmanratkaisua, suunnitteluprosessin eri vaiheita sekä otetaan käyttäjän näkökulma huomioon. Tehtävien kautta suunnataan ajatukset tulevaan; mitä yllättäviä ja tärkeitä toimintoja koru voikaan sisältää tulevaisuudessa?

Miksi muotoilu on tärkeää?
Muotoilulla esineistä ja palveluista kehitetään yhä parempia ja oivaltavampia. Tuotteen käyttäjän näkökulma, toiveet ja kokemukset ovat avainasioita muotoilussa. On aivan eri asia suunnitella uniikki tilaustyö kuin liikelahja teknologiayritykselle tai juhlavuosikoru yhdistykselle. Muotoiluun liittyy vahvasti eri alojen avoin yhteistyö, josta syntyy uudenlaisia, poikkialaisia ongelmanratkaisuja. Muotoiltu tuote on vastavoima kertakäyttökulttuurille ja kestävän tuotannon periaatteet ovat mukana jo ensimmäisissä viivanvedoissa työpöydällä.

Natalia Ritari

Sisustusarkkitehti SIO Natalia Ritari

”Hyvä muotoilu parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa hyvinvointiimme. Parhaimmassa tapauksessa muotoilulla voidaan pelastaa maailma!!

Mitä sinä muotoilet työksesi?
Olen koulutukseltani sisustusarkkitehti. Teen monipuolisesti töitä tila-, kaluste-, kuosi- ja konseptisuunnittelun sekä taideteollisen muotoilun parissa. Olen työskennellyt myös muotoilukasvatushankkeissa, kuten koulukiusaamisen vastaisen #olerohkea kerhon perustajana ja vetäjänä, sekä vierailevana muotoilijana kouluissa. Uskon muotoilun vaikuttavuuteen ja voimaan. On suunnittelunikohteena sitten koti, kuosi tai esimerkiksi työympäristön kiintokaluste, on työni taustalla aina tarina ja tarkoitusperä ohjaamassa suunnittelua kohti mahdollisimman hyvin palvelevaa lopputulosta.

Mitä sinun kerhossa tehdään?
Kerhossani pohditaan ja työstetään keinoja kuinka ennaltaehkäistä koulukiusaamista muotoilun menetelmin. Käytämme työkaluina muotoilukasvatuksen työkalupakkia sekä harjoituksia ja leikkejä joissa jokainen kokee onnistumisen tunteita ja voi olla oma itsensä. Kerhoni pohjautuu empatiaan ja onnistumiseen, tasa-arvoon ja oivaltamiseen. Kerhon aikana käydään läpi koko muotoiluprosessi ensimmäisestä ajatuksesta valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi esimerkiksi kuvitteellisen tuotteen muodossa.

Miksi muotoilu on tärkeää?
Muotoilu ohjaa toimintaamme. Muotoilu voi parantaa ja auttaa, hyvä muotoilu voi jopa pelastaa. Muotoilu on osa meidän jokaisen elämää ja se kuuluu kaikille. Muotoilu ilahduttaa ja parantaa elämänlaatuamme. Muotoilijoiden rooli on tärkeä alati muuttuvassa maailmassa. Esimerkiksi kuinka suunnitella upeita aikaa ja kulutusta kestäviä, kustannustehokkaita tiloja kuormittamatta ympäristöä.