Tässä he ovat – ehdokkaat Ornamon hallitukseen 2022–2023

Logo viininpunaisella taustalla

Ornamon syyskokouksessa 4.11.2021 valitaan hallituksen uusi puheenjohtaja sekä hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle. Tutustu ehdokkaisiin ja muista käyttää ääntäsi sähköisessä vaalissa!

Ehdolle Ornamon hallituksen jäseniksi ilmoittautui määräaikaan mennessä kymmenen ornamolaista. Ehdolle Ornamon puheenjohtajaksi asettui muotoilujohtaja, TaT Katja Soini, jolle ei ole vastaehdokkaita. Soinin valinta puheenjohtajaksi vahvistetaan puheenjohtajavaalin kautta, jossa on mahdollista ilmaista kannattavansa tai vastustavansa valintaa. Puheenjohtajan on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi.

Vaalit käydään sähköisesti

Ornamon hallitusjäsenten vaali käydään sähköisesti 19.10.–1.11.2021. Äänioikeutettuja ovat Ornamon varsinaiset jäsenet, jotka on hyväksytty jäseniksi viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta, ja joilla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä. Jäsenille, joille sähköinen äänestäminen ei ole mahdollista, järjestetään äänestysmahdollisuus Ornamon toimistolla 4.11.2021 klo 14–16.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa ovat muotoilija Hanna-Kaisa Alanen, palvelumuotoilija Mikko Latva-Käyrä ja muotoilija Anna Muukkonen. Lisäksi hallitukseen valitaan henkilö 11.12.2020 eronneen hallituksen jäsenen tilalle.

Ehdolla Ornamon puheenjohtajaksi

Katja Soini

Muotoilujohtaja, TaT

”Olen Katja Soini, teollinen muotoilija, taiteen tohtori ja Vahanen-yhtiöiden muotoilujohtaja. Työkuvaani kuuluu strategisen tason muotoilutehtävät. Tavoitteenani on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja yhteistoimintaa sekä luoda skaalattavia palveluja. Aalto-yliopistolle tekemäni väitöstutkimuksen aiheena oli systeemisen muutoksen fasilitointi muotoilun keinoin. Tämä ajankohtainen lähestymistapa on itselleni luontainen. Olen edistänyt ihmislähtöistä muotoiluajattelua muotoilukentällä ja kiinteistö- ja rakennusalalla yli 15 vuotta mm. johtotehtävissä, tutkijana, vaikuttajaverkostoissa, luennoimalla, kirjoittamalla ja opinnäyteohjaajana. Tällä hetkellä panostan erityisesti YK:n Agenda 2030 mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, koska minusta muotoilupanostukset pitää kohdistaa yhteisesti tärkeisiin asioihin.

Ornamon hallituksessa sitoudun edistämään Ornamon strategian toteutumista eli muotoilijoiden roolia moniäänisenä vaikuttajaryhmänä yhteiskunnassa. Näen muotoilulla valtavat mahdollisuudet edistää kestävää tulevaisuutta ja saavuttaa 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen tavoite. Ehdotan, että me Ornamossa ensimmäiseksi tunnistaisimme mitä YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteista muotoilijat voivat edistää.

Toiseksi kirkastaisimme parhaat keinot onnistua tässä tehtävässä. Kolmanneksi vahvistaisimme muotoilijoiden roolia näiden keinojen toteuttajina eri rooleissa yhteiskunnassa. Näen, että kaikilla muotoilijoilla on mahdollisuus olla yhteisessä savotassa mukana riippumatta millaista muotoilua kukin tekee. Niin materiaalinen, toiminnallinen, digitaalinen kuin systeeminen taso vaativat muutoksia ja muotoilijoilla voi olla niissä kaikissa kiinnostavia tehtäviä. Meidän on aika ottaa yhä vahvempi rooli kestävän tulevaisuuden muovaamisessa. Uskon, että kykyni yhdistää strategista ajattelua ja käytännöllisiä ratkaisuja voisi auttaa ornamolaisia hahmottamaan, konkretisoimaan ja tekemään näkyväksi tätä tulevaisuutemme kannalta tärkeää tehtävää.”

Ehdolla Ornamon hallitusjäseniksi

Reetta Hiltunen

2. Reetta Hiltunen

Kuvataiteilija, tekstiilisuunnittelija, Taiteilijat O

”Olen kuvataiteilija, taidegraafikko ja tekstiilisuunnittelija. Taideopintoja Lontoon yliopistoista Kuvataideakatemiaan (TaM 2011), josta valmistuin taidegraafikoksi. Vuosien ammatillinen työ taiteen kentällä on valjastanut monipuolista osaamista ja ollut useita taiteenaloja yhdistävää toimintaa, kuten luova yrittäjyys, järjestötoiminta sekä muotoilualaan syventyminen tekstiilisuunnitteluni myötä. Toimin Ornamon jäsenjärjestön Taiteilijat O ry puheenjohtajana. Taideteollisen alan kuvataiteilijoiden toiminnassa korostuu monialaisen taiteen osaamisen kysyntä, ajankohtaisuus ja tulevaisuus nykytaiteen kentällä luoden lisäarvoa, uusia ratkaisuja ja luovia ansaintamalleja. Ornamon hallituksessa edustaisin taiteen ja muotoilun symbioosin merkitystä ja sen kehittämistä palvelumallina yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja luovien toimialojen kanssa.”

Sanna Kantola

3. Sanna Kantola

Toimitusjohtaja, laukkusuunnittelija

”Olen 49-vuotias taiteiden maisteri Helsingistä. Olen toiminut yrittäjänä 20 vuoden ajan ja luonut oman LUMI-tuotemerkin tyhjästä menestyväksi yritykseksi. Hallitsen design-alan ja toimitusjohtajan tehtävät laaja-alaisesti ja nyt haluaisin jakaa osaamista ja verkostoja laajemminkin.

Kokemusta hallitustyöskentelystä olen kerryttänyt oman yrityksen lisäksi toimimalla useissa luottamustehtävissä sekä neuvonantajana startup-yrityksissä.

Olen ehdolla Ornamon hallitukseen, koska minua kiinnostaa muotoilualan kehittäminen. Yritykseni on tuottanut Ornamon Design joulu -tapahtumaa vuosina 2014-2019.

Haluan tuoda Ornamoa, sen uutta visuaalista ilmettä ja strategiaa näkyvämmäksi yhteiskunnassa. Haluan edesauttaa muotoilijoiden verkostoitumista myynnin ja markkinoinnin sekä rahoitusalan ammattilaisten kanssa yhteisenä suomalaisena rintamana. Haluan kehittää kierto- ja jakamistaloutta osana muotoilua sekä mahdollisuutta valmistaa lähialueilla. Haluan yhdistää digitaaliset sekä fyysiset muotoilutapahtumat ympärivuotisiksi. Haluan tiedottaa Ornamosta monikanavaisesti ja modernisti, mutta säilyttäen muotoilualan arvokkuuden.”

Ilkka Kettunen

4. Ilkka Kettunen

Muotoilun yliopettaja, TaT

”Hallituksen jäsenenä edistän järjestömme yhteisöllisyyttä, muotoilutiedon yleistajuistamista, muotoilun käytäntöjen avointa jakamista sekä suomalaisen muotoilun laatua. Pystyn tuomaan perifeerisen ja kriittisen näkemyksen hallitustyöskentelyyn.

Edustan muotoilun koulutusta, tutkimusta ja sanoitusta. Blogieni kautta olen aktiivinen osallistuja muotoilun keskustelussa.

Taustani on teollinen muotoilu, nykyään identiteettini on organisaation muotoilu, kenties. Muotoilu on ensisijaisesti sosiaalista toimintaa.

Ornamo ei nykyisellään näyttäydy erityisen innovatiivisena järjestönä; tulevaisuus vaatii uusia tapoja toimia. Ornamon uusia strategia on hyvä lähtökohta. Seuraavaksi tarvitaan pieniä kokeiluja, jotain omituista mieluiten – omituista, koska sellaista ei ole ennen nähty.”

5. Srba Lukic

Teollinen muotoilija, keraamikko

”Olen teollinen muotoilija, keraamikko ja yrittäjä. Valmistuin Belgradin taideteollisesta korkeakoulusta 1981 ja muutin Suomeen Kermansaven kutsusta vuonna 1982. Kansainvälisen IRIS keramiikkabiennaalin ideoiminen ja järjestäminen Porvoossa 1987–1996 kuuluu urani kohokohtiin. 

Ensimmäisen ateljeen KASL-keramiikka perustin 1987. Vuonna 1991 kunnostin vanhan nahkatehtaan kiinteistön: syntyi Taide- ja käsityökeskus Savilinna, josta tuli Porvoon ensimmäinen kulttuurikeskus. Teollistin keramiikkatuotannon ja työntekijöitä oli noin 20. Osa tuotannosta siirtyi Viroon 2003, ostin Viron suurimman keramiikkatehtaan Tallinna Keraamikatehas Oü:n. Myin osakkeeni vuonna 2009 ja olen sen jälkeen keskittynyt omaan taiteelliseen tuotantooni. Nykyään toimin muun muassa perheyhtiö TIDmedia&eventsissä.

Asetun ehdolle Ornamon hallitukseen, koska järjestön toiminta ja sen kehittäminen kiinnostaa. Vierivä kivi ei sammaloidu. Sanonta koskee myös Ornamon toimintaa. Uskon, että omalla kokemuksella sekä taiteilijana että yrittäjänä voin olla hyödyksi järjestölle.”

Riikka Manninen

6. Riikka Manninen

Sisustusarkkitehti SIO, TaM

”Toimin työympäristökehittämisen ja ympäristövastuun asiantuntijana Senaatti-kiinteistöissä. Työympäristökehittämisessä tiloja ja toimintaa uudistetaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita kokonaisvaltaisesti lähestyen. Vastaan työssäni siitä, miten palvelumuotoilua hyödynnetään osana hankkeitamme ja tuen uusien työtapojen omaksumista mm. julkishallinnon innovaatiolaboratoriossa Työ 2.0 Labissa. Kuulun Senaatin yhteiskuntavastuuohjausryhmään ja edistän ympäristövastuuseen liittyviä kehitysprojekteja.

Taustaltani olen sisustusarkkitehti ja vastuullisuuteen erikoistunut muotoilija. Aiemmin olen työskennellyt kampuskehittämisen parissa, toiminut vierailevana opettajana ja yrittäjänä. Minulle merkityksellistä on pohtia, miten muotoilun ja rakennetun ympäristön kehittämisen kautta voidaan luoda hyvinvointia tukevia ratkaisuja maapallon kantokyvyn rajoissa. Uskon, että luovien alojen toimijoilla on paljon annettavaa ja toisiltaan opittavaa matkalla kohti hiilineutraalia ja kiertotalouden mukaisesti toimivaa Suomea. Taustastani laajempaa koostetta täällä. ”

7. Tuomas Manninen

Competence Lead, Design

”Olen Tuomas Manninen. Minulla on noin 20 vuoden työkokemus erilaisista markkinoinnin, muotoilun ja palvelukehityksen tehtävistä. Nykyään vedän yhtä Suomen suurimmista sisäisistä design-organisaatioista, johon kuuluu lähes 100 designeria erilaisissa tiimeissä ja eri liiketoiminta-alueilla OP:ssa. Olen ollut keskeisessä roolissa OP:n muotoilumatkalla. 

Olen vahva muotoilukypsyyden kannattaja ja evankelisti. Olen ollut useissa artikkeleissa ja kirjoissa haastateltavana tai kirjoittajana. Yksi viime vuoden puhutuimpia muotoilujulkaisuja on kirjoittamamme ”Kypsä muotoiluun” -kirja OP:n muotoilumatkasta, joka julkaistaan kohta myös englanniksi. Lisäksi olen ollut pyydettynä puhujana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja tapahtumissa. Olen myös sparrannut useiden yritysten ja organisaatioiden johtoa muotoilun laajamittaisesta hyödyntämisestä. Olen ollut mukana myös Ornamon erilaisissa sparrauskeskusteluissa. 

Haluaisin viedä suomalaisen ja skandinaavisen muotoiluperinteen digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin. Uskon, että vahvat verkostoni ja ymmärrys strategisen, taktisen ja operatiivisen muotoilun roolista yrityksissä hyödyttäisi Ornamoa. Uskon myös, että Ornamolla on uniikki alusta aktivoida ja fasilitoida keskustelua muotoilun roolista yritysten liiketoiminnassa ja johtamisessa.”

Tytti Lotta Ojala

8. Tytti-Lotta Ojala

Chief Design Officer

Tavoitteenani on edistää designin maturiteettia liike-elämässä – saada muotoilijat yritysten johtoryhmiin ja muotoilusta entistä terävämpi, kestävä kilpailutekijä.

Olen Stanfordissa design thinkingiä opiskellut muotoiluajattelija, jolla on tutkinnot myös kauppatieteistä ja IDBM:stä. Edustan muotoilun uutta aaltoa. Puolet urastani olen rakentanut ihmislähtöisen innovaation kulttuuria ja design thinking -prosessein toteutettuja strategioita ja konsepteja. Tunnen myös perinteisemmän designliketoiminnan työskenneltyäni toisen puolen urastani designyrityksissä – mm. Marimekolla, Samujilla ja ED-Designilla. Työni punainen lanka on muotoilun rinnalla kestävyys.

Uskon, että design nousee entistä keskeisemmäksi kilpailukyvyn tekijäksi kun se vihdoin päästetään strategiselle ja kulttuuriselle tasolle, ja kun kestävyydestä tulee normi. Haluan olla kiihdyttämässä muutosta ja avata muotoilijoille johtavia positioita liike-elämässä.

Aika vaikuttaa on nyt, sillä olemme jäämässä jälkeen muuta maailmaa. Kansainvälisissä yrityksissä strategisen muotoilun osaajat näkyvät jo johtoryhmissä. 

Näiden asioiden pariin haluaisin suunnata Ornamonkin katseen ja tuen, siltoja ja näkemystä rakentaen. Lisää työminästäni täältä: https://www.linkedin.com/in/tlojala/

Miia Pöytälaakso

9. Miia Pöytälaakso

Creative Lead, TEXO

”Olen kokenut muotoilualan ammattilainen, kaupallisen tekstiilisuunnittelun asiantuntija ja järjestövaikuttaja. Tekstiilisuunnittelu, erityisesti väri- ja materiaalisuunnittelu, uudet materiaalilähtöiset innovaatiot inspiroivat ja ovat työskentelyni keskiössä. Toimin parhaillaan Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n puheenjohtajana ja koen, että laaja-alainen, aktiivinen vuoropuhelu eri alojen taiteilijoiden, suunnittelijoiden ja yritysten välillä on ensiarvoisen tärkeää. Muuttuvan maailman edessä myös suomalaisen muotoilun historia ja arvokkaat käsityöperinteet ovat vaalimisen arvoisia. 

Haluan kehittää ja kasvattaa muotoilualan yhteiskunnallista, laaja-alaista merkitystä, luoda rohkeaa, avointa ja tasa-arvoista keskustelua eri toimijoiden välille. Haluan järjestövaikuttamisen keinoin ratkoa ristiriitaisuuksia ja etsiä korjattavia epäkohtia.”

10. Lars Räihä

Sisustusarkkitehti SIO

”Ornamon rooli alojamme yhdistävänä tekijänä voimistuu. Elämme ajassa, jossa uuden tiedon omaksuminen ja ulkoiset vaatimukset ovat elinehto muotoilukentässä toimimiselle. Murros edellyttää enemmän meiltä kaikilta samaan aikaan, kun se lisää vastuullisen ja osallistavan suunnittelun merkitystä. Kaipaamme myös irtiottoja tästä vaativasta arjesta, sellaisia, joita muotoilu ja taide tarjoaa.

Olen 44-vuotias kolmen lapsen isä, sisustusarkkitehti Espoosta. 21 vuoden aikana olen suunnitellut sekä julkisia tiloja, että huoneistomuutoksia, kalusteita ja detaljeja. Työskentelen kotitoimistosta käsin puolisoni ja kollegani kanssa. Hallitustyö on minulle luontevaa, toimin 2021 SIOn hallituksen puheenjohtajana. Teen myös opetustyötä alan jatkokoulutuksen parissa. Keskustelut luonnistuvat pohjoismaisten kielten lisäksi englanniksi ja ranskaksi.”

11. Saija Sipeläinen

Korumuotoilija AMK

”Olen muotoilijana hauska, jännittävä, kokeileva ja aivan uusi! Tärkeitä asioita minulle ovat uusien muotoilijoiden saaminen näkyväksi ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamista, verkostoitumisen helpottaminen.

Haluan vaikuttaa vammaisuudesta tai sairaudesta johtuvan eri aisteisten haittojen aiheuttamien vaikeuksien tuomista esille, näistä johtuvien ongelmien ratkaisuihin sekä esteettömyyteen niin ammattilaisille kuin laajalle asiakaskunnalle.”

Logo viininpunaisella taustalla

Ornamon vaalitentti

Tule mukaan kuulemaan mihin suuntaan ja millä tavalla ehdokkaat haluavat kehittää Ornamoa!  Vaalitentti järjestetään Zoomissa 27.10. Klo 16-17:30. Tilaisuuden juontaa muotoilija, Ornamon puheeenjohtaja Hanna-Kaisa Alanen.  Ehdolla hallitukseen ovat…
Syyskokous banneri

Ornamon syyskokous 2021

Tule mukaan vaikuttamaan Ornamon toimintaan!Ornamon syyskokous järjestetään torstaina 4.11.2021 klo 18:00 Zoomissa verkkokokouksena.Syyskokouksessa valitaan Ornamon hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus käyttää Ornamon…