Tässä he ovat – ehdokkaat Ornamon hallitukseen kaudelle 2021–2022

Ehdokkaat Ornamon hallitukseen kaudelle 2021-2022
Ehdokkaat Ornamon hallitukseen vasemmalta oikealle: Miia Liesegang (vas. ylärivi), Outi Turpeinen, Emma Hertzberg, Eva 'Hele' Spoof (vas. keskirivi), Lars 'Lasse' Räihä, Anu Nokua, Riku Tulkki (vas. alarivi), Ilona Törmikoski ja Niko Räty.

Ornamon hallitukseen kaudelle 2021–2022 on ehdolla yhdeksän ornamolaista. Tutustu ehdokkaisiin ja muista käyttää ääntäsi sähköisessä vaalissa!

Ornamon syyskokouksessa 5.11.2020 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokous järjestetään verkkokokouksena. Erovuorossa ovat sisustusarkkitehti Merja Inki-Ihamäki, tekstiilitaiteilija, taidepedagogi Laura Isoniemi, teollinen muotoilija Kristian Keinänen, kalustemuotoilija, sisustusarkkitehti Heikki Ruoho ja muotoilija Niko Räty.

Sähköinen äänestys on käynnissä, ja jatkuu maanantaihin 2.11. klo 18:00 asti. Äänestä tästä: https://sahkoinenvaali.fi/e-vote

Katso äänestysohjeet

Jäsenille, joille sähköinen äänestäminen ei ole mahdollista, järjestetään äänestysmahdollisuus Ornamon toimistolla 5.11.2020 klo 14:00-16:00 osoitteessa Annankatu 16 B 35-36, 4. krs. Noudatamme äänestyspaikalla viranomaisten ohjeita lähikontaktien välttämisessä ja hygieniasta. Paikan päällä voi käyttää myös kollegan antamaa valtakirjaa äänestyksessä. Yhdellä jäsenellä voi olla enintään 3 valtakirjaa.

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Emma Hertzberg

2. Emma Hertzberg, muotoilija

”Asetun ehdolle Ornamon hallitukseen, koska haluan edistää muotoilun laajamittaisten vaikutusten parempaa ymmärrystä luovalla alalla ja aloilla, jotka voivat hyötyä muotoiluajattelusta ja hyvästä suunnittelutyöstä. Olen työskennellyt muotoilun parissa kaksitoista vuotta, joista viimeiset neljä strategisen muotoilun ja oikeusmuotoilukentän kehittämisen ja tunnettuuden parantamisen parissa. Olen tehnyt töitä kansainvälisten suuryritysten lakiosastojen sekä asianajotoimistojen kanssa ja ymmärtänyt kuinka paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä lakipalveluiden ja oikeuden saavutettavuuden parissa on vielä tehtävänä. Uskon vahvasti, että muotoilijoilla on yhteiskunnallinen vastuu tehdä töitä eri alojen ammattilaisten kanssa kehittääksemme yhdenvertaisia ja saavutettavia palveluita, prosesseja ja tuotteita. Ornamon hallituksen jäsenenä toisin näkyväksi muotoilun yhteiskunnallista roolia ja uusia mahdollisuuksia muotoilun ammattilaisille.”

Miia Liesegang

3. Miia Liesegang, muotoiluyrittäjä

”Olen muotoilijayrittäjä Miia Liesegang. Olen toiminut tuotemuotoiluun, konseptointiin ja visuaaliseen brändäykseen keskittyneessä yrityksessäni, www.innollinen.fi, vuodesta 2007. Toimin tällä hetkellä Ornamon Länsi-Suomen alueen yhteyshenkilönä sekä Uuden muotoilun yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Haluan olla mukana kehittämässä ja uudistamassa muotoilua toimialana yleisesti. Lisäksi minua kiinnostaa luoda uusia keinoja ja mahdollisuuksia muotoilijoiden bisnesosaamisen kehittämiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen muotoiluvetoisissa yrityksissä. Haluan myös olla vaikuttamassa muotoilijoiden suurempaan rooliin pk-sektorilla. Uskon, että mikroyrityksetkin hyötyisivät muotoilijoiden ammattitaidon hyödyntämisestä osana liiketoimintansa kehittämistä, kestävää kehitystä unohtamatta.”

Anu Nokua

4. Anu Nokua, palvelumuotoilija ja graafinen suunnittelija

”Olen Anu Nokua ja toimin palvelumuotoilijana ja graafisena suunnittelijana. Hallituksessa haluaisin edistää monialaista oppimista, kansainvälisyyttä sekä muotoilijoiden työllistymistä.

Olivat muotoilun ammattilaisen taidot sitten akateemisen maailman opettamia tai itse opeteltuja, niin opitun tiedon jakaminen muille on muotoilun kehityksen kannalta tärkeää. Mitä hyödyllistä sisustusarkkitehti voisi oppia esim. palvelumuotoilun menetelmistä? Entä kalustemuotoilija tekstiilisuunnittelijan työtavoista ja materiaaleista?

Miettisin myös suomalaisen muotoilun kansainvälisyyttä ja millaista yhtenäistä tarinaa kertoisimme maailmalle. Viimeiseksi listallani on alan työllistymiseen liittyvät haasteet, joita nuoret vastavalmistuneet muotoilijat kohtaavat. Miten voisimme tukea sellaista henkilöä, joka ei pääse oman alansa töihin?”

Lars Räihä

5. Lars ’Lasse’ Räihä, sisustusarkkitehti SIO

”Muotoiluala, niin kuin koko maailma elää jatkuvassa, kiihtyvässä murroksessa. Uuden omaksuminen ja toimintatapojen muuttuminen on uusi arki. Moni toimiala nojaa samalla vuosikymmenten perinteisiin ja tapoihin tehdä asioita. Ornamon tehtävä tässä asetelmassa on toimia mahdollistajana, kannustajana ja yhdistävänä tahona, johon jäsenistö voi tukeutua ja turvautua.

Olen 44-vuotias kolmen lapsen isä, sisustusarkkitehti Espoosta. 20 vuoden aikana olen päässyt suunnittelemaan isoja hotellikohteita, huoneistomuutoksia, kalusteita ja detaljeja. Työskentelen puolisoni kanssa kotitoimistosta käsin. Olin Ornamon hallituksen jäsenenä 2016-2018 ja olen SIOn hallituksen jäsen. Teen opetustyötä alan jatkokoulutuksen parissa. Ihmisten parissa toimiminen on kiehtovaa. Keskustelut luonnistuvat pohjoismaisten kielten lisäksi englanniksi ja ranskaksi.”

Niko Räty

6. Niko Räty, muotoilija

”Muotoilun pyrkimys on selkeyttää monimutkaistuvaa maailmaamme. Vaikka ala on murroksessa se ei ole katoamassa. Päinvastoin, luovuuden merkitys on tunnistettu ja se kasvaa ja ulottuu yhä yllättävimpiin suuntiin. Taide ja taidekäsityöläisyys on yhtä merkittävää kuin digitaalisuus ja muotoilun uuden muodot kuten biodesign, mutta parhaimmillaan ne toimivat yhdessä vahvistamassa toisiaan.

Haluan olla rakentamassa Ornamoa, joka tuo alaamme ammattilaiset yhteen ja joka löytää voimavaroja toisista ammattilaisista alasta riippumatta. Tällaiselle luovalle porukalle kestävän kehityksen haasteet ovat uutta synnyttävä voimavara, joka on innostava mahdollisuus.

Maailma on nyt uudessa asennossa koronatilanteen vuoksi, joka ajaa monia ahtaalle, mutta se on myös osoittanut sen, että yhdessä tekemisellä on voimaa ja että asioita voidaan muuttaa, jos vain niin haluamme. Haluaisin olla jatkamassa tätä työtä ja siksi toivon tulla valituksi uudelle kaudelle Ornamon hallitukseen.”

Eva Spoof tekemässä saviruukkua

7. Eva ”Hele” Spoof, keraamikko ja keramiikkataiteilija

Olen keraamikko ja keramiikkataiteilija. Perustin UDUMBARA Studion, www.udumbara.fi, vuonna 1994, ja aloitin valmistamalla hapatusruukkuja, juusto/tofumuotteja ja muita keittiön käyttöesineitä. Vuonna 1999 järjestettiin Someron II kansainvälinen keramiikkasymposium, joka pidettiin Kultelan Tiilitehtaalla. Tutustuin siellä Kultelan isäntään Arvo Kankareeseen ja ensimmäistä kertaa suomalaiseen punasaveen. Innostuin ja seminaarin jälkeen Arvon materiaalin käyttöohjeistuksella muutin toimintaani siirtyen kokonaan Kultelan saveen. 

Uskon, että kokemuksistani studiokeraamikkona on hyötyä myös muille Ornamon jäsenille. Erityisesti minua kiinnostaa taideteollisuusammattilaisten toimeentulon keittäminen itsenäisinä ammatinharjoittajina. Olen valmis osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon ja asetun ehdokkaaksi Ornamon hallitukseen.”

Riku Tulkki

8. Riku Tulkki, muotoilija

”Olen nuori muotoilija ja yhteiskuntatieteen tohtorikoulutettava. Tähänastisen työurani aikana olen keskittynyt toimimaan työympäristöjen suunnittelussa ja projektikalustamisessa ja haluan painottaa ammatissa kriittiseen ajatteluun: maailman tultua luo, suunnittelu on yhä enemmän muotoilijan eettinen asennekysymys, jossa valinnat vaikuttavat kuluttamiseen, päästöihin ja kestävään arvonluontiin.

Näen monipuolisen taustani ja nuoren näkökulmani positiivisena energiana, jota toisi mukana hallitustyöskentelyyn. Haluan kehittää muotoilun lähestyttävyyttä yhteiskunnassa, jotta ongelma ja ammattilainen kohtaisivat luontevammin. Maakunnalliset erot muotoilun ymmärtämisessä ovat huomattavat, jotka asettavat nykyiseen muotoilun vuoropuheluun esimerkiksi tärkeän kysymyksen lähestyä muotoiluajattelua konkreettisemmin jo peruskoulusta alkaen.”

Outi Turpeinen

9. Outi Turpeinen, taidekoordinaattori ja taiteen tohtori

”Koulutukseltani olen taiteen maisteri (lasi- ja keramiikkataide ja muotoilu) ja taiteen tohtori (näyttelysuunnittelu). Yli 20 vuoden työurani aikana olen toiminut monenlaisissa tehtävissä: freelance taiteilijana, muotoilijana, yliopisto-opettajana, luennoitsijana ja julkisen taiteen  asiantuntijana. Tällä hetkellä vastaan Aalto-yliopiston taidekoordinaattorina yliopiston julkisen taiteen hankkeista ja galleriatoiminnasta. Tämän lisäksi olen Taide rakennushankkeissa -toimikunnan puheenjohtaja ja asiantuntijana ROTI paneelissa.

Olen ollut Ornamon jäsen yli 20 vuotta ja toiminut useissa luottamustoimissa mm. Taiteilijat O hallituksessa. Ornamon hallituksessa edistäisin intohimoisesti taiteen ja muotoilun asemaa yhteiskunnassa. Erityisesti haluan kiinnittää huomiota rakentamisen laatuun, jotta siellä osattaisiin entistä enemmän hyödyntää muotoilun ja taiteen asiantuntemusta. Myös ornamolaisten kansainvälisyyteen panostamista pidän erittäin tärkeänä.”

Ilona Törmikoski

10. Ilona Törmikoski, sisustusarkkitehti SIO ja teollinen muotoilija

”Olen Ilona Törmikoski, koulutukseltani sisustusarkkitehti ja teollinen muotoilija M.A. (valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta 1996) ja suomalaisen muotoilukentän moniottelija. Olen seurannut muotoilun kehitystä paalupaikalta moninaisissa alan luottotehtävissä lähes 30 vuotta. Olen ollut Ornamon jäsen jo 25 vuotta. Monet tuntevatkin minut jo ennestään, kun vaikutin ensin projekteissa SIOssa, sitten TKO:ssa puheenjohtajanakin, Ornamon hallitusjäsenenä ja yhteisedustajana Grafian kanssa kansainvälisessä Euroopan muotoilutoimistojen liitto Bedan hallituksessa.

Olen taas SDP:n kuntavaaliehdokkaana Helsingissä v. 2021 ja kiinnostunut poliittisesta vaikuttamisesta, työelämään sekä tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Ornamossa on suomalaisen muotoilun ja suunnittelun arvostetuimmat tekijät. Haluan olla mukana edistämässä muotoilijoiden töiden arvostuksen ja tunnettuuden kasvattamista, luomassa muotoilun uutta roolia kansallisesti kuin kansainvälisesti.”