Työmarkkinatutkimus 2020 tiiviisti: Muotoilijoiden palkkataso on nousussa mutta se saisi olla korkeampi

Tyämarkkinakyselyn päätuloksia

Ornamon työmarkkinatutkimus on vuosittain tehtävä työelämän kysely Ornamon jäsenkunnalle. Vastaajakunnan työmarkkina-asema, suunnittelun ala ja ikärakenne, tulevaisuudennäkymät, palkkaus ja esimerkiksi työviikon pituus sekä työhyvinvoinnin kysymykset kertovat muotoilijan ammatista ja työn tekemisen kulttuurista. Kysely suoritettiin tammi–helmikuussa 2020, joten koronakevät on muuttanut tilannetta huomattavasti ja lomautuksia ja irtisanomisia on jouduttu toteuttamaan myös muotoilijoiden työpaikoilla.

Muotoilijan profiili

Ornamon työmarkkinatutkimuksen keskeiset havainnot

Muotoilualan palkansaajien toteutuneen työviikon pituus 2019, prosenttia vastanneista.

Lue koko raportti täältä.