Viisi myyttiä muotoilijoiden sopimuksista

opiskelijoita Metropolin muotoilun laitoksella

Totta vai tarua? Ornamon juristi Iiris Adenius kommentoi viittä väittämää muotoilusopimuksista.

1. ”Sopimuksen nimi on ratkaiseva”

Tarua

Sopimuksen nimellä ei ole niin suurta merkitystä kuin usein uskotaan. Samasta asiasta voidaan sopia esimerkiksi yhteistyösopimuksella, rojaltisopimuksella, lisenssisopimuksella ja käyttöoikeussopimuksella. Nimi kertoo yleensä siitä, mitä sopimuksella halutaan sopia, mutta kaikkein tärkeintä on ymmärtää sopimuksen sisältö eli kuka tekee ja mitä, milloin ja miten tehdään, kenen vastuulla ja millaista korvausta vastaan.  

2. ”Sopiminen alkaa jo tarjouksen lähettämisestä”

Totta

Sopimus syntyy jo silloin, kun annettuun tarjoukseen saadaan hyväksyvä vastaus. Tästä syystä hyvään tarjoukseen kannattaa kiinnittää huomiota.  Tarjouksen tulisi sisältää ainakin, mitä työ tai palvelu pitää sisällään (ja mitä se ei sisällä), hinta ja maksuehdot, aikataulu sekä tarjouksen voimassaoloaika. Lisäksi kannattaa mainita, miten immateriaalioikeuksien omistusoikeudet jakautuvat, minkä laajuisen käyttöoikeuden asiakas saa mainitulla hinnalla ja olennaisimmat sopimusvastuut. Voi olla järkevää käyttää vakioehtoja tarjouksen liitteenä.  

3. ”Sopimustekstit ovat tarkoituksella vaikeasti ymmärrettäviä”

Totta ja tarua

Hyvä sääntö kaikessa sopimisessa on, että suostu vain sellaisiin ehtoihin, joiden sisällön ymmärrät täysin. Mikäli et ymmärrä ehdon sisältöä, kysy suoraan sopimuskumppaniltasi, mitä ehto tarkoittaa. Mikäli sopimuskumppani osaa selittää ehdon hyvin, pyydä, että ehtoa muokataan ymmärrettävämpään muotoon. Monesti sopimus saattaa pitää vanhoja vakioehtoja, joiden sisällöstä kumpikaan sopijapuoli ei ole täysin perillä.  Esimerkiksi lisenssi- eli käyttöoikeusehto on monesti ensi lukemalta vaikeasti ymmärrettävä ja voi olla peräisin aivan toisesta käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa on hyvä kääntyä osaavan asiantuntijan puoleen, joka osaa auttaa sekä sopimuksen tulkinnassa että käyttötarkoitukseen sopivamman ehdon laadinnassa. Ornamon jäsenet voivat hyödyntää Ornamon lakineuvontaa tällaisissa tilanteissa. 

4. ”Sopimuskumppanin laatima sopimuspohja tulee hyväksyä sellaisenaan”

Tarua

Valmis sopimus on aina neuvottelujen tulos ja sopimusneuvotteluille kannattaa varata riittävästi aikaa. Sopimusoikeudellinen lähtökohta on, että sopimukset pitävät, joten sopimuksen sisältöön kannattaa suhtautua riittävän vakavasti. Ammattimaisesti toimivat sopimuskumppanit ovat tottuneet neuvottelemaan sopimuksista, joten älä pelkää ehdottaa muutoksia erityisesti silloin, jos sopimuspohja tulee sopimuskumppaniltasi. Sopimusneuvotteluissa kannattaa muistaa hyvä sopimustasapaino. Mikäli sopimuskumppanisi ei ole valmis sitoutumaan esimerkiksi vähimmäismyynti- tai vähimmäisrojaltiehtoihin, ei sopimuskumppanisi tulisi myöskään kohtuuttomasti rajoittaa sinun mahdollisuuttasi myydä omaa tuotettasi tai palveluasi muille asiakkaille esimerkiksi kilpailukieltoehdoilla tai laajoilla yksinoikeusehdoilla. Neuvotteluissa on hyvä päästä ensin sopimukseen asiasisällöstä. Oikean sopimusehdon laatiminen on huomattavasti helpompaa, kun osapuolilla on yhteinen näkemys siitä, mitä ehdon tulisi pitää sisällään.  

5. ”Oman sopimuspohjan käyttö on työlästä ja hankalaa”

Tarua

Oman sopimuspohjan käyttäminen kannattaa melkein aina. Omalla sopimuspohjalla turvaat itsellesi edullisen ja tutun lähtökohdan neuvotteluille. Sopimuskumppanin ehdottamat muutokset on helpompi ymmärtää omassa sopimuspohjassa ja niistä on usein siksi helpompi neuvotella. 

Oman sopimuspohjan laadinnassa pääsee helpommalla ja välttää virheet, kun hyödyntää Ornamon valmiita pohjia, joista moni on uusittu keväällä 2022. Ornamon valmiista sopimusmalleista kaikkein käytetyimmät ovat suunnittelusopimus ja lisenssisopimus. Suunnittelusopimus on projektisopimus, jonka lopputuloksena syntyy suunnitelma tai malli. Lisenssisopimuksella sovitaan valmiin suunnitelman tai mallin käyttöoikeudesta. Ornamon sopimusmallit ovat ladattavissa jäsenpalvelusivulla.

Suostu vain sellaisiin ehtoihin, joiden sisällön ymmärrät täysin.

Kokoustilanne

Sopimukset

Sopimusmallit ovat arvokas jäsenetu ornamolaisille. Lataa päivitetyt mallit jäsenpalvelusivulta käyttöösi!

Nauravia ihmisiä kokouspöydän ääressä

Lakineuvonta

Juristimme neuvoo jäseniä esimerkiksi sopimusten, palkkaneuvotteluiden ja immateriaalioikeuksien kanssa.

Näin toimimme ja vaikutamme

  • Muotoilu on yhteiskunnassa aliarvostettu osaamisala. Tämän takia kehitämme parempaa sopimuskulttuuria, joka nostaa muotoilualan arvostusta ja tukee muotoilijan urakehitystä ja alan liiketoimintaa.
  • Ornamon sopimuspohjissa viitataan useasti KSE 2013 eli Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin. Ne ovat maksusta saatavissa RT-kortistosta. KSE 2013 -sopimusehtoja sovelletaan, jos osapuolten välisestä sopimuksesta, tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä ei löydy ratkaisua ongelmaan. Ne kannattaa aina liittää mukaan tarjoukseen ja sopimukseen, jotta molemmilla sopimusosapuolilla on tasavertainen mahdollisuus tutustua sopimuksen sisältöön.
  • Olemme luoneet muotoilualalle eettiset ohjeet sekä jäsentemme käyttöön sopimusmallit ohjaamaan muotoilualan ammattimaisia käytäntöjä.
  • Vaikutamme reiluihin pelisääntöihin muotoilun palveluntarjoajien ja ostajien välille.
  • Luomme ja pidämme yllä muotoilualan vallitsevia käytäntöjä: konsulttisopimusehdot, sopimukset, sopimusehdot, ammattieettiset ohjeet
  • Edistämme ymmärrystä muotoilun ja taiteen myymisestä ja ostamisesta julkisella ja yksityisellä sektorilla
  • Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa edistää Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme.