Muotoilun koulutus uudistuu: Xamk

Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijat Ljuba Goman ja Satu Suvanto valmistautuvat työhön korupajalla.
Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijat Ljuba Goman ja Satu Suvanto valmistautuvat työhön korupajalla. Kuva: John Palmén.

Koulutuksen palikat rakentuvat uusiksi

Muotoilun koulutuskenttä on vuosien varrella kutistunut, mutta myös uudelleen järjestäytynyt ja muovautunut tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi Turussa muotoilua voi opiskella insinöörikoulutuksen alla. Aallossa puolestaan selvitetään sisustusarkkitehtuurin koulutuksen siirtämistä arkkitehtuurin laitokselle. Kovassa nosteessa elävä palvelumuotoilun koulutus seuraa silmä tarkkana työelämän trendejä.

Kouvola: Palvelumuotoilun koulutus elää työelämän sykkeessä

Palvelumuotoilun koulutukseen muutospaineet tulivat kentältä ja työelämästä. Kysymyksiin vastasi muotoilun lehtori, teollinen muotoilija Marjo Suviranta XAMK Kouvolan kampukselta.

Miten palvelumuotoilun koulutus on kehittynyt?

Painotukset ovat vaihdelleet vuosittain. Vuonna 2012 opinto-ohjelmassa oli ensimmäistä kertaa tuote- ja palvelumuotoilu. Vuosina 2013 ja 2014 meillä aloittivat teollisen muotoilun ryhmät ja vuonna 2015 taas tuoteja palvelumuotoilun ryhmä.

Viime vuonna ’tuote’ tiputettiin ensimmäistä kertaa pois ja koulutuksen nimeksi tuli palvelumuotoilu. Muutospaineet tulevat meille kentältä ja työelämästä. Parhaimmillaan koulutus toimii niin, että me saamme jatkuvasti syötteitä työelämästä ja siellä puolestaan päästään hyödyntämään opiskelijoiden tietotaitoa työharjoittelujaksojen kautta.

Mitä palvelumuotoilija opiskelee?

Opintojen alussa kaikki opiskelevat muotoilun perusteita kuten muotoiluajattelua, muotoiluprosesseja, käytettävyyttä ja ergonomiaa sekä palvelumuotoilun perusteet. Koulutuksen omaa alaa syventävissä opinnoissa opiskelija voi laajentaa osaamistaan esimerkiksi palveluinnovaatioihin ja palvelujohtamiseen. Monialainen yhteistyö on palvelumuotoilussa tärkeää. Tähän liittyen palvelumuotoilun ja liiketalouden opiskelijat ovat viime vuodesta alkaen opiskelleet yhteisillä opintojaksoilla.

Miten palvelumuotoilun suosio näkyy opinnoissa?

Tänä syksynä hakijoita AMK-tutkintoon oli yli sata, joista valitaan 25 opiskelemaan. Palvelumuotoilu kiinnostaa, ja vauhdin hurmassa on tärkeä huomata ero lyhyempien koulutusten ja tutkintoon johtavan koulutuksen välillä. Palvelumuotoilun tunnetuksi ja ymmärretyksi tekemisen näkökulmasta erilaisilla seminaareilla ja lyhyillä koulutuksilla on merkittävä tehtävä, mutta samanaikaisesti yritykset, jotka palkkaavat palvelumuotoilijoita, edellyttävät näiltä alan tutkintoa.

On ollut hienoa huomata, että palvelumuotoilua kehittämisen välineenä esittelevä opintokokonaisuus on vetänyt opiskelijoita kaikilta aloilta: mm. metsätalous, terveyden- ja hyvinvoinnin alat ja liiketalous. Eri alojen tekijät saavat ymmärryksen siitä, mitä kaikkea omalla alalla voi palvelumuotoilun avulla kehittää.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että palvelumuotoilu on pitkäjänteistä ja syvällistä toimintaa, jossa muotoilijan osaaminen tuo merkittävää lisäarvoa. Palvelumuotoilua on tehtävä strategisesti, ja kaikkien muotoilun elementtien on oltava työssä mukana. Palvelu ei useinkaan toimi ilman fyysisiä laitteita ja ympäristöä. Tällä hetkellä palvelumuotoilun merkitys korostuu mm. digitalisaation ja kansainvälisen kilpailun takia.

Eri alojen opiskelijat voivat viedä viestiä ja avata palvelumuotoilun mahdollisuuksia.

Muotoilun koulutukset kartalla. Voit tarkastella karttaa suurempana klikkaamalla kuvaa.

Teksti: Jenna Heino ja Johanna Lassy-Mäntyvaara