online
Alkaa: 23.11.2022 klo 18.00
Päättyy: 23.11.2022 klo 20.00
Sijainti :

Ornamon syyskokous

Syyskokous banneri

Syyskokouksessa valitaan Ornamon hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus luo yhdessä suuntaviivoja Ornamon ja muotoilun tulevaisuudelle. Käytä ääntäsi ja vaikuta!

Ornamon syyskokous järjestetään keskiviikkona 23.11.2022 klo 18:00 Zoomissa verkkokokouksena. Voit lukea ja ladata kokousmateriaalit osoitteessa www.ornamo.fi viikkoa ennen kokousta. Ilmoittautuminen kokoukseen päättyy kaksi tuntia ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Esityslista

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä olevat. 
4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
5. Esityslistan hyväksyminen 
6. Päätetään, kuinka monta jäsentä hallitukseen valitaan Ornamon sääntöjen 24§ mukaisesti. 
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat Miia Liesegang, Niko Räty, Eva Spoof, Outi Turpeinen ja Ilona Törmikoski. 
8. Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta. Päätetään varsinaisten jäsenten, opiskelijajäsenten, kannatusjäsenten ja yritysjäsenten jäsenmaksu vuodeksi 2023. 
9. Päätetään vuoden 2023 talousarvio. 
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet vuodeksi 2023. 
11. Muut asiat 
12. Kokouksen päättäminen 


  • Ketkä ovat äänioikeutettuja Ornamon vaaleissa?

  • Miten hallituksen valinta tapahtuu?

Ornamon hallitus

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus. Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston…