Ornamon hallitus

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus. Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston henkilökunta, toiminnanjohtajan johdolla. Toiminta perustuu hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.

Ornamon_säännöt

26.02.2019
56 kt

Hallituksen jäsenet vuonna 2021

Ornamon puheenjohtaja Hanna-Kaisa Alanen

Hanna-Kaisa Alanen

puheenjohtaja

Hanna-Kaisa Alanen (TaM) on muotoilija ja jatko-opiskelija Jyväskylän Informaatioteknologian tiedekunnassa, pääaineenaan kognitiotiede. Hänen tutkimuksensa keskiössä on ihmisen ja teknologian vuorovaikutus sekä käyttäjien yksilölliset ja kollektiiviset kokemukset osana strategisen muotoilun arvonluontia – muotia unohtamatta. Uransa aikana Alanen on työskennellyt muotoilijana lukuisissa eri rooleissa monialaisissa ekosysteemeissä liiketoimintaympäristöissä.

Mikko Latva-Käyrä

Mikko on muotoilua rakastava diplomi-insinööri, nuori palvelumuotoilun ammattilainen ja strateginen ajattelija. Hän pyrkii olemaan antiteesi sankarimuotoilijamyytille, ja hänen työssään muotoilu on monialaista ongelmanratkaisua, jossa muotoilijan tärkein rooli on toimia fasilitaattorina. Mikko on myös pitkän linjan opiskelijavaikuttaja ja on toiminut aiemmin mm. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja TOKYO:n hallituksissa.

Anna Muukkonen

Anna Muukkonen

Anna Muukkonen (TaM) on muotoilija, joka työskentelee tällä hetkellä Metropoliassa tutkimus-, kehitys ja innovaatioyksikössä projektituottajana, palvelumuotoilijana sekä fasilitaattorina. Uransa aikana Muukkoselle on karttunut kokemusta niin in-house suunnittelijana kuin yrittäjänä. Teollisena muotoilijana uransa aloittaneena Muukkonen on jatkuvasti laajentanut osaamistaan niin kestävään kehitykseen, tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin maisteriopintojensa kautta, kuin tämän hetkisen työn myötä muotoiluun uusilla teknologioilla.

Miia Liesegang

Miia Liesegang

Miia Liesegang on muotoiluyrittäjä ja kouluttaja. Muotoiluyrittäjänä Liesegang on mukana monipuolisissa projekteissa liittyen konseptointiin, tuote- ja palvelumuotoiluun sekä kaupalliseen visuaaliseen muotoiluun. Liesegang uskoo muotoilijoiden rooliin ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita kestävä kehitys huomioiden. Häntä innostaa luoda uusia keinoja ja mahdollisuuksia muotoilijoiden bisnesosaamisen kehittämiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen muotoiluvetoisissa yrityksissä. Kouluttajana hän keskittyy kertomaan yrityksille muotoilun mahdollisuuksista osana liiketoiminnan kehittämistä.

Niko Räty

Niko Räty

Niko Räty on tuotemuotoilija, joka toimii design managerina monialaisen kestävän muotoilun asiantuntijatehtävissä. Niko on myös tohtorikoulutettava Helsingin Yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa.

Eva Spoof

Eva Spoof

Eva Spoof on keraamikko ja keramiikkataiteilija, joka perusti UDUMBARA keramiikkastudion v. 1994. Valmistuksessa hän käyttää Kultelan kylän savea. Suomalainen savi on Spoofille ekologinen valinta, koska raaka-aineen tarkka alkuperä on tiedossa eikä monimutkaista prosessointia tarvita. Spoof opiskelee mediaa ja audiovisuaalista viestintää Keudassa päämääränään tehdä videoita ammatin harjoittamisesta. Hän haluaa myös rakentaa kansainvälistä yhteisöä, joka edistää ja esittelee ammattikäsityöläisiä. Heitä, jotka ovat tehneet luovia, ekologisia muutoksia työskentelytapaansa.

outi turpeinen

Outi Turpeinen

varapuheenjohtaja

Outi Turpeinen on taiteen ja muotoilun moniosaaja, joka on työskennellyt yli 20 vuotta laaja-alaisesti opetuksen, tutkimuksen, oman taiteellisen työn ja muotoilun parissa. Turpeinen valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun keramiikka- ja lasisuunnittelun osastolta 1998 ja taiteen tohtoriksi visuaalisen kulttuurin osastolta 2005. Ornamo myönsi hänelle Vuoden taiteilija tunnustuksen 2012. Turpeinen on toiminut monissa asiantuntijatehtävissä mm. rakennetun ympäristön laadun kehittämisessä. Aalto-yliopiston taidekoordinaattorina Turpeinen vastaa yliopiston julkisen taiteen hankinnoista ja näyttelytoiminnan kehittämisestä.

Ilona Törmikoski

Ilona Törmikoski

Taiteen maisteri Ilona Törmikoski on sisustusarkkitehti ja huonekalumuotoilija, joka on erikoistunut muotoilujohtamiseen ja viestintään. Ilona on seurannut muotoilun kehitystä paalupaikalta alan luottotehtävissä lähes 30 vuotta. Ilona on ollut Ornamon jäsen jo 26 vuotta. Hän on vaikuttanut muotoilualan kouluttajana, suomalaisen muotoilun kansainvälistymisessä ja ammattilaisten osaamisen tunnistamisessa ensin projekteissa SIOssa ja Ornamossa, mm. Finnish Designers -muotoilijatietokannan verkkopalvelun tuottajana ja projektipäällikkönä 2001-2004, sitten TKO:ssa puheenjohtajana ja kansainvälisellä tasolla BEDAssa. Ilona on toista kautta luottamustehtävässä Helsingin SDP:n valitsemana kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet jaostossa ja kiinnostunut poliittisesta vaikuttamisesta, työelämään sekä tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä.