Ornamon hallitus

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus. Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston henkilökunta, toiminnanjohtajan johdolla. Toiminta perustuu hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2021

Katja Soini

Katja Soini

puheenjohtaja

Katja Soini on konsultointiyritys Innolinkin kasvujohtaja, jolla on pitkä kokemus strategisista muotoilutehtävistä. Soini on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja taiteen tohtori. Soini tuo Ornamoon mukaansa vahvan kiinnostuksen ja osaamisen ihmislähtöisestä muotoiluajattelusta niin muotoilun kentällä kuin kiinteistö- ja rakentamisen alalla. Tutkijana sekä monipuolisissa muotoilun johtotehtävissä työskennellyt Soini näkee YK:n Agenda 2030 mukaisissa kestävän kehityksen tavoitteissa paljonkin tarttumapintaa Ornamon toiminnan strategisessa kehittämisessä.

Ilkka Kettunen

Taiteen tohtori ja teollinen muotoilija Ilkka Kettunen toimii Savonia-ammattikorkeakoulussa yliopettajana. Ornamon hallitustyöhön hän tuo näkemyksensä muotoilun koulutuksesta, tutkimuksesta ja ammatin harjoittamisesta periferiassa. Kettusen tutkimuksellinen kiinnostus liittyy autoetnografiaan, tuotekehityksen alkuvaiheeseen ja organisaation muotoiluun. Hänen oppimisnäkemyksensä on sangen konstruktiivinen: muotoilun keskeisiä aiheita – hahmoa, konseptia, mielikuvitusta ja yhteistyötä – opiskellaan yritysprojekteissa.

Tytti Lotta Ojala

Tytti-Lotta Ojala

Johtaja, LAB Muotoiluinstituutti

Sanna Kantola

Sanna Kantola

Sanna Kantola on taiteiden maisteri ja pitkän linjan yrittäjä Helsingistä, joka on luonut oman LUMI-tuotemerkin tyhjästä tunnetuksi brändiksi. Ennen hyppäämistä yrittäjäksi Kantola työskenteli 10 vuoden ajan laukkusuunnittelijana ulkomailla, mm. Ralph Laurenilla. Hän toimii Lumin toimitusjohtajana laaja-alaisesti designin ja muodin kentällä ja omaa kattavat verkostot yritysmaailmaan. Kantola on kerryttänyt kokemusta hallitustyöskentelystä toimimalla useissa luottamustehtävissä sekä neuvonantajana startup-yrityksissä.

Miia Liesegang

Miia Liesegang

Miia Liesegang on muotoiluyrittäjä ja kouluttaja. Muotoiluyrittäjänä Liesegang on mukana monipuolisissa projekteissa liittyen konseptointiin, tuote- ja palvelumuotoiluun sekä kaupalliseen visuaaliseen muotoiluun. Liesegang uskoo muotoilijoiden rooliin ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita kestävä kehitys huomioiden. Häntä innostaa luoda uusia keinoja ja mahdollisuuksia muotoilijoiden bisnesosaamisen kehittämiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen muotoiluvetoisissa yrityksissä. Kouluttajana hän keskittyy kertomaan yrityksille muotoilun mahdollisuuksista osana liiketoiminnan kehittämistä.

Reetta Hiltunen

Reetta Hiltunen

Kuvataiteen maisteri, taidegraafikko ja kuosisuunnittelija Reetta Hiltunen toimii luovana yrittäjänä, jota pohjustaa yli 20-vuotta taiteen ammatillista työtä. Taideopintoja Lontoon Middlesex yliopistoista Kuvataideakatemiaan. Ollut mukana aktiivisesti myös järjestötoiminnassa, kuten Taiteilijat O:n puheenjohtajana.

Ornamossa hän haluaa olla kehittämässä muotoilun ja taiteen dialogin potentiaa tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöihin ja alan toimijoihin.

Hanna-Kaarina Heikkilä, Ornamon hallituksen jäsen

Hanna-Kaarina Heikkilä

Heikkilä on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta. Aiempi koulutus on arkkitehtuurista Tampereen teknillisestä yliopistosta. Yli kymmenvuotisen työuran aikana hän on työskennellyt niin arkkitehtuurin kuin muotoilun tehtävien parissa sekä ulkomailla että kotimaassa. Tällä hetkellä hän on Studio Finnan luova johtaja. Lisäksi hän työskentelee Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella muotoilukoulutuksen parissa. Heikkilän ambitiona on edistää muotoilun hyödyntämistä laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla. Ornamossa hän haluaa olla mukana edistämässä muotoiluyrittäjien sekä nuoremman sukupolven muotoilijoiden moniäänisen joukon tarpeita.

Lars Räihä

Lars Räihä

Sisustusarkkitehti SIO ja muotoilija Lars Räihä tekee sisustusarkkitehdin töiden lisäksi opetustyötä alan jatkokoulutuksen parissa.

Heidi Paavilainen

Heidi Paavilainen

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin koulutusohjelman johtaja ja muotoilun yleisten opintojen lehtori Paavilainen on koulutukseltaan taiteen maisteri (tekstiilitaide) ja taiteen tohtori (teollinen muotoilu).