Ornamon hallitus

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus. Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston henkilökunta, toiminnanjohtajan johdolla. Toiminta perustuu hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.

Hallituksen jäsenet

Katja Soini

Katja Soini

puheenjohtaja

Strategy and Sustainability Director, AFRY Infrastructure Finland

Katja Soinilla on pitkä kokemus strategisista muotoilutehtävistä. Hän on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja taiteen tohtori. Katja tuo Ornamoon mukaansa vahvan kiinnostuksen ja osaamisen ihmislähtöisestä muotoiluajattelusta niin muotoilun kentällä kuin kiinteistö- ja rakentamisen alalla. Katja näkee YK:n Agenda 2030 mukaisissa kestävän kehityksen tavoitteissa paljonkin tarttumapintaa Ornamon toiminnan strategisessa kehittämisessä.

Ilkka Kettunen

Taiteen tohtori ja teollinen muotoilija 

Ilkka Kettunen toimii Savonia-ammattikorkeakoulussa yliopettajana. Ornamon hallitustyöhön hän tuo näkemyksensä muotoilun koulutuksesta, tutkimuksesta ja ammatin harjoittamisesta periferiassa. Ilkan tutkimuksellinen kiinnostus liittyy autoetnografiaan, tuotekehityksen alkuvaiheeseen ja organisaation muotoiluun.

Helena Aalto

Helena Aalto

Sisustusarkkitehti SIO, TaM

Helena Aalto on suuurimman osan suunnittelijan urastaan toiminut kaupallisten tilojen suunnittelijana.

Helena haluaa vaikuttaa omalla panoksellaan muotoilualan tulevaisuuteen, erityisesti SIOn näkökulmasta, jotta ammattikunta voi osaltaan vastata kestävän kehityksen haasteisiin. Sisustusarkkitehtien ammattikuva on suuressa murroksessa, jota Helena haluaa olla tukemassa.

Tytti Lotta Ojala

Tytti-Lotta Ojala

Johtaja, LAB Muotoiluinstituutti

Miia Liesegang

Miia Liesegang

Muotoiluyrittäjä ja kouluttaja.

Miia Liesegang on muotoiluyrittäjänä mukana monipuolisissa projekteissa liittyen konseptointiin, tuote- ja palvelumuotoiluun sekä kaupalliseen visuaaliseen muotoiluun. Liesegang uskoo muotoilijoiden rooliin ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita kestävä kehitys huomioiden. Kouluttajana hän keskittyy kertomaan yrityksille muotoilun mahdollisuuksista osana liiketoiminnan kehittämistä.

Reetta Hiltunen

Reetta Hiltunen

Kuvataiteen maisteri, taidegraafikko ja kuosisuunnittelija

Reetta Hiltunen toimii luovana yrittäjänä, jota pohjustaa yli 20-vuotta taiteen ammatillista työtä. Reetalla on taustalla taideopintoja Lontoon Middlesex yliopistoista Kuvataideakatemiaan. Reetta on ollut mukana aktiivisesti myös järjestötoiminnassa, kuten Taiteilijat O:n puheenjohtajana. Ornamossa Reetta haluaa olla kehittämässä muotoilun ja taiteen dialogin potentiaalia tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja alan toimijoiden kanssa.

Hanna-Kaarina Heikkilä, Ornamon hallituksen jäsen

Hanna-Kaarina Heikkilä

Luova johtaja, Studio Finna. TaM (Aalto-yliopisto) ja Tekniikan kandidaatti (Tampereen teknillinen yliopisto)

Hanna-Kaarina Heikkilä on yli kymmenvuotisen työuran aikana työskennellyt niin arkkitehtuurin kuin muotoilun tehtävien parissa sekä ulkomailla että kotimaassa. Työnsä ohella hän työskentelee Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella muotoilukoulutuksen parissa. Heikkilän ambitiona on edistää muotoilun hyödyntämistä laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla. Ornamossa hän haluaa olla mukana edistämässä muotoiluyrittäjien sekä nuoremman sukupolven moniäänisen joukon tarpeita.

Lars Räihä

Lars Räihä

Ornamon hallituksen varapuheenjohtaja

Sisustusarkkitehti SIO ja muotoilija

Lars Räihä tekee sisustusarkkitehdin töiden lisäksi opetustyötä alan jatkokoulutuksen parissa.

Heidi Paavilainen

Heidi Paavilainen

Ornamon hallituksen varapuheenjohtaja.

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin koulutusohjelman johtaja ja muotoilun yleisten opintojen lehtori.

Heidi Paavilainen on koulutukseltaan taiteen maisteri (tekstiilitaide) ja taiteen tohtori (teollinen muotoilu).