Vinkkejä ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Kuva: Rawpixel / Unsplash

Kun työnantaja palkkaa ulkomaalaisen työntekijän, on varmistettava, että henkilöllä on oikeus tehdä töitä Suomessa. Työntekijä hankkii oleskelulupansa itse.

Työntekijän oleskelulupa

Yleensä ulkomaalainen tarvitsee työntekijän oleskeluluvan, mutta EU-maan, Norjan, Sveitsin, Islannin tai Liechtensteinin kansalainen ei sellaista tarvitse. Samoin turvapaikanhakija, joka odottaa oleskelulupahakemukseensa päätöstä, saa tehdä töitä ilman erityistä lupaa, kun hakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta.

Pysyvä oleskelulupa

Neljän vuoden jatkuvan oleskeluluvan jälkeen ulkomaalainen henkilö voi saada Suomessa pysyvän oleskeluluvan. Peruste pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi perhe tai työ. Lisätietoa: toimistot.te-palvelut.fi/tyolupa-asioiden-ohjeet

Saatavuusharkinta ei estä kansainvälisten osaajien palkkaamista

Saatavuusharkinta (EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tuleva henkilö saa työntekijän oleskeluluvan vain, jos hänellä on työpaikka, johon ei löydy sopivaa työvoimaa suomalaisilta työmarkkinoilta) koskee pelkästään suorittavan tason työtä. Asiantuntijoille ja erityisosaajille myönnettävä tavallinen oleskelulupa ei sisällä TE-toimiston tekemää saatavuusharkintaa, vaan luvan myöntää Maahanmuuttovirasto. Asiantuntijan pitää saada keskimääräistä korkeampaa palkkaa, noin 3 000 euroa kuukaudessa.

Työkokeilu

Yritys voi ottaa työttömän työnhakijan enintään 12 kuukaudeksi TE-keskuksen hallinnoimaan työkokeiluun, jos henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa.

Lisätietoa: te-palvelut.fi

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Muotoilijana Suomessa

Suomi tunnetaan korkeatasoisesta koulutuksesta, arkkitehtuurista ja muotoilusta. Ei siis ihme, että maa kiinnostaa urapolkuaan miettiviä nuoria eri puolilla maailmaa. Mutta…

Lue lisää