Muotoilualan työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä taideteollisen alan yleisestä palkka- ja palkkiotasosta, joka on muihin suunnittelualoihin verrattuna matalammalla tasolla. Työmarkkinakyselyssä selvitettiin liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja, työajan käyttöä ja muita työelämän tärkeitä kysymyksiä.

Työmarkkinatutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Työmarkkinakyselyyn vastanneiden kokonaisansioiden keskiarvo oli 3500 euroa marraskuussa 2019, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (3 430 euroa). Mediaanipalkka oli 3 400 euroa (3 300 euroa vuotta aiemmin). Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä ja muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä lomapalkkoja tai tulospalkkoja.
  • Työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 37 prosenttia tienasi 2 500-3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2019 (Kuvio 14). Noin 38 prosenttia ansaitsi 3 500-4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron palkkaan ylsi 12 prosenttia vastanneista. Alle 2 500 kuukausiansiotasoon jäi myös 12 prosenttia vastanneista. Alimpaan tuloneljännekseen kuuluu myös osa-aikaisia työntekijöitä, mikä voi alentaa tilastollisesti hieman keskimääräistä ansiotasoa. Jakaumissa ei ole tapahtunut kuitenkaan suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.
  • Muotoilualan työllisyysnäkymät ovat heikentyneet hieman edellisestä vuodesta, sillä 80 prosenttia alan palkansaajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Vuonna 2019 osuus oli 84 prosenttia. Lomautuksia ja irtisanomisia piti nyt mahdollisina tai todennäköisinä 13 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli vain kahdeksan prosenttia palkansaajista.
  • Kyselyyn vastanneista muotoilualan palkansaajista 76 prosenttia työskenteli vakituisessa kokoaikatyössä (vuotta aiemmin 74 prosenttia kahta vuotta aiemmin 78 prosenttia). Yksitoista prosenttia oli määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyösuhteessa oli kolmetoista prosenttia palkansaajista. Ornamon jäsenet poikkeavat kaikista palkansaajista siinä, että osa-aikatyötä tekevien osuus kaikista palkansaajista on muotoilualalla hieman pienempi kuin maamme koko työllisessä työvoimassa keskimäärin. Sitä vastoin vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden osuus on muotoilualalla keskiarvoa suurempaa
  • Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt runsas viidennes vastanneista palkansaajista marras-joulukuussa 2019. Luku on noussut vuoden takaisesta 15 prosentista. Keskimäärin työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat työskentelivät mediaanilukuna mitattuna 38 tuntia viikossa vuonna 2019, mikä on saman verran kuin viime vuonna ja hieman enemmän kuin suomalaiset palkansaajat keskimäärin.

Miten tutkimus toteutettiin

Ornamon vuosien 2019–2020 työmarkkinakatsaus perustuu pääosin kyselytutkimukseen, joka suoritettiin tammi-helmikuussa 2020. Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 400 muotoilualan ammattilaista. Vastanneista palkansaajia oli 225 henkilöä ja yrittäjinä 122 henkilöä. 53 prosentilla vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus ja 27 prosentilla alempi korkeakoulututkinto.  Työmarkkinakatsauksen laati Ornamon toimeksiannosta tutkija Pekka Lith, joka toimii tutkijana omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).

Palkkatilastoja Ornamon jäsensivuilla: www.ornamo.fi/fi/palvelu/tyoelaman-tietopankki/ 

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa Ornamon jäsenille tarjoaa lakimies Jussi Ilvonen, jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Saatko varmasti palkkaa jokaiselta työtunnilta?

Muotoilualalla ei huolehdita työn määrän oikeasta mitoituksesta, selviää Ornamon vuoden 2014 lopussa toteuttamasta työmarkkinakyselystä. Sekä yrittäjät että palkansaajat tekevät ylitöitä ja kiire…

Lue lisää
Kysymys

Mikä on muotoilualan palkkataso?

Ornamo kerää muotoilualan palkkatasosta tietoa vuosittain, tuoreet tiedot löytyvät täältä. Henkilökohtaista palkkaneuvontaa jäsenille antaa Ornamon lakimies. Katso lakimiehen neuvonta-ajat ja…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilualan suhdannekatsaus

Mikä muotoiluala? Muotoilualan liikevaihto kiipesi suhdannekatsauksen osana julkaistavien Tilastokeskuksen yritystilastojen vuosina 2017 – 2018 11,4 miljardista 12,3 miljardiin. Ala laajenee…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilijat tyytymättömiä ansiotasoonsa

Teollisuustaiteen Liiton Ornamon vuosittaisessa työmarkkinakyselyssä selvitettiin alan kokonaisansioita. Palkansaajien  tyytymättömyys omaan ansiotasoonsa on viime vuodesta kasvanut. Muotoilualalla palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli päätoimessa 3 230 euroa…

Lue lisää