Muotoilu- ja taidealan työmarkkinatutkimus

Ornamo työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilija- ja taiteilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä taideteollisen alan yleisestä palkka- ja palkkiotasosta, joka on muihin suunnittelualoihin verrattuna matalammalla tasolla. Tutkimus toimii apuvälineenä mm. jäsenkunnan palkkaneuvonnassa sekä Ornamon jäsenpalveluiden suunnittelussa.

Ornamon työmarkkinakyselyyn vastasi 424 henkilöä vuonna 2016. Kyselyssä käsiteltiin Ornamon jäsenkunnan profiilia ja työmarkkina-asemaa, alan palkansaajien ansiotasoa ja yritysten työvoimakustannuksia. Erityisteemana käsiteltiin vuonna 2016 työtyytyväisyyteen ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Ornamon työmarkkinatutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Ornamon kyselyyn vastanneista palkansaajista 75 prosenttia suhtautuu luottavaisesti lähitulevaisuuteen. He pitivät työpaikkansa säilymistä varmana syksyllä 2016. Irtisanomisia ja lomautuksia pelkäävien osuus on pienentynyt selvästi vuodesta 2015.
  • 42 prosenttia vastaajista on tehnyt työuransa aikana eripituisia jaksoja palkansaajana, yrittäjänä tai muulla tavoin itsensä työllistäjänä. Lähes 50 prosenttia vastaajista ennakoi työelämän muuttuvan aiempaa pirstaleisempaan suuntaan. Merkittävä osa hyväksyy tulevan kehityksen. Yrittäjyys kiinnostaa suurta osaa muotoilijoista. Vastaajista 61 prosenttia toivoo työskentelevänsä koko tulevan työuransa joko yrittäjänä tai muuten omaehtoisesti itsensä työllistäjänä.
  • Muotoilualan ammattilaiset eivät työmarkkinakyselyn mukaan pelkää teknologisen kehityksen vievän heidän työtään, sillä luovaa työtä on vaikea korvata koneilla. Vastaajat kokevat, että uusi teknologia pikemmin tukee muotoilijoiden työtä siten, että muotoilija voi keskittyä enemmän ydinosaamista vaativiin
  • Muotoilualan kokonaisansioiden keskiarvo oli Ornamon vuoden 2016 työmarkkinakyselyjen mukaan 3 350 euroa kuukaudessa, mikä vastaa Suomessa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokonaisansioiden keskiarvoa. Mediaanikuukausipalkka oli 3 300 euroa. Keskipalkkojen kehitys pysähtyi vuosina 2014 – 15, mutta ne ovat kääntyneet loivaan nousuun vuonna 2016.
  • Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli vain 34 prosenttia vastanneista palkansaajista. Vastaavasti 45 prosenttia ilmoitti, että palkkataso ei ole tyydyttävä, ja joillakin se ei riitä edes toimeentuloon. Lisäksi 18 prosenttia totesi tulevansa toimeen tuloillaan, mutta ilmoitti työmäärän olevan kohtuuton palkkatasoon verrattuna.

Palkkatilastoja Ornamon jäsensivuilla: www.ornamo.fi/fi/palvelu/tyoelaman-tietopankki/ 

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa Ornamon jäsenille tarjoaa lakimies Jussi Ilvonen, jussi.ilvonen@ornamo.fi

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Saatko varmasti palkkaa jokaiselta työtunnilta?

Muotoilualalla ei huolehdita työn määrän oikeasta mitoituksesta, selviää Ornamon vuoden 2014 lopussa toteuttamasta työmarkkinakyselystä. Sekä yrittäjät että palkansaajat tekevät ylitöitä ja kiire…

Lue lisää
Kysymys

Mikä on muotoilualan palkkataso?

Ornamon palkka- ja palkkiotutkimuksen 2016 mukaan vastanneiden kuukausipalkkojen alakvartiili on 2700 € ja yläkvartiili 3900 €. Näiden väliin sijoittuu siis 50…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilualan suhdannekatsaus

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Uusimman, 2017  toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa…

Lue lisää
Artikkeli

Freelancerin vapaus on työn takana

Freelancerina työskentely voi olla hyvä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Kaksi pitkän linjan suunnittelijaa kertoo kokemuksistaan. Miestenvaatteisiin erikoistunut vaatesuunnittelija Pirjo Rautiainen on…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilijat tyytymättömiä ansiotasoonsa

Teollisuustaiteen Liiton Ornamon vuosittaisessa työmarkkinakyselyssä selvitettiin alan kokonaisansioita. Palkansaajien  tyytymättömyys omaan ansiotasoonsa on viime vuodesta kasvanut. Muotoilualalla palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli päätoimessa 3 230 euroa…

Lue lisää