Muotoilu- ja taidealan työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilija- ja taiteilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä taideteollisen alan yleisestä palkka- ja palkkiotasosta, joka on muihin suunnittelualoihin verrattuna matalammalla tasolla. Työmarkkinakyselyssä selvitettiin liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja, työajan käyttöä ja muita työelämän tärkeitä kysymyksiä.

Ornamon työmarkkinatutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Työmarkkinakyselyyn vastanneiden kokonaisansioiden keskiarvo oli 3431 euroa joulukuussa 2018, mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (3 470 euroa). Mediaanipalkka oli 3 300 euroa (3 400 euroa vuotta aiemmin). Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä ja muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä lomapalkkoja tai tulospalkkoja.
  • Työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 38 prosenttia ansaitsi 2 500−3 500 euroa kuukaudessa.  Noin 30 prosenttia ansaitsi 3 500−4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron kuukausipalkkaan ylsi 15 prosenttia. Vastaavasti alle 2 500 euron kuukausiansioon joutui tyytymään 17 prosenttia. Alimpaan tuloneljänneekseen kuuluu myös osa-aikaisia työntekijöitä, mikä voi alentaa tilastollisesti hieman keskimääräistä ansiotasoa.
  • 84 prosenttia palkansaajista pitää työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Vuonna 2017 vastaava osuus oli 85 prosenttia.
  • Kokoaikaisten työsuhteiden määrä on hieman laskenut alan palkansaajien keskuudessa, sillä 74 prosenttia heistä työskenteli vakituisessa kokoaikatyössä (vuotta aiemmin 78 prosenttia) ja 11 prosenttia määräaikaisessa kokopäivätyössä (vuotta aiemmin 14 prosenttia). Osa-aikatyössä oli 14,3 prosenttia. Osa-aikatyötä tekevien osuus on alalla hieman pienempi kuin maamme koko työllisessä työvoimassa keskimäärin.
  • Muotoilualan palkansaajista noin 54 prosenttia oli tehnyt ylitöitä loka-marraskuussa 2018 rahallista korvausta tai vapaa-aikaan vasten. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikaisesti tai sen lisäksi 15 prosenttia palkansaajista. Keskimäärin työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat työskentelivät mediaanilukuna mitattuna 38 tuntia viikossa vuonna 2018. Ylityöt selittävät osin sen, että muotoilijat tekevät pidempää työviikkoa kuin suomalaiset palkansaajat keskimäärin.

Miten tutkimus toteutettiin

Ornamon vuosien 2018–19 työmarkkinakatsaus perustuu pääosin kyselytutkimukseen, joka suoritettiin tammi–helmikuussa 2019. Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 412 muotoilualan ammattilaista. Vastanneista palkansaajia oli 58 prosenttia, yrittäjiä 24 prosenttia ja freelancereitä ja taiteilijoita viisi prosenttia. Noin 48 prosentilla vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto ja 47 prosentilla alempi korkeakoulututkinto.  Työmarkkinakatsauksen laati Ornamon toimeksiannosta tutkija Pekka Lith, joka toimii tutkijana omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).

Palkkatilastoja Ornamon jäsensivuilla: www.ornamo.fi/fi/palvelu/tyoelaman-tietopankki/ 

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa Ornamon jäsenille tarjoaa lakimies Jussi Ilvonen, jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Saatko varmasti palkkaa jokaiselta työtunnilta?

Muotoilualalla ei huolehdita työn määrän oikeasta mitoituksesta, selviää Ornamon vuoden 2014 lopussa toteuttamasta työmarkkinakyselystä. Sekä yrittäjät että palkansaajat tekevät ylitöitä ja kiire…

Lue lisää
Kysymys

Mikä on muotoilualan palkkataso?

Ornamon työmarkkinatutkimuksen 2018–2019 mukaan palkkojen mediaani on 3 300€ ja keskiarvo  3431€. Vuoden 2017 palkka- ja palkkiotutkimuksessa palkkoja tarkasteltiin myös…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilualan suhdannekatsaus

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Vuoden 2019 suhdannekyselyt toteutettiin syksyllä 2019 ja niihin vastasi 144…

Lue lisää
Artikkeli

Freelancerin vapaus on työn takana

Freelancerina työskentely voi olla hyvä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Kaksi pitkän linjan suunnittelijaa kertoo kokemuksistaan. Miestenvaatteisiin erikoistunut vaatesuunnittelija Pirjo Rautiainen on…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilijat tyytymättömiä ansiotasoonsa

Teollisuustaiteen Liiton Ornamon vuosittaisessa työmarkkinakyselyssä selvitettiin alan kokonaisansioita. Palkansaajien  tyytymättömyys omaan ansiotasoonsa on viime vuodesta kasvanut. Muotoilualalla palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli päätoimessa 3 230 euroa…

Lue lisää