Muotoilualan suhdannekatsaus

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Uusimman, 2018 toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa ja yritysten kannattavuus paranee.

Muotoilualan yritykset kerryttivät liikevaihtoa yhteensä 11,4 miljardia vuonna 2017. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa ovat mukana arkkitehtuuri ja maisemanhoito sekä digitaalinen muotoilu. Muotoilualan yritykset ovat kooltaan varsin pieniä. Keskimäärin 71 prosenttia yrityksistä työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 2016. Vähintään kymmenen henkilön yrityksiä on joukossa ainoastaan kahdeksan prosenttia.

Kaikki muotoilun toimialaan kuuluvat alat työllistivät yhteensä 55 000 henkilöä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritystilastoihin, jotka julkaistaan osana muotoilualan suhdannekatsausta.

Ornamon 2018 suhdanne- ja toimialakatsauksen keskeiset tulokset:

  1. Muotoilualan liikevaihto jatkaa nousua

47 prosenttia Ornamon vuoden 2018 suhdannekyselyihin osallistuneista yrittäjistä kertoi, että liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon pienenemisestä ilmoitti neljännes vastaajista ja joten toimialan kehitys on ollut jossain määrin kaksijakoinen. Vuotta aiemmin liikevaihdon supistumisesta kertoi vain viisi prosenttia.

  1. Muotoiluyritysten kannattavuus jatkaa kasvua

Kannattavuuden kohenemisesta ilmoitti 36 prosenttia ja heikkenemisestä 15 prosenttia yrityksistä, joten kannattavuuden kehitystä kuvaava saldoluku oli plus 21 prosenttia. Tämä osoittaa keskimääräisen kannattavuuden yhä parantuneen. Toteutunut kehitys on tulosta siitä, että liikevaihto on kohonnut muotoilualan yrityksissä toimialaryhmässä kuluneen vuoden aikana nopeammin kuin tuotantokustannukset.

  1. Alan yritysten optimismi näkyy suhdanneodotuksissa

vuoden 2018 kyselyihin vastanneista yrittäjistä peräti 56 prosenttia uskoo yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana. Sama asia näkyy liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuodotuksissa. Usko tulevaisuuteen vahvistuu edelleen, kun yleisiä kysyntä- ja suhdannenäkymiä tarkastellaan kolmen vuoden aikaperspektiivillä.

  1. Luottamus tulevaisuuteen näkyy muotoiluala yritysten kasvuhalukkuudessa

Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli vuoden 2018 kyselyyn vastanneista runsas kymmenesosa, mutta mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä oli peräti yli 60 prosenttia. Jälkimmäisten osuus oli tuntuvasti suurempi kuin koko pk-yrityskentässä keskimäärin.

  1. Kansainvälistyminen on muotoiluyrityksille yksi tärkeä kasvun väylä

Erityisesti kansainvälistyminen voisi olla muotoilualan yrityksille yksi tärkeä kasvun väylä. Sen avulla voidaan laajentaa markkina-aluetta ja tasata kotimaan suhdannevaihteluja. Kiinnostus ulkomaiseen toimintaan on kasvussa, sillä 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on panostanut voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen. Lisäksi 13 prosenttia haluaisi kansainvälistyä, mutta sen suhteen on ongelmia.

  1. Tukipalvelut eivät tavoita muotoilualan yrityksiä

Alalla on paljon piilevää kasvuhalukkuutta, mutta yritykset voisivat tarvita ulkopuolista rahoitusta ja neuvontaa. Vain alle viidennes on hakenut ELY-keskuksilta yritysten kehittämisavustusta, jota voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Nyt yritykset ovat oman tulorahoituksen varassa. Yli puolet kyselyyn vastanneista ei ole hyödyntäneet edes julkisten yritystoimintaa tukevien organisaatioiden neuvontapalveluja.

  1. Immateriaalioikeuksien suojelu on keskeinen osa aineetonta arvonluontia

Aineettoman omaisuuden suojauksella (IPR) tulisi olla tärkeä merkitys muotoilualan yritysten toiminnassa, sillä niiden toiminta perustuu luovuuteen, eli kykyyn tuottaa ideoita tai taitoon tehdä niistä tuotteita ja juuri immateriaalinen suunnittelu luo yritykselle ja tuotteelle aineetonta pääomaa. Silti uudet tuote- ja palveluideat voivat levitä nopeasti ja ilman minkäänlaista suojausta eri yritysten tuotteet alkavat muistuttaa toisiaan.

Yleisimmät tavat hankkia suojausta ovat teollisoikeuksien rekisteröinti (patentti, tavaramerkki, mallioikeus, yms.) tai tekijänoikeudellisen suojan hankkiminen sopimusten kautta tai suoraan lain nojalla. Ornamon IPR-kysymyksiin vastanneista kuitenkin noin 46 prosenttia ei ollut suojannut tuotetta, palvelua tai taideteosta millään tavalla. Vain runsaalla kymmenesosalla vastanneista oli oma yritystä varten laadittu IPR-strategia.

 

Vuoden 2018 suhdanne- ja toimialakatsauksen laati tutkija Pekka Lith kesällä 2018. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 120 alan yritystä. Kyselyssä tarkasteltiin alan yritysten ajankohtaisia suhdannenäkymiä, kasvuhakuisuutta ja keskeisiä kasvukeinoja, vientiä ja kansainvälistymistä sekä aineettomien oikeuksien suojausta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa muotoilualan yritysten suhdannenäkymistä ja toiminnasta on saatavilla lokakuussa ilmestyvästä vuoden 2018 Suhdannekatsauksesta.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa…

Lue lisää
Artikkeli

Ornamo valvoo muotoiluyrittäjien etuja

Etsitkö rahoittajaa tai yhteistyökumppaneita? Haluaisitko laajentaa yritystäsi, mutta arkailet ensimmäisen askeleen ottamista? Muotoilualan yrittäjällä on tyypillisesti laaja työnkuva suunnittelusta hallintoon,…

Lue lisää
Blogi

Kasvun varaa

Tarve hyvälle muotoilulle on kasvussa. Uusia aluevaltauksia tekevä digitalisaatio sekä käynnissä olevat isot palvelu-uudistukset huutavat käyttäjän näkökulmaa, kirjoittaa Ornamon toiminnanjohtaja…

Lue lisää