Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa -selvitys kartoittaa muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvaa muuttuvassa koulutus- ja työympäristössä. Selvityksessä tutkitun tiedon avulla voidaan vauhdittaa koulutuksen kehittämistä suuntaan, jonka perustana on työelämälähtöisyys ja alan erikoisluonteen huomiointi. Muotoilun ammattilaisten ongelmanratkaisukykyä ja luontaista tulevan visioimista voitaisi hyödyntää nykyistä laajemmin sekä koulutuksen että opetusmenetelmien kehittämisessä. Selvityksessä on kartoitettu opettajien työhön vaikuttavia tekijöitä.

  • Miten muotoilun ja taidekäsityön opettajat kehittävät omaa osaamistaan?
  • Miten opettajat yhdistävät  opettajuuden ja oman liiketoiminnan pyörittämisen?
  • Mitä opiskelijat hyötyvät siitä, että opettaja on myös yrittäjä?
  • Ovatko opettajien ja tutkijoiden tekijänoikeudet ja palkkaus kunnossa?
  • Miten he näkevät ammattinsa nykytilan ja tulevaisuuden?
  • Miten määräaikaisten opettajien ja tutkijoiden heikko asema ja epävarmuus työn jatkumisesta vaikuttavat työssäjaksamiseen ja elämänhallintaan?