Immateriaalioikeudet

Luovan työn tuloksen, tuotteen tai palvelun suojaaminen sopimusteitse tai rekisteröimällä mallisuojan, tavaramerkin tai vaikkapa lisenssin avulla on osa muotoilijan ammattia. Taitavasti hyödynnettynä niistä tulee luonteva osa muotoilijan uraa ja liiketoiminnan kehittämistä.  Aineettomat oikeudet eli IPR -oikeudet koskettavat niin palkansaajaa, freelanceria kuin yrittäjää. Tekijänoikeudet suojaavat taiteilijoiden ja muotoilijoiden teoksia.

IPR & TEKIJÄNOIKEUDET

Näin toimimme ja vaikutamme

  1. Tuomme esiin muotoilun merkitys keskeisenä aineettoman arvon luojana. Arvonluonnin positiivisesta vaikutuksesta asiakasyritysten liikevaihtoon tarvitaan lisää tietoa muotoiluun sijoittamisen perustelemiseksi.
  2. Lisäämme aineettoman arvonluonnin ymmärrystä erityisesti pk-sektorilla.
  3. Annamme muotoilualan yrityksille tietoa ja välineitä liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi IPR-suojaamisen ja -portfolioajattelun, lisensoinnin, sopimustoiminnan ja laskutuksen avulla.
  4. Mallinnamme IPR-perustaisen liiketoiminnan periaatteita ja mahdollisia ansaintalogiikoita yritysten käyttöön yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa.
  5. Lisäämme muotoilun käyttöä IPR-intensiivisissä start up -yrityksissä.
  6. Tarjoamme sekä muotoiluyrityksille että niiden asiakasyrityksille ajantasaista tietoa aineettoman pääoman tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta.
  7. Kehitämme palvelumuotoilun ansaintalogiikkaa ja edistämme kansallista IPR-strategiaa
  8. Vaikuttaminen IPR-järjestelmän kehittämiseen käyttökelpoiseksi muotoilulle.