Liiketoiminnan kehittäminen

Muotoilun liiketoiminta on kansainvälistä, kasvuhakuista ja kooltaan varsin pientä. Tunnetut brändit ja nimekkäät suunnittelijat ovat tärkeä ja suurelle yleisölle tärkeä osa muotoilubisnestä, mutta eivät edusta koko alan isoa kuvaa. Muotoilubisnes on monipuolista: alalla toimii niin suunnittelupalvelua tarjoavat suunnittelutoimistot, perinteisempiä muotoilutuotteita valmistavat yritykset ja brändit sekä taiteellisesta toiminnan alueesta. Muotoilun ydintoimialan liikevaihto oli 3,64 miljardia vuonna 2017. Alan yrityksiä on 6 500 työllistäen lähes 19 000 työntekijää.

Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä kehittymään. Luomme väyliä mikroyritysten liiketoimintaosaamisen parantamiseen ja valmiuksia luoda toiminnallaan kannattavaa liiketoimintaa. Kasvaakseen pienyritykset tarvitsevat monipuolista osaamista yli toimialarajojen.

Kasvuyrittäjyydessä keskeisessä roolissa ovat myös sopimukset ja aineettomien oikeuksien tunnistaminen yrityksen pääomana. Immateriaalioikeuksien (IPR) hallinta avaa yritykselle ovia rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan ja suojaa immateriaalioikeusloukkauksilta ja -kaappauksilta.

Digitalisoituneessa, palveluihin perustuvassa taloudessa aineettomien oikeuksien strategisella hallinnalla on yhä suurempi merkitys. Muotoilupalveluita tarjoavien yritysten pitää tuntea omat oikeutensa ja osata neuvotella sopimuksiin sellaiset tekijänoikeudet, jotka suojaavat omaa toimintaa väärinkäytökseltä ja luovat perustaa kannattavalle yritystoiminnalle. Sopimusehtojen pitää palvella molempien osapuolien tarpeita.

Näin toimimme & vaikutamme

  • Edistämme reiluja pelisääntöjä muotoilun ja taiteen tilaajien sekä palveluntarjoajan välille
  • Olemme luoneet suunnittelijan ammattieettiset ohjeet, joita jokainen jäsenemme on sitoutunut noudattamaan
  • Vauhditamme pienten muotoilutoimijoiden pääsyä kuntien tarjouskilpailuihin
  • Vaikutamme muotoilun sopimuskäytäntöihin
  • Osallistumme rahoitusmallien kehittämiseen mikroyritysten kasvun tukemiseksi
  • Lisätä kasvuyrittäjäkoulutusta muotoilualan perustutkinnoissa
  • Uudistamme tuntihinnoitteluun perustuvaa ansaintamallia
  • Tarjoamme jäsenillemme monipuolista mentorointia ja koulutusta liiketoiminnan kehittämiseksi
  • Seuraamme toimialan kehitystä ja yrittäjien tilannetta vuosittaisilla kyselyillä. Käytämme tietoja alan kehittämiseen ja edunvalvontaan.
  • Vastaamme muotoilualan edunvalvonnasta ja edistämme muotoilijoiden ja mikroyrittäjien asia