Muotoilualan koulutus

Muotoilukoulutuksella on Suomessa pitkät perinteet. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa suomalaisista muotoilualan koulutuksista.

MUOTOILUALAN KOULUTUS

Muotoilun alemman ja ylemmän korkekaoulutason koulutusta tarjotaan Suomessa kahdessa yliopistossa ja kuudessa ammattikorkeakoulussa:

Lisäksi  LUT-yliopistossa on muotoilua ja insinööritieteitä yhdistävä englanninkielinen Industrial Design Engineering -maisterikoulutusohjelma sekä Aalto yliopistossa monialainen International Design Business Management -maisterikoulutusohjelma. Turun AMK:n koneinsinööriopiskelijoilla on mahdollisuus valita 30 op muotoilun erikoistumisala.

Muotoilualan tutkintonimikkeitä ovat:

  • Artenomi AMK ja ylempi AMK (HAMK)
  • Muotoilija AMK ja ylempi AMK (LAB, Metropolia, Savonia,  XAMK)
  • Formgivare YH (Novia)
  • Taiteen kandidaatti, Taiteen maisteri ja Taiteen tohtori (Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto)


Opintojen laajuus ja suuntautuminen

Yliopistotason kanditason tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja maisteritutkinto 120 opintopistettä. Alempi ammattikorkekaoulutukinto on 240 opintopistettä, ja kestää pääsääntöisesti neljä vuotta. Lisäksi osaamista voi päivittää ylemmällä AMK-tutkinnolla, jonka laajuus on 60 opintopistettä.

Muotoilualan tutkinnoissa on monia erikoistumisaloja, joita ovat:

  • teollinen muotoilu
  • graafinen muotoilu
  • sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
  • muotisuunnittelu ja puvustus
  • palvelumuotoilu
  • digitaalinen muotoilu

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä muotoilijoina eri alojen yrityksissä ja julkisyhteisöissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluu myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävissä sekä opetus- ja neuvontatöissä.

Tilastoja

Aalto-yliopistosta ja Lapin yliopistosta on 2000-luvulla valmistunut yhteensä 6003 taiteen maisteria  ja taiteen tohtoriksi yhteensä 255 henkilöä. Muotoilija AMK -tutkinnon on suorittanut 2000-luvulla yhteensä 9510 henkilöä. Muotoilijan ylemmän AMK-tutkinnon on suorittanut vuosina 2007-20 yhteensä 306 henkilöä.

Työllistyminen

Vuonna 2019 Suomessa oli Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 11 244 muotoilijan tai artenomin AMK-koulutuksen ja 7 429 Taiteen kandidaatin tai maisterin koulutuksen saanutta työikäistä 18–64 -vuotiasta henkilöä. Muotoilualan koulutuksen saaneiden työllisten työllisyysaste oli 85% vuonna 2019.

Lue lisää

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta (2020)

28.01.2021
4 Mt
Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijat Ljuba Goman ja Satu Suvanto valmistautuvat työhön korupajalla.

Opiskelijajäsenyys

Mitä saan opiskelijajäsenenä?Muotoilun ammattilaisten yhteisö ja verkostoTukea työnhakuun ja uran starttiinRahanarvoiset alennukset ja -edutParempi ja näkyvämpi asema muotoilijoille