Sopimukset

Jokainen muotoilija kohtaa urallaan erilaisia sopimuksia ja neuvottelutilanteita, joissa määritellään vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Taitava sopiminen edellyttää omien oikeuksien ja tarpeiden tunnistamista. Hyvän ja reilun sopimuksen avulla muotoilija edistää uraansa fiksusti.

Tavoitteenamme on auttaa muotoilun ammattilaisia tunnistamaan omat oikeutensa ja siten neuvottelemaan uransa ja liiketoimintansa kannalta fiksuja sopimuksia.

Tarjoamme jäsenillemme maksuttoman juridisen neuvontapalvelun sekä eri tilanteisiin sopivia mallisopimuksia. Jäsensivuilta löytyvät sopimuspohjat on tarkoitettu avuksi kaikkien tarpeellisten sopimuskohtien muistamiseen sekä edistämään suunnittelijan kannalta hyviä sopimuskäytäntöjä.

Järjestämme aktiivisesti sopimiseen liittyvistä aihepiireistä jäsenillemme keskusteluja, työpajoja, koulutuksia ja webinaareja.
Tulevaisuudessa yhä useampi työskentelee palkkatyön sijaan tai sen ohella yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen vaatii lähes aina sopimista. Myös palkkatyössä olevat muotoilijat ovat sopimusten kanssa tekemisissä – koskipa sopiminen sitten omaa työsuhdetta tai työnantajan edustajana yhteistyösopimuksia asiakkaiden kanssa.
Sopimista tehdään erilaisissa ammatillisissa tilanteissa erilaisten osapuolten välillä. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja työntekijät tai työnantajat. Kansainväliset sopimustilanteet vaativat sopimuksen osapuolilta erityistä ymmärrystä. Kun tunnet sopimuksen riittävän hyvin, osaat myös neuvotella itsellesi paremman sopimuksen.

Näin toimimme & vaikutamme

  • Muotoilu on yhteiskunnassa aliarvostettu osaamisala. Tämän takia kehitämme parempaa sopimuskulttuuria, joka nostaa muotoilualan arvostusta ja tukee muotoilijan urakehitystä ja alan liiketoimintaa.
  • Olemme luoneet muotoilualalle eettiset ohjeet sekä jäsentemme käyttöön sopimusmallit ohjaamaan muotoilualan ammattimaisia käytäntöjä.
  • Ornamon sopimuspohjissa viitataan useasti KSE 2013 eli Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin. Ne ovat maksusta saatavissa RT-kortistosta. KSE 2013 -sopimusehtoja sovelletaan, jos osapuolten välisestä sopimuksesta, tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä ei löydy ratkaisua ongelmaan. Ne kannattaa aina liittää mukaan tarjoukseen ja sopimukseen, jotta molemmilla sopimusosapuolilla on tasavertainen mahdollisuus tutustua sopimuksen sisältöön.
  • Vaikutamme reiluihin pelisääntöihin muotoilun palveluntarjoajien ja ostajien välille.
  • Luomme ja pidämme yllä muotoilualan vallitsevia käytäntöjä: konsulttisopimusehdot, sopimukset, sopimusehdot, ammattieettiset ohjeet
  • Edistämme ymmärrystä muotoilun ja taiteen myymisestä ja ostamisesta julkisella ja yksityisellä sektorilla
  • Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa edistää Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme.

Lataa Ornamon sopimuspohjat

Ornamon sopimuspohjat ovat jäsenten käytössä. Niitä voi ja tuleekin muokata omaan tarkoitukseen soveltuviksi. Sopimuskohdista voi valita itselleen parhaiten soveltuvan kohdan, niitä voi jättää pois tai kirjoittaa toisin.

Iiris Adenius

Kysy sopimuksista

Iiris Adenius, juristi
iiris.adenius@ornamo.fi
puh. +358 43 211 2723

Lakineuvonnan avoin puhelinpalvelu on auki maanantaisin klo 15-16 ja torstaisin klo 9–10. Muuten ajanvarauksella maanantaisin ja torstaisin.