Työelämän tuki

Suuri osa muotoilijoista työskentelee suunnittelijatehtävissä joko muotoilun kentällä tai suurten ja keskisuurten yritysten palveluksessa laaja-alaisesti eri toimialoilla.

Suuri osa muotoilijoista työskentelee suunnittelijatehtävissä joko muotoilun kentällä tai suurten ja keskisuurten yritysten palveluksessa laaja-alaisesti eri toimialoilla. Jäseniämme työskentelee mm. teknologiateollisuudessa, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa, julkishallinnossa ja muotoilualan suunnittelupalveluita tarjoavissa yrityksissä. Kokonaisansioiden keskiarvo oli noin 3 550 euroa ja mediaani 3 500 kuukaudessa. Vain 30 prosenttia työntekijöistä on sopinut aineettomista oikeuksistaan.

Tavoitteenamme on tukea muotoilijan ammatillista kehittymistä ja tarjota työkaluja oman uran eri vaiheisiin. Jäsentemme käytössä jäsensivuilla on palkkatilastot sekä sopimuspohjat. Seuraamme ja tutkimme alan palkkakehitystä suunnittelun eri aloilla ja eri ikäryhmissä. Tutkimme myös työsuhteessa olevien työmarkkina-asemaa ja ikärakennetta sekä tulevaisuudennäkymiä. Kartoitamme myös työhyvinvoinnin kysymyksiä ja työviikon pituutta sekä ylitöiden tekemistä. Saamme siten tietoa muotoilijan ammatista ja työn tekemisen kulttuurista.

Epätyypilliset työnteon tavat ovat jo pitkään olleet arkipäivää muotoilualan ammattilaisille, joiden työssä useat eri roolit ja työnteon muodot limittyvät toisiinsa.

Tarjoamme jäsenistöllemme juridista neuvontaa esimerkiksi työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, lomautus- ja irtosanomistilanteissa sekä henkilökohtaista uraneuvontaa.

Näin toimimme & vaikutamme

  • Seuraamme työelämän kysymyksiä ja palkkauksen kehitystä vuosittaisilla työmarkkinakyselyillä
  • Olemme järjestäneet Kelan tukemia Aslak, Tyk ja Kiila-kuntoutuksia työurien pidentämiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn
  • Tarjoamme henkilökohtaista uraneuvontaa

Selvitys: Julkisen taiteen taloudelliset vaikutukset

Julkisen taiteen taloudellisen arvon tarkastelua voidaan ulottaa suoria käyttöarvoja ja markkinahintoja laajemmalle. Tämä selviää kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuoreesta selvityksestä, jossa tunnistettiin aluerakentamisen yhteydessä hankittavan taiteen taloudellisia vaikutuksia ja osoitettiin keinoja niiden arvioimiseksi.

Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä (2020)

03.06.2023
4 Mt

Julkisen taiteen asiantuntija sujuvoittaa taiteen nivomista rakentamiseen: asiantuntija varmistaa, että taideteos on tasokasta ja että rakentamisen näkökulma on prosessissa huomioitu. Hankintaohje opastaa, kuinka kilpailutus kannattaa toteuttaa, mitä tarjoajilta voidaan vaatia ja miten tai millä perusteilla referenssejä tulee vertailla. Julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden hankinta on verrattavissa mihin tahansa asiantuntijapalvelun hankintaan ja palvelun kilpailutuksen tulee noudattaa hankintalakeja.

Tilaa taitavasti: Miten ostat julkista taidetta (2020)

07.10.2020
4 Mt

Opas luovan työn palveluliiketoimintaan

Taide käyttöön -työkirja tukee luovan alan ammattilaisia uudenlaisen asiantuntijaroolin kehittämisessä. Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi -työkirja on työkalu kaikille, jotka haluavat kehittää luovan alan palveluliiketoimintaa. Työkirja ohjaa tunnistaman omia vahvuuksia, tilaisuuksia tarjota palveluja sekä tarpeellisia verkostoja. Voit täyttää työkirjaa etenemällä alusta loppuun tai valita aiheita, jotka nyt tuntuvat tärkeiltä.

Löydä julkisen taiteen tekijä

Taide rakentamisessa -verkkosivusto esittelee julkisen tilan taideprojekteja, taiteilijoita sekä taidekonsultteja.

Rakennetaan yhdessä -esite

Kaupunkiympäristöllä on suuri vaikutus ihmisten terveyteen, arjen sujumiseen ja viihtymiseen sekä tunnistettavuuteen. Rakennetaan yhdessä! on ytimekäs opas kaikille, jotka ovat kiinnostuneita luovasta suunnittelusta, sen mahdollisuuksista ja vaikutuksista kaupunkiympäristöön sekä taiteen ja muotoilun hankinnasta ja etenemisestä kunnissa. Tutustu ja ota opas käyttöösi. Sen avulla voit kertoa taiteesta ja muotoilusta myös heille, joille luova suunnittelu ei ole vielä tuttua.

Taide käyttöön: Rakennetaan yhdessä

07.10.2020
19 Mt

Osallistaminen

Osallisuus on tärkeä lähtökohta ihmislähtöistä kaupunkia suunniteltaessa. Osallisuus syntyy yhteisellä keskustelulla, kuuntelulla ja osallistumisen mahdollisuuksia tarjoamalla. Muotoilun menetelmät auttavat rakentamaan tietoon pohjautuvaa ja tarvelähtöisiä palveluita. Julkinen taide puolestaan toimii keskustelun herättäjänä ja yhteisöjen rakentajana. Taiteen ja muotoilun menetelmillä voidaan kerätä tietoa ihmisten toiveista ja tarpeista. Tiedon avulla voidaan suunnitella parempaa, kauniimpaa ja sujuvampaa arkiympäristöä ja palveluita.

Kestävä kaupunki

Oivalluksia osallisuuteen kaupungeissa ja kunnissa

Tutustu Saa kuulua! -oppaaseen

Yhteiskehittämällä kohti viihtyisämpää asemaa

Tutustu Iittalan taideasemaan

Lähiluonnon merkitys hyvinvoinnille

Tutustu Lähivihreä -tietopakettiin

Taidemarkkinoiden kehittäminen

Edistämme taideteollisen taiteen asemaa ja vahvistamme taiteilijoina toimivien ammattimaista työskentelyä taiteen kentällä. Tarjoamme ainutlaatuisen verkoston ja monipuolista tukea taiteilijoille, jotka toimivat usein monissa rooleissa taiteellisen työskentelyn lisäksi. Tavoitteenamme on kasvattaa taiteilijoiden uramahdollisuuksia ja ammatillisen osaamisen laajenemista. Kehitämme pitkäjänteisesti taidemarkkinoita ja kasvatamme taideteollisen taiteen kysyntää.