Harjoittelijoiden palkkasuositukset 

Muotoilualan opiskelijoiden palkkasuositukset on tarkoitettu ohjenuoraksi opiskelijoille ja työnantajille. Ne perustuvat Ornamon tutkimuksiin alan yleisestä palkkatasosta.

Harjoittelu on monelle opiskelijalle tärkeä ensiaskel uralla ja tilaisuus soveltaa koulussa opittuja taitoja työelämässä. Työnantajille harjoittelijat tuovat uutta tietoa ja osaamista muotoilualan oppilaitoksista. 

Vaikka harjoittelussa odotuksena onkin työnantajalta saatu tuki ja ohjaus, lähtökohtana on, että opiskelija tekee tuottavaa työtä yrityksessä muiden työntekijöiden tavoin. Kohtuullinen korvaus työnantajalle tehdystä tuottavasta työstä rakentaa positiivista kuvaa alasta, antaa arvoa nuorten muotoilijoiden työlle ja tukee myös tulevaisuuden palkkakehitystä. 

Harjoittelupalkkataulukko 

Ornamo tarjoaa muotoilualan korkeakouluharjoittelijoiden ja työnantajien käyttöön harjoittelijan vähimmäispalkkasuositukset, joiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana harjoittelun tai kesätyön palkkausta mietittäessä.  

Korkeakouluharjoittelijan palkkasuositukset pohjautuvat alan yleiseen palkkatasoon, jota selvitetään vuosittain Ornamon työmarkkinakyselyssä. Lisäksi niissä huomioidaan opintojen edistyminen sekä opiskelijan aiempi kokemus alan työtehtävistä.  

Suositukset eivät ota kantaa alakohtaisiin palkkaeroihin muotoilukentän sisällä, opiskelijan asuinpaikkaan tai siihen, onko kyseessä ammattikorkeakoulu- vai yliopisto-opiskelija. 

Opintopisteet Ei alan työkokemusta
€/kk
On alan työkokemusta
€/kk
0-60 11601460 
60-119 1300 1640 
120-179 1600 2000 
180-239 1890 2370 
240-299 2180 2740 

Opiskelija, tunnista arvosi

Opiskelijana tuot tärkeää uutta ajattelua ja tuoretta ammattiosaamista yritykseen. Vaikka tavoitteenasi olisikin oppia uutta, on sinulla varmasti jo valmiina osaamista, joka tuottaa arvoa työnantajallesi. Mieti, mitä se voisi olla, ja käytä sitä perusteena palkkapyynnöllesi. 

Opiskelijoiden palkkasuositukset ovat matalammat kuin ammattilaisten palkat, sillä harjoittelijan palkkaaminen vaatii lähes aina työnantajalta resursseja työn ohjaamiseen.  

Työnantaja, hyödynnä yliopistojen harjoittelupalkkatuki

Useimmilla yliopistoilla on käytössä harjoittelutukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea työnantajia opiskelijoiden palkkaamisessa. Harjoittelutukikäytännöt saattavat vaihdella eri oppilaitosten välillä. 

Voit lukea lisää harjoittelutuesta suoraan muotoilukoulutusta tarjoavien yliopistojen verkkosivuilta. 

Aalto-yliopisto harjoittelutuki

Lapin yliopisto harjoittelutuki

Katso myös

Tutustu myös Ornamon tuoreimpiin palkkatilastoihin sekä laajaan palkkataulukkoon ja harjoittelubarometrin tuloksiin.

Myös Tekniikan akateemiset TEK tarjoaa omat opiskelijoiden palkkasuositukset, joita voit käyttää apunasi palkan määrittelyssä.  

Iiris Adenius

kysy lisää

Juristimme Iiris Adenius neuvoo jäseniä palkkaan ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.

ux designer working

Henkilökohtainen neuvonta

Henkilökohtaista neuvontaa ja sparrausta Ornamon jäsenille.Asiantuntijamme opastavat ja neuvovat työnhaussa, uran ja liiketoiminnan kehittämisessä tai sopimusten, palkkaneuvotteluiden ja immateriaalioikeuksien kanssa.Huomaathan, että henkilöjäsenen lakineuvonta on…
Muotoilijan työvälineitä Hanna Anosen työhuoneella

Palkkatilastot

Muotoilualan palkansaajien mediaanikuukausipalkka oli vuoden 2024 alussa 4280 euroa.Tutustu alla Ornamon palkkatilastoihin, jotka perustuvat vuoden 2024 alussa tehtyyn työmarkkinakyselyyn. Palkkatilastoihin on haarukoitu muotoilualan ammattilaisten…
Ornamon harjoittelubarometri

Harjoittelubarometri 2021

“Pandemian mukanaan tuoma etätyömahdollisuus mahdollisti perheelliselle harjoittelupaikan vastaanottamisen unelmapaikassa toisella puolella Suomea.”