Vastuullisuuden sanasto

Vastuullisuuteen liittyy asioita, joita voidaan käsitteinä tulkita monin tavoin. Olemme etsineet vakiintuneita määritelmiä erityisesti niille käsitteille, joita käytämme työssämme kestävyysmurroksen edistämisessä. Käsitteet mahdollistavat vastuullisuuden ilmiöistä puhumisen. Ne auttavat toivottavasti myös selkiyttämään sitä, miten käsitteet liittyvät toisiinsa. Käsitteet voivat myös muuttua ja tarkentua, kun ymmärrys ja tieto lisääntyvät.