Hyvän hankinnan työkalut


Ornamon ja Sisustusarkkitehdit SIOn laatima ohjeistus sekä tarjouspyyntö- ja sopimuspohjat ovat työkaluja entistä ammattimaisempaan hankintaan. Kilpailutusohjeistuksesta on konkreettista hyötyä sisustusarkkitehtuuripalvelun ostajalle sekä palveluntarjoajalle.

KILPAILUTUSOHJEISTUS

Kilpailutusohjeistus Ornamo Sio 2022

04.10.2022
90 kt

TARJOUSPYYNTÖPOHJA

Tarjouspyyntö sisustusarkkitehtipalveluista Ornamo Sio 2022

03.10.2022
152 kt

Tarjouspyyntö sisustusarkkitehtipalveluista Ornamo Sio 2022

03.10.2022
253 kt

Kysymyksiä ja vastauksia, vastaajina sisustusarkkitehdit (SIO) Lars Räihä ja Hanna Neuvo

SOPIMUSMALLIPOHJA SISUSTUSARKKITEHTIPALVELUISTA

  • Sopimusmallipohja on Ornamon ja SIOn jäsenten käytössä
  • Uusi sopimuspohja on räätälöity sisustusarkkitehtipalveluiden suorittamiseen ja siinä on huomioitu alan erityispiirteet.
  • Sopimuspohja on tärkeä osa ammattimaisen hankinnan loppuun viemistä. Sopimuspohja on linjassa kilpailutusohjeistuksen ja tarjouspyyntöpohjan kanssa. 

Sopimus sisustusarkkitehtipalveluista Ornamo Sio 2022

03.10.2022
115 kt

Sopimus sisustusarkkitehtipalveluista Ornamo Sio 2022

03.10.2022
258 kt

TYÖRYHMÄ

Työryhmässä olivat mukana Hanna Neuvo (Fyra), Merja Inki-Ihamäki (Profit Interior Oy), Lars Räihä (Räihä Interiors), sisustusarkkitehti (SIO) Heikki Ruoho sekä Minna Borg (SIOn pääsihteeri) ja Ornamosta lakimies Iiris Adenius ja toiminnanjohtaja Salla Heinänen.