Tiedote: Talouden epävarmuus heijastuu työelämään muotoilualalla

Työelämän epävarmuus näkyy muotoilijoiden työelämässä määräaikaisten työsuhteiden kasvuna, työpaikan vaihtohalukkuutena ja lomautusten ja irtisanomisten kasvuna. Samaan aikaan muotoilijoilla on luottoa omaan osaamiseen ja vahva halu työssä oppimiseen. Tiedot selviävät Ornamon vuosittaisesta työmarkkinakyselystä, johon vastasi alkuvuodesta 236 muotoilijaa.

Kyselystä käy myös ilmi, että muotoilijoilla olisi paljonkin annettavaa ympäristön kestävyyttä edistäviin toimiin, mutta moni ei ole päässyt hyödyntämään osaamistaan työssään.

Talouden heikentyminen on nyt heijastunut kasvaneena epävarmuutena muotoilijoidenkin työhön. Epävarmuudesta huolimatta palkat jatkoivat nousuaan, vaikka tyytymättömyys omaa palkkaa kohtaan olikin kasvussa.  

Palkansaajien optimismi on laantunut kahtena vuotena peräkkäin, joskin edelleen 77 prosenttia piti työpaikkansa säilymistä varmana. Epävarmuutta työpaikkansa puolesta kokee vajaa neljännes. Samaan aikaan lomautusten ja irtisanomisten määrä on lisääntynyt selvästi edellisestä vuodesta. Molempia toimenpiteitä oli tehty yli 20 prosentissa työpaikkoja. 

Myös opiskelijoiden vastauksissa näkyi selvästi epävarmuus työelämän näkymistä. 

Ornamon tutkimus- ja kehittämispäällikkö Emmi Putkosen mukaan taloudellinen tilanne näkyy nyt määräaikaisten työsuhteiden kasvuna.  

– Tulevia vuosia tarkastellen se saattaa enteillä myös muotoilijoiden heikentyviä näkymiä oman työnsä varmuudesta. Vakituisen työsuhteen puute ja jatkuva työnhakukierre saattavat lisätä myös epävarmuutta omasta tulevaisuudesta, Putkonen sanoo. 

Muotoilijoiden vastuullisuusosaaminen on yrityksissä alihyödynnetty resurssi

Kyselyn pääteemana oli myös tänä vuonna vastuullisuusosaaminen. Kysely osoittaa, että muotoilijoiden vastuullisuusosaaminen on korkealla tasolla, vaikka esimerkiksi ympäristön kestävyyttä edistävää osaamista ei moni pääsekään hyödyntämään nykyisessä työssään. 

Vastaajista 77 prosenttia totesi, että on voinut hyödyntää osaamistaan vastuullisuuden ja ympäristön kestävyyden näkökulmista ainakin hieman.  

Vuoden alussa voimaan astunut EU:n kestävyysdirektiivi asettaa yrityksille uudenlaisia kestävyysvaatimuksia, ja muuttaa yritysten toimintaympäristöä mm. arvoketjujen läpinäkyvyysvaatimusten myötä.  Putkonen rohkaisee yrityksiä hyödyntämään muotoilijoiden vastuullisuusosaamista kestävyysmurroksessa.  

– Muotoilijoiden työllä on merkittävä vaikutus tuotteiden tai palveluiden vastuullisuuteen sekä organisaatioiden kehittämisessä. Muotoilijat toimivat laajasti arvoketjujen eri vaiheissa ja suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa niin tuotteen kierrätettävyyteen, logistiikan tehokkuuteen kuin uusien ympäristöystävällisten materiaalien käyttöönottoon. Lisäksi suunnittelulla voidaan luoda yhdenvertaisempia palveluja ja rakentaa tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, Putkonen sanoo. 

Designtyö ’24 -raportti on ladattavissa verkossa 

Työmarkkinakysely on Ornamon vuosittainen kysely työelämästä, työpaikoista, palkkojen kehityksestä ja vastuullisuudesta. Kyselyn tulokset on julkaistu Designtyö ‘24 -raportissa ja sen tiivistelmässä. Tutkimus kokoaa tietoa muotoilijoiden työstä tänään: mm. työhyvinvoinnista, työajasta, johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Kyselyn ja raportin laati tutkija Pekka Lith.  

Lataa raportti ja sen tiivistelmä täällä

Lisätiedot

Elina Perttula I Viestintäpäällikkö
elina.perttula@ornamo.fi
p. 043 211 0755