Digitaalinen kauppapaikka suunnittelijoiden avuksi

Digitaalinen kauppapaikka Aarium tuo uusia mahdollisuuksia taiteen ja muotoilun myyntiin.

Ensimmäistä kertaa Teosmyynnissä käytettävä Aarium on maailman ensimmäinen muotoilun ja taiteen verkkomyyntijärjestelmä, johon kuka tahansa voi luoda kauppapaikan.
Ornamon Teosmyynnin verkkokauppa on avoinna 31.4.2016 asti osoitteessa teosmyynti.aarium.com. Verkkomyynti vastaa taiteen markkinatutkimuksessa esiin nousseeseen haasteeseen: suomalaiset arvostavat taidetta ja ovat kiinnostuneita sen ostamisesta, mutta eivät tiedä mistä sitä löytää. ”Vaikka kuluttajat ovatkin jo vahvasti läsnä verkossa, verkkomyynti ei vielä ole luontaista läheskään kaikille suunnittelijoille”, kertoo Aariumin toimitusjohtaja Joona Forss.

Forssin mukaan suurimmat haasteet taiteen ja muotoilun verkkomyynnissä liittyvät yritysten osaamiseen ja resurssien puutteeseen. Tämän vuoksi asiakkaiden tavoittaminen on vaikeaa, ja haasteita on paljon myös myyntimateriaalin kuten kuvien, videoiden ja tekstin tuottamisessa. ”Näemme, että tulevaisuudessa verkkomyynnin osuus tulee kasvattamaan merkittävyyttään, joten yritysten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden on laajennettava toimintaansa verkossa aktiivisesti. Tätä varten kehitettiin Aarium, jolla muotoiluyrittäjät ja taiteilija voivat helposti hallita verkkoliiketoimintaansa sekä kasvattaa tavoitettavuuttaan esimerkiksi messuilla, myyjäisissä ja tapahtumissa, joihin Aarium voidaan ottaa mukaan.”

Aariumista rakennetaan tietyssä mielessä muotoilu- ja taidealoille digitaalista standardia – ei pelkästään Suomeen vaan myös kansainvälisesti.