ELY-keskuksen rahoitus- ja neuvontapalvelut

ELY-keskuksen rahoitus- ja neuvontapalvelut, Valtteri Karhu, rahoitusasiantuntija, Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus