Miten toimia irtisanomistilanteessa?

Toimi näin irtisanomistilanteessa
Yt-neuvotteluiden alkamiseen omalla työpaikalla kannattaa valmistautua huolella.

Jos yt-neuvottelut ovat alkamassa työpaikalla, kannattaa neuvotteluihin valmistautua huolellisesti. Ornamo antaa tukea ja neuvontaa jäsenilleen irtisanomistilanteessa ja lomautuksen tai työttömyyden aikana. Usein yhteistoimintaneuvotteluissa on pystytty sopimaan järkevistä toimista hätäisten irtisanomisten ja lomautusten sijaan. 

1. Kuuluthan työttömyyskassaan?

Ornamon kautta voi liittyä KOKO-kassaan. Jos et ole varma KOKO-kassan jäsenyydestäsi, tarkista! Jäseneksi voi liittyä tai jäsenyyden tarkistaa Ornamon toimistosta: office(at)ornamo.fi, puh. 046 878 2569. Lue lisää: www.kokokassa.fi

2. Malttia sopimiseen

Epävarmassa tilanteessa työntekijälle saatetaan tarjota monenlaisia sopimuksia. Sopimisella ei ole kuitenkaan koskaan niin kiire, ettet ehtisi tarkistuttaa sopimusta Ornamon lakimiehellä. Ornamo-TEK -rinnakkaisjäsenet saavat lisäksi lakineuvontaa Tekniikan akateemiset TEKin lakipalveluista. Ornamon lakimies Jussi Ilvonen on tavoitettavissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17 numerossa +358 43 2112 723. Palvelu on jäsenille maksuton. Muina arkipäivinä voit lähettää sähköpostia: jussi.ilvonen(at)ornamo.fi.

Myös työsuojeluviranomainen tarjoaa ilmaista valtakunnallista neuvontaa työsuhdeasioissa osoitteessa tyosuojelu.fi.

2. Lailliset irtisanomisen ja lomautuksen perusteet

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Laki edellyttää siis, että työ on yhtä aikaa vähentynyt sekä olennaisesti että pysyvästi. Jos näin ei ole, irtisanominen ei tule kysymykseen. Tällöin työntekijän määräaikainen lomauttaminen tai osa-aikaistaminen saattaa olla mahdollista.

Mikäli työn väheneminen on vain tilapäistä, työntekijää ei saa irtisanoa. Työn vähenemistä pidetään pääsääntöisesti tilapäisenä, jos aika jolta työ on vähentynyt, ei ylitä 90 päivää. Tällöin kyseeseen voi tulla kuitenkin lomautus. Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa.

Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Kuten irtisanomisen osalta, myös toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen edellytyksenä on ns. tuotannollis-taloudellinen irtisanomisperuste. Lomautuksen tavoitteena on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu.

4. Työttömyysturvan ja ansiosidonnaisen päivärahan hakeminen

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit ilmoittaa työnhaun alkamisesta TE-toimiston Oma työnhaku -verkkopalvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.

Huolehdithan ilmoittautumisesta, vaikka työnantajasi olisi maksanut sinulle tukipaketin. Jos sinulla on yritystoimintaa, keskeneräisiä opintoja tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun varmista, että TE-toimiston lausunnossa on otettu kantaa tilanteeseesi. Huolehdi, että työnhakusi pysyy voimassa olevana TE-toimistossa.

Toimita ensimmäinen hakemus työttömyyskassaasi (esim. KOKO-kassa) eAsioinnin kautta kahden viikon työttömyyden/lomautuksen jälkeen. Liitä hakemukseesi kaikki tarvittavat selvitykset.

Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat sitä maksettavan. Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi hakujaksostasi riippumatta aina täysiltä kalenteriviikoilta.

Jatkohakemukset tulee toimittaa kassaan vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Toimita jatkohakemuksesi kassaan, vaikka et olisikaan saanut vielä päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi.

Vaikka et olisi minkään työttömyyskassan jäsen tai jos et jostakin muusta syystä ole oikeutettu ansiopäivärahaan (esim. liian lyhyt aika kassan jäsenenä), voit olla oikeutettu muihin työttömyysetuuksiin eli peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Tarvittaessa viimesijaisena tukimuotona olet oikeutettu hakemaan myös toimeentulotukea. Näitä kaikkia haetaan Kelasta.

5. Yrittäjien työttömyysturva

Myös ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta. Vakuuttaminen tapahtuu yrittäjien omassa työttömyyskassassa, esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa AYT, johon kaikki yrittäjät voivat liittyä. AYT-kassaan on suositeltavaa liittyä kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, koska tällöin voidaan kuusi kuukautta palkansaajakassassa täytetystä työssäoloehdosta lukea hyväksi yrittäjän työssäoloehtoon.

Myös yrittäjä voi saada ansiopäivärahan sijasta peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai viimesijaisesti toimeentulotukea Kelasta.

Lisätietoa

Työsuojelu
• TE-palvelut
KOKO-Kassa
• Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö
• Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa AYT