Kuusi vinkkiä freelancerille

freelancer

Muotoilija ja freelancer, huolehdi ainakin nämä asiat kuntoon.

  1. Freelancerin toimeksiantosopimuksessa tulee sopia ainakin aikatauluista, palkoista ja tekijänoikeuksista. Tekijänoikeuksien luovuttamislaajuus tulee näkyä myös korvauksen suuruudessa.
  2. Sivutoiminen yrittäjä voi kuulua palkansaajan työttömyyskassaan. Ratkaisevaa on, mistä yrittäjä/palkansaaja saa päätulonsa. Ornamon kautta voi liittyä IAET-kassaan, www.iaet.fi. Muista kuitenkin, että oikeuden työttömyysetuuteen yritystoiminnan aikana ratkaisee aina TE- viranomainen tapauskohtaisesti.
  3. Pätkätyöläisen kannattaa hankkia vapaaehtoinen eläkevakuutus vakuutusyhtiöstä.
  4. Freelancer voi halutessaan hakeutua verottajan ennakkoperintärekisteriin. Tällöin toimeksiantaja maksaa laskun ilman ennakonpidätystä ja freelancer maksaa verot ennakkoina suoraan verottajalle. Lisätietoa: www.vero.fi/vero-ohjeet.
  5. Freelance-verokortilla työskentelevän työkorvausta saavan kannattaa tarkistaa, onko hän velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus pitää ottaa, jos yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa vähintään 4 kuukautta ja yrittäjän työtulo ylittää vuosittain vahvistetun vähimmäismäärän.
  6. Sairauspäiväraha ja eläke määräytyvät YEL-tason perusteella. Taso ja siten YEL-maksu on mahdollista määrittää itse, mutta liian matalaksi sitä ei kannata mitoittaa, koska taso heijastuu etuisuuksien tasoon.