Muotoilijan oikeudet tosielämässä

Tuotteiden ja ideoiden alkuperä, rehti ja ammattimainen työskentely ja oman luovan työn suojaaminen ja puolustaminen herättävät aika ajoin vilkastakin keskustelua. Missä menee inspiroitumisen ja kopioimisen välinen raja, entä kuinka suojata ja puolustaa omaa luovaa työtään?

Kokosimme viisi näkökulmaa ammattimaisiin & muotoilua arvostaviin tekoihin  

1. Alkuperäisen designin kunnioittaminen 

Ammattimaiseen työskentelyyn kuuluu reilu kilpailu ja kollegoiden arvostus. Muotoilijoiden ammattieettiset ohjeet tukevat alan ammattimaisia käytäntöjä ja hyviä tapoja. Ammattilaiset ymmärtävät ja kunnioittavat omia sekä muiden ammattilaisten ja luovien tekijöiden immateriaalioikeuksia, ja välittää tiedot immateriaalioikeuksista myös asiakkaille.  Jokaisen suunnittelijan pitää perustaa maineensa ja ammattinsa omalle suunnittelutyölleen, eikä muiden kopiointiin. Se on yksinkertainen ja selkeä sääntö, jota ammattisuunnittelijat noudattavat. 

 Vuonna 2023 uudistamamme suunnittelijan ammattieettiset ohjeet perustuvat suunnittelualan kansainvälisiin malliohjeisiin ja jäsentemme palautteisiin. Ne sisältävät ohjeita suunnittelijoille toimintatavoista niin toimeksiantajan, ammattikunnan kuin kollegoidenkin kanssa. Monia tuotteita ja mallistoja julkaisevat yritykset eivät pysty suojaamaan jokaista tuotettaan. Kaikkien tuotteiden, siis myös suojaamattomien, kopioiminen on joka tapauksessa eettisesti erittäin kyseenalaista toimintaa. Vaalitaan yhdessä alan arvostusta, ja sitoudutaan eettisen toiminnan periaatteisiin. 

Tutustu suunnittelijan ammattieettisiin ohjeisiin

2. Vaikutteiden ottaminen reilusti

Muodonanto tuotteille, teoksille ja luoville ideoille ei synny tyhjiössä. Luovaan työhön kuuluu olennaisesti inspiroituminen ”ajan hengestä”, omasta ympäristöstä ja aiemmista teoksista. Oman työn tulee kuitenkin olla itsenäinen ja omaperäinen tulkinta. Kun noudatat seuraavia nyrkkisääntöjä, toimit ammattimaisesti ja vältyt myöhemmiltä harmeilta. 

3. Tilaajayrityksen on oltava kartalla markkinoista

Alkuperäisen teoksen tai mallin luojalla on immateriaalioikeudellinen (tekijänoikeuteen tai teollisoikeuksiin liittyvä) yksinoikeus muun muassa tuotteiden valmistamiseen ja markkinointiin. Tuotteita valmistavan tai markkinoivan yrityksen on selvitettävä, millaisia tuotteita markkinoilla jo on ja onko niiden joukossa tuotteita, jotka ovat sekoitettavissa omaan tuotantoon. Tämä kuuluu tilaajayrityksen selvitysvelvollisuuteen. Yritys ei voi myöskään vedota tietämättömyyteen varsinkaan silloin, jos yritys ei ole tehnyt kohtuullisia markkinointiselvityksiä. 

” Jokaisen suunnittelijan pitää perustaa maineensa ja ammattinsa omalle suunnittelutyölleen, eikä muiden kopiointiin. Se on yksinkertainen ja selkeä sääntö, jota ammattisuunnittelijat noudattavat. 

4. Rekisteröi, suojaa & tee liiketoimintaa 

Uuden tuotteen mallille ja muodolle on oma suojamuotonsa, tavaran tai palvelun brändille ja uusille keksinnöille omansa.  Luovan työn ydintä on paitsi oman luovan työn suojaaminen kopioinnilta, myös suojamuotojen hyödyntäminen tuotteen kaupallistamisessa, yrityksen kansainvälistymisessä tai skaalautuvan bisneksen osana.  Immateriaalioikeuksia (IPR, intellectual property rights) ovat mm. tekijänoikeus, mallioikeus, tavaramerkki) sekä keksintöjä suojaavat patentti ja hyödyllisyysmalli. Muotoilun suojamuodoilla muotoilija tai yritys voi turvata yksinoikeuden muotoilemiinsa tuotteisiin, ja niillä voi myös käydä kauppaa esimerkiksi myymällä niihin käyttöoikeuksia. Euroopan Unionin yritysrahasto jakaa myös tukea IPR:n suojaamiseen. Täten pienet ja keskisuuret yritykset voivat jälleen vuonna 2024 (EUIPO) SME Fund -rahastosta.

Alan tärkein suojamuoto on mallioikeus, jonka hakija voi itselleen rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksesta. Rekisteröinti on voimassa 5 vuotta hakemuspäivästä ja se voidaan uudistaa neljästi eli yhteensä 25 vuodeksi eteenpäin. Mallioikeuden suojan kohteena on tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Malli suojaa muotoilua, ei kuitenkaan ideaa tai suunnitelmaa.  

Muotoilu voi myös saada osakseen tekijänoikeussuojan, joka syntyy luonnolliselle henkilölle rekisteröimättä. Tällaisia tuotteita suojaa tekijänoikeuslaki. 
Tekijänoikessuojan merkitystä muotoilun suojamuotona ei pidä väheksyä, vaikka suosittelemme aina uuden muotoilun suojaamista mallioikeudella.  

EU-tuomioistuinkäytännössä on vahvistettu, että käyttötaiteelta vaadittava omaperäisyyden taso on sama, kuin mitä muilta taidelajeilta edellytetään. 

5. Omia oikeuksia tulee myös valvoa!  

Viime vuosina tuotekopioinnit ovat lisääntyneet tuntuvissa määrin, ja aiheesta käydään vilkastakin keskustelua muotoilijoiden ja designyritysten parissa.  

Tuotekopiointia epäillessä kannattaa muistaa, että arviointi tapahtuu kokonaisvaikutelman perusteella. Muotoilun ja suunnittelun lopputuotokset voivat saada suojaa usein eri suojamuotojen kautta. Esimerkiksi kuosien kohdalla voidaan mallisuojan lisäksi puhua myös tekijänoikeudesta ja tekijänoikeusloukkauksista.

Ornamo ei edusta ketään osapuolia oikeudessa. Jos epäilet oikeuksiasi loukatun, jäsenenä kannattaa kuitenkin olla yhteydessä Ornamon juristiin. Voit varata ajan neuvontapalvelustamme. Kartoitamme yhdessä tilannettasi ja saat arvion siitä, miten edetä fiksusti. Emme edusta oikeudessa ketään osapuolia, mutta tarjoamme neuvontaa ja konsultaatiota. Kun epäilys oman työn jäljittelystä herää, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä epäilemääsi suunnittelijaan tai yritykseen. Voit tarvittaessa viedä tapauksesi Markkinaoikeuteen, joka on erityistuomioistuin.  Päätös jäljittelystä selviää vain lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä Markkinaoikeudessa.

Muotoilun saralla tekijänoikeuskynnys on korkeampi, mutta tarvittaessa voit myös pyytää maksutonta lausuntoa Tekijänoikeusneuvostolta. Tee kirjallinen, vapaamuotoinen lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla. Sen voi esittää myös sähköpostitse (tekijanoikeusneuvosto.okm@gov.fi)

Ornamo ei edusta ketään osapuolia Markkinaoikeudessa, mutta tarjoamme jäsenillemme juridista neuvontaa ja konsultaatiota.  

Tapio Anttilan suunnittelema sohva, pöytä ja senkki

4+1 syytä ottaa IPR haltuun

Ornamon uusi Aineetonta ansaintaa maailmalta -opas syventyy IPR:n mahdollisuuksiin kansainvälisellä kentällä. Kysyimme kahdelta muotoilijalta ja kahdelta IPR-asiantuntijalta, miksi aineettomiin oikeuksiin kannattaa satsata.1. Panostus, joka…