Omröstning om Ornamos namn

Ornamos styrelse beslutade på sitt sammanträde 10.10.2017 att ordna en omröstning för att utreda åsikterna om Industrikonstförbundet Ornamos namn bland förbundets medlemmar.

Ornamo förblir en del av organisationens namn. Om namnets inledande del ordnas en konsultativ omröstning.

Omröstningstiden är 3 –30.11. 2017. Medlemmarna informeras om omröstningens resultat i december. Ornamos årsmöte fattar beslut om namnet våren 2018.

En länk till omröstningen har skickats till alla medlemmar den 3 november 2017.

Om du inte har fått länken, vänligen ta kontakt med Ornamos byrå, tfn 09 687 7740.