Sisustusarkkitehti pääsuunnittelijana

Sisustusarkkitehti Martti Lukander ja Matti Kulovesi
Konkarisuunnittelijat, sisustusarkkitehdit Martti Lukander ja Matti Kulovesi. Kuva: Elisa Pyykkönen

Uusi laki parantaa sisustusarkkitehtien mahdollisuuksia toimia pääsuunnittelijana. Muutos joustavoittaa suunnittelua ja vähentää byrokratiaa, uskovat konkarisuunnitteijat. Mutta kuinka pääsuunnittelijaksi oikein pääsee?

Lakiin on nyt kirjattu sisustusarkkitehdin oikeus toimia pääsuunnittelijana rakennuksen muutos- ja korjaustöissä tavanomaisessa ja vaativissa suunnittelutehtävissä.

Kahden konkarisuunnittelijan mielestä muutos parantaa sisustusarkkitehtien mahdollisuutta toimia laaja-alaisissa suunnittelutehtävissä.

”Suunnittelijoiden, virkamiesten ja rakentajien on nyt helpompi toimia”, sisustusarkkitehti Matti Kulovesi uskoo.

Sisätilojen muutoksia koskevissa rakennushankkeissa sisustusarkkitehdit ovat periaatteessa tähänkin asti ovat voineet toimia pääsuunnittelijana. Käytäntö on kuitenkin vaihdellut eri puolilla maata.

”Uusi laki antaa sisustusarkkitehdeille selkänojaa pitää huolta suunnittelijan oikeuksistaan”, sisustusarkkitehti Martti Lukander sanoo.

Pääsuunnittelija hoitaa koko paletin

Lukander on toteuttanut pääsuunnittelijana lukuisia käyttötarkoituksen muutoksia kuten ravintolan sisätilojen suunnittelua: ”Keväällä 2015 valmistui Helsingin Bulevardilla sijaitsevan Tony´s delin laajennus. Muutimme entisen gallerian ravintolasaliksi, uusimme talotekniikan ja rakensimme hissin.”, Lukander kertoo.

Tony´s delin pääsuunnittelijana Lukander piti paletin kasassa erilaisten viranomaisten kuten rakennusvalvojan, kaupungin rakennusviraston, tilakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

”Esimerkiksi ravintolanomistajat harvoin tietävät miten toimia viranomaisten kanssa. Silloin pääsuunnittelija voi huolehtia lupien hakemisesta ja siitä, että kokonaisuus noudattaa määräyksiä ja hyvää rakennustapaa”, Lukander kuvailee.

Silloin kun projekti vaatii rakennuslupaa, on luontevaa, että sama henkilö, jolla on kokonaisuus hallinnassa, hoitaa myös pääsuunnittelijan tehtävät.

Käytännöt vaihtelevat

Vaikka uusi laki selkeytti tilannetta, pääsuunnittelijan pätevyyden osoittamisen vaikuttavat myös sisustusarkkitehdin referenssit sekä viranomaisten tulkinnat. Lisäksi käytännöt eri puolilla maata ovat olleet vaihtelevat.

Entä mikä olisi sisustusarkkitehdille paras keino tulla hyväksytyksi pääsuunnittelijaksi rakennushankkeisiin? Rakennusvalvontaviranomainen suosittelee, että pienenkin projektin alkaessa käydään alueen lupa-arkkitehdin kanssa ennakkoneuvottelu. Tässä yhteydessä selvitetään myös pääsuunnittelijan pätevyys. Kun ollaan ensimmäistä kertaa asialla, neuvottelussa kannattaa olla mukana tutkintotodistukset ja referenssit. Monissa kunnissa rakennusvalvojalla on oma rekisteri, johon tutkintotodistukset ja muut dokumentit talletetaan ensimmäisen neuvottelun jälkeen. Seuraavilla kerroilla asia helpottuu.

Viranomaiset vastaavat myös rakennussuunnittelutehtävien määrittelystä tavanomaiseen, vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan luokkaan. Rajat ovat kuitenkin veteen piirrettyjä viivoja.

Mikä on FISE:n asema?

Yksi tapa osoittaa pätevyyttään on hakea rakennusalan pätevyyksiä rekisteröivän FISE:n rekisteriin. Etenkin aloitteleville sisustusarkkitehdeille FISE:n kurssi ja koe on yksinkertaisin tapa lisätä mahdollisuuksia päästä pääsuunnittelijaksi. Juridista merkitystä FISE-pätevyydellä ei ole.

FISE voi myöntää sisustusarkkitehdille henkilöpätevyyden toimia pääsuunnittelijana. Viranomaiset lukevat FISE-pätevyyden hakijan hyväksi kun haetaan kelpoisuutta toimia pääsuunnittelijana jossain tietyssä hankkeessa. Se ei kuitenkaan takaa pääsyä pääsuunnittelijaksi. Viranomaiset määrittelevät kelpoisuuden hankekohtaisesti.

Uutinen ympäristöministeriön sivuilla

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta

Teksti: Päivi Lehto-Trapnowski