Tukea yrittäjille ja ammatinharjoittajille koronaviruskriisistä selviämiseen

Tukea yrittäjille ja ammatinharjoittajille

Päivitetty 20.4. yrittäjien starttirahojen osalta, 24.4. yksinyrittäjien osalta, 28.4. julkisoikeudellisten maksujen osalta, 5.5. konkurssi- ja ulosottoasioiden osalta, 14.5. uuden yritysten kustannustuen osalta, 10.6. kaikkien tukien osalta. 18.6. lisätty tieto koskien yrittäjän työttömyysetuuden suojaosan korotusta. 25.6. työttömyysturvaa koskevien väliaikaislakien pidennykset. 30.6. kustannustuki

Koronavirus ja sen leviämiseksi määrätyt poikkeustoimet aiheuttavat ahdinkoa ja avun tarvetta myös muotoiluyrittäjien keskuudessa. Kokoamme yhteen tietoa tukipalveluista ja neuvoja vaikeasta tilanteesta selviämiseen. Yrittäjä, apua on tarjolla ja sitä kannattaa hakea heti!

6 neuvoa muotoiluyrittäjälle:

 1. Neuvottele oman pankin ja vuokranantajan kanssa. Molemmat myöntävät nyt helpotuksia vaikeuksissa oleville yrityksille, mutta lopputulos on omasta aktiivisuudesta kiinni.

 2. ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut päättyivät 8.6. Yrityksille tarkoitettua kustannustukea voi hakea 7.7. alkaen Valtionkonttorista.

 3. Hae työttömyysturvaa, jos yrittäjätulosi on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa johtuen korona-tilanteesta. Jos saat starttirahaa, toimeentulosi voidaan koronavirusepidemian aikana turvata työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjänä et voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille.

 4. Selvitä työlainsäädäntö, jos joudut lomauttamaan tai irtisanomaan. Mm. lomauttamisen käytännöissä ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestossa on koronaviruskriisin takia tilapäisiä muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.4.

 5. Onko yrityksesi koronan takia maksuvaikeuksissa ja mietit konkurssiin hakeutumista? Konkurssilakiin ja ulosottoon tuli helpottavia muutoksia 1.5. alkaen koronan vuoksi.

 6. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Lue lisää 

 7. Seuraa uutisointia. Valtio tukee kuntien kautta yksinyrittäjiä, mutta tukien haku on alkanut eri kunnissa eri aikaan. Tarkista tilanne omasta kunnastasi! Kuntaliitto tiedottaa ja neuvoo yleisesti asiasta täällä.

Yritysten kustannustuki haettavissa 7.7.2020 alkaen

Yritykset voivat hakea kustannustukea Valtiokonttorista 7.7.2020 alkaen. Jotta yritys voi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Valtiokonttori on asettanut tuen piiriin 368 toimialaa, joihin lukeutuvat muun muassa

74109 Teollinen muotoilu ym.
74101 Graafinen muotoilu
90030 Taiteellinen luominen

mutta eivät 74102 Sisustussuunnittelu ja 71110 Arkkitehtipalvelut.

Toimialalistaukseen on laskettu mukaan alat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 %. Kustannustuki on kuitenkin kaikille yrityksille harkinnanvaraista, ja näistä toimialaluokituksista voidaan poiketa. Jos yrityksen liiketoiminta on koronapandemian vaikutusten vuoksi supistunut vähintään 30 %, voi tämä olla peruste tuen myöntämiseen. Tuen perusteet tulee kertoa hakemuksessa selkeästi. Tukea tulee hakea 31.8.2020 mennessä.

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön vastauksia yrittäjille

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kattavan vastauspaketin yrittäjien kysymyksiin. Lue kysymykset ja vastaukset täältä. Valtion rahoituksesta päätettiin lisätalousarviossa 26.3. Yritystukiin myönnettiin yhteensä miljardin euron tukipaketti, joka jakautui Business Finlandin ja ELY-keskuksen edelleen jaettavaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla yrityksiä rahoittavat Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset ja Teollisuussijoitus.

Toimintatukea yksinyrittäjille

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Lisäksi yksinyrittäjät voivat hakea tulossa olevaa laajennettua yrittäjän työttömyyskorvausta toimintatuen rinnalla. Huomaa, että toimintatuki otetaan huomioon työttömyysturvaa haettaessa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan, se voi vaikuttaa työttömyysturvaan.

Haku on auki esim. Helsingissä, Lahdessa, KouvolassaLänsi-Uudellamaalla ja Pohjois-Savon kunnissa. Tarkista tilanne heti omasta kunnastasi! Kuntaliiton neuvontapalvelut.

Päivitämme tietoa tuista sitä mukaa kun viranomaiset antavat tietoa. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Työttömyysturvan hakeminen poikkeustilanteessa

Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yksinyrittäjän yritystoiminta sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Tällä perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.  Lue lisää KELAn sivuilta.

Kesäkuun alusta alkaen yrittäjän työttömyysetuuden suojaosa korottuu väliaikaisesti. Lisätiedot: Kela.

Päivitys 25.6.2020: osaa työttömyysturvaa koskevista väliaikaisista lakimuutoksista jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka.

ELY-keskusten ja Business Finlandin korona-avustukset on suljettu

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut on ajettu hallitusti alas. Lue tiedote täältä.

Finnveran rahoitus ja tukitoimenpiteet

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnveran toimenpidesuositukset yrittäjille:

 1. Ota yhteys omaan pankkiisi.
 2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 4. Finnvera tarjoaa lyhennysvapaata takaamiinsa ja myöntämiinsä lainoihin.
 5. Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille. Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Pk-takaus on lisäksi edelleen käytettävissä kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.

Lue Finnveran palveluista ja rahoitusmahdollisuuksista täältä.

Korotonta maksuaikaa julkisoikeudellisista suoritemaksuista

Viranomainen voi myöntää korotonta maksuaikaa kolme kuukautta yli sadan euron suuruisen erääntymättömän julkisoikeudellisen suoritemaksun maksamiselle (luvat, rekisteröinnit). Muutos ei koske alle sadan euron maksuja. Muutos on määräaikainen ja voimassa vuoden 2020 elokuun loppuun saakka. Asetus.

Konkurssilakiin ja ulosottoon muutoksia 1.5. alkaen

Konkurssilakia muutetaan väliaikaisesti siten, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitetaan. Velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Lakimuutos on voimassa 1. toukokuuta alkaen ja päättyy 31. lokakuuta 2020.

Ulosottolainsäädäntöä on muutettu väliaikaisesti siten, että helpotuksia voi saada suoraan myös koronasta johtuvista maksuvaikeuksista. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.5. alkaen ja ovat voimassa 31.10. saakka.

Myös osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin, yhdistyslakiin ja eräisiin muihin yhteisölakeihin tulee väliaikaisia muutoksia. Normaalisti tilinpäätös on toimitettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta nyt poikkeustilanteessa 30.11.2019–29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020. Lähde: Yrittäjät, lue koko artikkeli tästä.

Tukipalveluita

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa, kun yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja tai et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt. Luottamuksellinen ja maksuton, +358 295024880 (pvm/mpm) 

Suomen Yrittäjät tarjoaa neuvontaa ja  mahdollisuuden saada sparrausapua oman liiketoiminnan kehittämiseen:

Yrityksen rahoitus

Ota yhteyttä omaan pankkiin. Suomen Yrittäjät neuvoo yrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteydessä omaan pankkiin ja pyytämään lisärahoitusta tarpeen mukaan. ”Jos pankki ei myönnä rahoitusta, kysy tarkemmin syytä. Pankkien tulee kertoa syy selvästi”, kertoo Suomen Yrittäjien ekonimisti Petri Malinen SY:n sivuilla.  Euroopan keskuspankki EKP on jo päättänyt pankkisääntelyn keventämisestä, jotta pankit voivat vastata lisääntyneeseen rahoitustarpeeseen ja turvata elinkelpoisten yritysten rahoittamistarve ylimenokaudella. Päivitämme tietoja tilanteen kehittymisestä sitä mukaa kun varmistuksia toimenpiteistä tulee.

Verotus

Verottaja tarjoaa lisää maksuaikaa henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Jos et pysty maksamaan veroa määrätyssä ajassa, voit saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä. Jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja, Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Pidennettyä maksuaikaa voi hakea täältä.