Uutta Eurooppaa muotoilemassa

Greenbizz Brussels
Greenbizz Brussels -yrityshautomo. Kuva: Aurore Martignoni
Päivi Tahkokallio

BEDAn puheenjohtaja Päivi Tahkokallio on syksystä saakka osallistunut lukemattomiin korkean tason videoneuvotteluihin. Pandemia-aikana Brysseliin ei ole menemistä, joten Tahkokallio keskustelee kotoaan Rovaniemeltä tai mökiltään Inarista siitä, kuinka tehdään uusi eurooppalainen Bauhaus .

Euroopan komission luovassa aloitteessa haetaan tapoja tehdä maanosan laajuinen systeeminen muutos, jossa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan puhalletaan henki hyvän suunnittelun avulla. Tässä hankkeessa kaikki on suurta: haasteena on muun muassa ilmastonmuutos, työkenttänä ympäristö kaikkialla Euroopassa ja tavoitteena luoda uusi eurooppalainen tapa elää.

”New European Bauhausissa on kyse paitsi konkreettisista rakennuksista, myös meidän koko elämäntavastamme. Meidän ratkaisuistamme siinä, millaisessa Euroopassa haluamme elää”, Tahkokallio sanoo.

Monivuotisessa aloitteessa on menossa suunnitteluvaihe, joka toteutetaan osallistavalla yhteiskehittämismenettelyllä. Sitä seuraa konkreettisten kokeilujen vaihe, ja lopulta tuloksia, ideoita ja konsepteja levitetään kaikkialle Eurooppaan ja laajemmallekin.

Onnistumisen edellytys on monialainen yhteistyö.

”Tämä ei tule olemaan muotoilijoiden, arkkitehtien, insinöörien tai ympäristöosaajien hanke, vaan kaikkien näiden ja lisäksi monen muun. Komission merkittävä intressi on siinä, että halutaan saada yli alojen menevää, aitoa yhteistyötä – paljon enemmän kuin mitä tähän mennessä on tapahtunut.”

Yleiseurooppalaisen järjestön puheenjohtajana Tahkokallio kannustaa koko alaa osallistumaan aloitteeseen.

”Eurooppalaisessa näkökulmassa ja komission suunnalta tulevassa aloitteessa muotoilulla ei ole ikinä ollut niin suurta mahdollisuutta kuin nyt. Jos tässä onnistutaan, tästä vois tulla pysyvä toimintamalli komission aloitteissa. Se tarkoittaa valtavasti mahdollisuuksia ja töitä muotoilijoille. Tämä on muotoilukentälle Euroopassa tuhannen taalan paikka.”

Uusi eurooppalainen Bauhaus

Euroopan komission luovan aloitteen suunnitteluvaihe kestää kesään 2021 saakka. Laaja-alaisen yhteiskehittämisen kautta määritellään käynnistettävien pilottien teemat. Syksyllä 2021 julkaistaan ehdotuspyynnöt, joiden perusteella aloitetaan vähintään viisi pilottihanketta eri EU-maissa. Kolmas vaihe keskittyy käytäntöjen jakamiseen, levittämiseen ja verkostoimiseen. Uusi eurooppalainen Bauhaus kytkeytyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, Green Dealiin, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

beda.org

Juttu on julkaistu Ornamon lehdessä 1/2021.