Vinkkejä ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Business people discussing a contract by the table
Kuva: Rawpixel / Unsplash

Kun työnantaja palkkaa ulkomaalaisen työntekijän, on varmistettava, että henkilöllä on oikeus tehdä töitä Suomessa. Työntekijä hankkii oleskelulupansa itse.

Työntekijän oleskelulupa

Yleensä ulkomaalainen tarvitsee työntekijän oleskeluluvan, mutta EU-maan, Norjan, Sveitsin, Islannin tai Liechtensteinin kansalainen ei sellaista tarvitse. Samoin turvapaikanhakija, joka odottaa oleskelulupahakemukseensa päätöstä, saa tehdä töitä ilman erityistä lupaa, kun hakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta.

Pysyvä oleskelulupa

Neljän vuoden jatkuvan oleskeluluvan jälkeen ulkomaalainen henkilö voi saada Suomessa pysyvän oleskeluluvan. Peruste pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle voi olla työ. Lisätietoa: toimistot.te-palvelut.fi/tyolupa-asioiden-ohjeet

Työntekijän palkkaaminen Euroopan alueelta

EURES European Employment Services on eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka avulla työnantajat ja työntekijät löytävät toisensa koko Euroopan alueella. EURES.

Saatavuusharkinta ei estä kansainvälisten osaajien palkkaamista

Saatavuusharkinta (EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tuleva henkilö saa työntekijän oleskeluluvan vain, jos hänellä on työpaikka, johon ei löydy sopivaa työvoimaa suomalaisilta työmarkkinoilta) koskee pelkästään suorittavan tason työtä. Asiantuntijoille ja erityisosaajille myönnettävä tavallinen oleskelulupa ei sisällä TE-toimiston tekemää saatavuusharkintaa, vaan luvan myöntää Maahanmuuttovirasto. Asiantuntijan pitää mm. saada keskimääräistä korkeampaa palkkaa.

Työkokeilu ja palkkatuki

Yritys voi ottaa työttömän työnhakijan enintään 12 kuukaudeksi TE-keskuksen hallinnoimaan työkokeiluun, jos henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Yhdenvertasuus

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset.

Lisätietoa: te-palvelut.fi