Voimaa ja vaikuttavuutta pohjoismaiseen muotoiluyrittäjyyteen

Digitalisaatio, pilvi (Cloud), IoT (Internet of Things) ja nopeus palveluiden kehittämisessä käyttäjien toiveista älypuhelimen sovelluksiksi luonnehtivat tämän hetken trendejä, jotka muokkaavat muotoiluyrittäjyyttä ja markkinointia pohjoismaissa, kirjoittaa palvelumuotoilun professori Satu Miettinen. 

Talouden kasvun painopisteen jakautuminen lännen ja idän välillä näkyy pohjoismaisten muotoilutoimistojen sivupisteinä ja edustuksina New Yorkissa, Palo Altossa ja Shanghaissa. Perinteisen ruotsalaisen Ergonomidesign -muotoilutoimiston muutos Verydayksi kuvastaa hyvin näitä trendejä. Pohjoismaisen muotoiluyrittäjyyden muutos ja siihen heijastuvat trendit tarjoavat herkullisen tutkimusalueen muotoilijan työn ja identiteetin muutoksesta.

Nordik Design Impact -hanke nostaa esiin pohjoismaissa muotoilussa perinteisesti näkyneet teemat: estetiikan ja  kestävän kehityksen. Näitä täydentää verkossa näkyminen uutena osaamisalueena. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa pk-yritysten kyvykkyyttä näillä alueilla mentorointia hyödyntäen. Hanke mahdollistaa hienon dialogien kokeneiden muotoilijoiden ja aloittavien yrittäjien välillä.

Pohjoismainen muotoilupolitiikka on viimeaikoina korostanut muotoilun merkitystä julkisten palveluiden kehittämisessä ja käyttäjän mukaan ottamista palveluiden suunnittelussa. Estetiikka palvelumuotoilussa ja digitaalisten sisältöjen suunnittelussa pitäisi olla yhtä vahvana trendinä rinnalla. Pohjoismaisten muotoiluyrittäjien vahvuutena on tuottaa esteettisesti selkeitä ja rauhallisia palvelukokemuksia myös digitaalisessa muodossa. Miten ”skandinavian design” kääntyy monikanavaisesti on ajankohtainen muotoilukysymys?

Kuva: Essi Kuurre