Ornamon hallinto

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus.

Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston henkilökunta, toiminnanjohtajan johdolla. Toiminta perustuu hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.

Ornamon säännöt (pdf)

Ornamon hallitus

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Hallituksen alaisia toimikuntia ovat suunnittelualan ammattiasioiden, taiteilijoiden ammattiasioiden, ammattieettinen toimikunta ja stipenditoimikunta. Ammattiasioiden toimikunnan alla toimii julkisten hankintojen työryhmä. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita käsitellään ammattiasioiden toimikunnassa.

Hallituksen jäsenet vuonna 2019

 

Hanna-Kaisa Alanen, puheenjohtaja

Hanna-Kaisa Alanen (TaM) on muotoilija ja tohtorikoulutettava, jonka tutkimus osuu muodin, muotoilun ja kognitiotieteen risteykseen – parempi ymmärrys ihmisen emotionaalisesta kokemuksesta on tärkeä luovan talouden menestystekijä. Alasen tavoitteena on myös tuoda akateemista maailmaa ja liiketaloutta lähemmäksi toisiaan. Lisäksi Alanen on tehnyt pitkän uran konseptisuunnittelijana suomalaisissa yrityksissä ja on tällä hetkellä Suomen lähettiläs EU:n Cosme-rahoitteisessa WORTH Partnership -hankkeessa, joka tukee muotoilijoita sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

 

Merja Inki-Ihamäki

Merja Inki-Ihamäki on muotoilija, sisustusarkkitehti ja Profit Interior Oy:n toimitusjohtaja.

 

Laura Isoniemi

Laura Isoniemi

Laura Isoniemi on koulutukseltaan Taiteen maisteri, taidepedagogi ja IDBMPro. Isoniemi on toiminut koko uransa ajan freelancerina ja tehnyt monialaisia, kansainvälisiä suunnittelu- ja koulutustehtäviä sekä opettanut Aalto-yliopistossa.

Isoniemi on kouluttanut Suomen lisäksi Aasiassa, Afrikassa ja Islannissa. Hän on suunnitellut kirkkotekstiilikokonaisuudet ja koruja neljään kirkkoon sekä tehnyt sisutussuunnittelua ja taidekuratointia julkisiin tiloihin.  Vuosina 2016­–2017 hän ideoi Echoes – 100 Years of Finnish Design and Architecture -näyttelyn ja oli yksi näyttelyn kuraattoreista ja sen tuottaja. Hänen viimeisin toimeksiantonsa on Aalto Arts Booksille kirjoitettu Kuviollinen mieli -oppikirja (2019).

 

Janne Kalliola, opiskelijajäsen

Janne Kalliola valmistuu keväällä 2019 muotoilijaksi Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista. Hän on toiminut edustajiston jäsenenä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa LAMKO:ssa ja hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistyksessä MIO ry:ssä.

 

Kristian Keinänen

Kristian Keinänen

Kristian Keinänen (TKO, IDBM) on strategisen suunnittelun ja yritysekosysteemien asiantuntija. Hän on johtanut muotoilutoimistoja ja suunnittelualojen verkostoja Suomessa ja Aasiassa sekä toiminut luottamustehtävissä useissa alan organisaatioissa. Tällä hetkellä Keinänen toimii hankepäällikkönä Lahti–Helsinki-moottoritien varteen rakentuvan tulevaisuuden puutarhakaupunki Hennan kehitystyössä.

 

Mikko Kutvonen

Mikko Kutvonen

Mikko Kutvonen on muotoilija ja kouluttaja. Työssään Futuricella hän keskittyy asiakaskokemukseen, organisaatiokulttuuriin ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

 

Heikki Ruoho

Heikki Ruoho on teollinen muotoilija, kalustesuunnittelija ja sisustusarkkitehti. Hänen työhistoriansa sisältää oman suunnittelutoimiston nimissä tehtyjä kansainvälisiä ja kotimaisia suunnitteluprojekteja, sekä opetustyötä. Tällä hetkellä Ruoho työskentelee ALA Arkkitehdeilla.

 

Niko Räty

Niko Räty on tuotemuotoilija, joka toimii design managerina monialaisen kestävän muotoilun asiantuntijatehtävissä. Niko on myös tohtorikoulutettava Helsingin Yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa.

 

Mari Siikonen

Mari Siikonen

Palvelumuotoilun asiantuntija Mari Siikonen työskentelee D9-tiimissä Valtiokonttorilla.

 

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio on Tahkokallio Design+ Oy:n toimitusjohtaja ja Arctic Design School -osuuskunnan perustajia. Lapissa asuva strategisen muotoilun asiantuntija kehitti arktisen muotoilun käsitteen halutessaan varmistaa, että muotoilu on mukana arktisen alueen kestävässä kehittämisessä. Tahkokallio on muotoiluorganisaatioiden eurooppalaisen kattojärjestön Bureau of European Design Associations BEDAn puheenjohtaja 2019–2021.

 

Ornamon yrittäjyysjaosto 20162018

Jaoston jäsenet: Oona Colliander, Minna Einiö, Laura Franck, Virva Haltsonen, Hannu Havusto, Hanna Neuvo, Mari Talka

Taidejaosto 2017

Materiaalipohjaisen taiteen aseman ankkurointi osaksi suomalaista taidekenttää on yksi jaoston päätavoitteista. Jaosto muodostuu taideteollisen taiteen, tekstiilitaiteen sekä taidekäsityön edustajista.

Taidejaoston johtokunnan jäsenet: Leena Mäki-Patola, Veera Tamminen,
Jana Vyborná-Turunen

Ammattiasioiden toimikunta / Taide ja taidekäsityö

Taide- ja taidekäsityön ammattiasioiden toimikunta käsittelee taidesopimuksia, taiteilijan ansaintalogiikan kehittämistä, prosenttitaiteen edistämistä, yhteistyötä taiteen välittäjien kanssa, taiteilija-yrittäjyyttä ja MU-sopimuksen valmistelua (sopimus valtionrahoitteisten museoiden taiteen näyttökorvauksesta).

Toimikunnan jäsenet:  Samuli Alonen, Riikka Latva-Somppi, Tiia Matikainen, Harri Syrjänen, Annamari Vierikko