Ornamon hallinto

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus.

Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston henkilökunta, toiminnanjohtajan johdolla. Toiminta perustuu hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.

Ornamon säännöt (pdf)

Ornamon hallitus

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Hallituksen alaisia toimikuntia ovat suunnittelualan ammattiasioiden, taiteilijoiden ammattiasioiden, ammattieettinen toimikunta ja stipenditoimikunta. Ammattiasioiden toimikunnan alla toimii julkisten hankintojen työryhmä. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita käsitellään ammattiasioiden toimikunnassa.

Hallituksen jäsenet vuonna 2019

 

Hanna-Kaisa Alanen

Hanna-Kaisa Alanen, puheenjohtaja

Kokenut​ ​suunnittelun​ ​ammattilainen​ Hanna-Kaisa Alanen on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian teidekunnalssa kognitiotieteen laitoksella. Väitöskirjassaan hän tutkii muodin käyttäjäkokemusta. ​Aiemmin Alanen on ​työskennellyt​ ​pitkään konseptisuunnittelijana ​muodin​ ​ja​ ​kodin alueilla​.

 

Merja Inki-Ihamäki

Merja Inki-Ihamäki on muotoilija, sisustusarkkitehti ja Profit Interior Oy:n toimitusjohtaja.

 

Laura Isoniemi

Laura Isoniemi

Laura Isoniemi on työskennellyt kuluvat vuoden aikana muotoilun näköalapaikalla muun muassa ideoimansa Suomi 100 Echoes- 100 Years of Finnish Design and Architecture -näyttelyn tuottajana ja kuraattorityöryhmän jäsenenä.

 

Kristian Keinänen

Kristian Keinänen

Keinänen työskentelee Lahden seudun kehitys LADECissa vastaten alueen muotoiluosaamisen kehittämisestä ja kansainvälistämisestä. Aiemmin Keinänen on vetänyt suunnittelutoimistoa Suomessa sekä ulkomailla ja toiminut useissa muotoilualan organisaatioissa.

 

Mikko Kutvonen

Mikko Kutvonen

Mikko Kutvonen on muotoilija ja kouluttaja. Työssään Futuricella hän keskittyy asiakaskokemukseen, organisaatiokulttuuriin ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

 

Heikki Ruoho

Heikki Ruoho on teollinen muotoilija, kalustesuunnittelija ja sisustusarkkitehti. Hänen työhistoriansa sisältää oman suunnittelutoimiston nimissä tehtyjä kansainvälisiä ja kotimaisia suunnitteluprojekteja, sekä opetustyötä. Tällä hetkellä Ruoho työskentelee ALA Arkkitehdeilla.

 

Niko Räty

Niko Räty on tuotemuotoilija, joka toimii design managerina monialaisen kestävän muotoilun asiantuntijatehtävissä. Niko on myös tohtorikoulutettava Helsingin Yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa.

 

Mari Siikonen

Mari Siikonen

Palvelumuotoilun asiantuntija Mari Siikonen työskentelee D9-tiimissä Valtiokonttorilla.

 

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio on Tahkokallio Design+ Oy:n toimitusjohtaja ja Arctic Design School -osuuskunnan perustajia. Lapissa asuva strategisen muotoilun asiantuntija kehitti arktisen muotoilun käsitteen halutessaan varmistaa, että muotoilu on mukana arktisen alueen kestävässä kehittämisessä. Tahkokallio on muotoiluorganisaatioiden eurooppalaisen kattojärjestön Bureau of European Design Associations BEDAn varapuheenjohtaja ja tuleva puheenjohtaja 2019–2021.

 

Ornamon yrittäjyysjaosto 20162018

Jaoston jäsenet: Oona Colliander, Minna Einiö, Laura Franck, Virva Haltsonen, Hannu Havusto, Hanna Neuvo, Mari Talka

Taidejaosto 2017

Materiaalipohjaisen taiteen aseman ankkurointi osaksi suomalaista taidekenttää on yksi jaoston päätavoitteista. Jaosto muodostuu taideteollisen taiteen, tekstiilitaiteen sekä taidekäsityön edustajista.

Taidejaoston johtokunnan jäsenet: Leena Mäki-Patola, Veera Tamminen,
Jana Vyborná-Turunen

Ammattiasioiden toimikunta / Taide ja taidekäsityö

Taide- ja taidekäsityön ammattiasioiden toimikunta käsittelee taidesopimuksia, taiteilijan ansaintalogiikan kehittämistä, prosenttitaiteen edistämistä, yhteistyötä taiteen välittäjien kanssa, taiteilija-yrittäjyyttä ja MU-sopimuksen valmistelua (sopimus valtionrahoitteisten museoiden taiteen näyttökorvauksesta).

Toimikunnan jäsenet:  Samuli Alonen, Riikka Latva-Somppi, Tiia Matikainen, Harri Syrjänen, Annamari Vierikko