Ornamon hallinto

Ornamo ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyslain mukaisesti vuosikokous, jossa kaikilla jäsenillä on äänestysoikeus. Toimeenpanovaltaa käyttää jäsenten valitsema hallitus.

Järjestön käytännön toiminnasta vastaa Ornamon toimiston henkilökunta, toiminnanjohtajan johdolla. Toiminta perustuu hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.

Ornamon säännöt (pdf)

Ornamon hallitus

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Hallituksen alaisia toimikuntia ovat suunnittelualan ammattiasioiden, taiteilijoiden ammattiasioiden, ammattieettinen toimikunta ja stipenditoimikunta. Ammattiasioiden toimikunnan alla toimii julkisten hankintojen työryhmä. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita käsitellään ammattiasioiden toimikunnassa.

Hallituksen jäsenet vuonna 2021

 

Hanna-Kaisa Alanen, puheenjohtaja

Hanna-Kaisa Alanen (TaM) on muotoilija ja jatko-opiskelija Jyväskylän Informaatioteknologian tiedekunnassa, pääaineenaan kognitiotiede. Hänen tutkimuksensa keskiössä on ihmisen ja teknologian vuorovaikutus sekä käyttäjien yksilölliset ja kollektiiviset kokemukset osana strategisen muotoilun arvonluontia – muotia unohtamatta. Uransa aikana Alanen on työskennellyt muotoilijana lukuisissa eri rooleissa monialaisissa ekosysteemeissä liiketoimintaympäristöissä.

 

Mikko Latva-Käyrä, varapuheenjohtaja

Mikko on muotoilua rakastava diplomi-insinööri, nuori palvelumuotoilun ammattilainen ja strateginen ajattelija. Hän pyrkii olemaan antiteesi sankarimuotoilijamyytille, ja hänen työssään muotoilu on monialaista ongelmanratkaisua, jossa muotoilijan tärkein rooli on toimia fasilitaattorina. Mikko on myös pitkän linjan opiskelijavaikuttaja ja on toiminut aiemmin mm. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja TOKYO:n hallituksissa.

 

Miia Liesegang

Miia Liesegang

Miia Liesegang on muotoiluyrittäjä ja kouluttaja. Muotoiluyrittäjänä, www.innollinen.fi, Liesegang on mukana monipuolisissa projekteissa liittyen konseptointiin, tuote- ja palvelumuotoiluun sekä kaupalliseen visuaaliseen muotoiluun. Liesegang uskoo muotoilijoiden rooliin ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita kestävä kehitys huomioiden. Häntä innostaa luoda uusia keinoja ja mahdollisuuksia muotoilijoiden bisnesosaamisen kehittämiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen muotoiluvetoisissa yrityksissä. Kouluttajana hän keskittyy kertomaan yrityksille muotoilun mahdollisuuksista osana liiketoiminnan kehittämistä.

 

Anna Muukkonen

Anna Muukkonen (TaM) on muotoilija, joka työskentelee tällä hetkellä Metropoliassa tutkimus-, kehitys ja innovaatioyksikössä projektituottajana, palvelumuotoilijana sekä fasilitaattorina. Uransa aikana Muukkoselle on karttunut kokemusta niin in-house suunnittelijana kuin yrittäjänä. Teollisena muotoilijana uransa aloittaneena Muukkonen on jatkuvasti laajentanut osaamistaan niin kestävään kehitykseen, tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin maisteriopintojensa kautta, kuin tämän hetkisen työn myötä muotoiluun uusilla teknologioilla.

 

Niko Räty

Niko Räty on tuotemuotoilija, joka toimii design managerina monialaisen kestävän muotoilun asiantuntijatehtävissä. Niko on myös tohtorikoulutettava Helsingin Yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa.

 

Eva Spoof

Eva Spoof on keraamikko ja keramiikkataiteilija, joka perusti UDUMBARA keramiikkastudion v. 1994. Valmistuksessa hän käyttää Kultelan kylän savea. Suomalainen savi on Spoofille ekologinen valinta, koska raaka-aineen tarkka alkuperä on tiedossa eikä monimutkaista prosessointia tarvita. Spoof opiskelee mediaa ja audiovisuaalista viestintää Keudassa päämääränään tehdä videoita ammatin harjoittamisesta. Hän haluaa myös rakentaa kansainvälistä yhteisöä, joka edistää ja esittelee ammattikäsityöläisiä. Heitä, jotka ovat tehneet luovia, ekologisia muutoksia työskentelytapaansa.

 

Outi Turpeinen, varapuheenjohtaja

Outi Turpeinen on taiteen ja muotoilun moniosaaja, joka on työskennellyt yli 20 vuotta laaja-alaisesti opetuksen, tutkimuksen, oman taiteellisen työn ja muotoilun parissa. Turpeinen valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun keramiikka- ja lasisuunnittelun osastolta 1998 ja taiteen tohtoriksi visuaalisen
kulttuurin osastolta 2005. Ornamo myönsi hänelle Vuoden taiteilija tunnustuksen 2012. Turpeinen on toiminut monissa asiantuntijatehtävissä mm. rakennetun
ympäristön laadun kehittämisessä. Aalto-yliopiston taidekoordinaattorina Turpeinen vastaa yliopiston julkisen taiteen hankinnoista ja näyttelytoiminnan kehittämisestä.

 

Ilona Törmikoski