Ornamon hallinto

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Hallituksen alaisia toimikuntia ovat suunnittelualan ammattiasioiden, taiteilijoiden ammattiasioiden, ammattieettinen toimikunta ja stipenditoimikunta. Ammattiasioiden toimikunnan alla toimii julkisten hankintojen työryhmä. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita käsitellään ammattiasioiden toimikunnassa.

Hallituksen jäsenet vuonna 2017

Kristian Keinänen, puheenjohtaja
Päivi Tahkokallio, varapuheenjohtaja
Mari Siikonen, varapuheenjohtaja
Hanna-Kaisa Alanen
Laura Isoniemi
Elina Katajamäki
Pekka Paikkari
Lars Räihä
Kirsi Saarikorpi

Ornamon yrittäjyysjaosto 20162018

Jaoston jäsenet: Oona Colliander, Minna Einiö, Laura Franck, Virva Haltsonen, Hannu Havusto, Hanna Neuvo, Mari Talka

Taidejaosto 2016

Materiaalipohjaisen taiteen aseman ankkurointi osaksi suomalaista taidekenttää on yksi jaoston päätavoitteista. Jaosto muodostuu taideteollisen taiteen, tekstiilitaiteen sekä taidekäsityön edustajista.

Taidejaoston johtokunnan jäsenet: Anna Hackman (pj.), Tero Annanolli, Esa Lukala, Leena Mäki-Patola, ja Veera Tamminen.

Ammattiasioiden toimikunta / Muotoilu

Muotoilualojen ammattiasioiden toimikunta seuraa suunnittelualojen työllisyystilannetta ja yrittäjien toimintamahdollisuuksia, työmarkkinasopimusten vaikutusta alaan, pätevyysvaatimuksien muutoksia ja suunnittelu- ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE:n uudistustyötä. Toimikunnan työsuunnitelmaan kuuluvat myös tekijänoikeuksien käsitteleminen ja suunnittelusopimusten päivittäminen.

Toimikunnan jäsenet: Elina Helenius, Petteri Kolinen, Martti Lukander, Anu Penttinen, Pirjo Rautiainen, Mikko Rikala

Julkisten hankintojen työryhmä

Julkisten hankintojen työryhmän käsittelyyn kuuluvat alan hankintakäytännöt – alan hankintaohjeet, hankintakoulutus ja hankintaoppaat jäsenistölle ja tilaajille, julkisten hankintojen HILMA-järjestelmän parempi hyödyntäminen ja hankintasopimukset.

Työryhmän jäsenet: Ulla Kirsti-Junttila, Katja Kotikoski, Hannu Kähönen, Kirsimari Kärkkäinen, Raija Rastas, Laura Karhunen

Ammattiasioiden toimikunta / Taide ja taidekäsityö

Taide- ja taidekäsityön ammattiasioiden toimikunta käsittelee taidesopimuksia, taiteilijan ansaintalogiikan kehittämistä, prosenttitaiteen edistämistä, yhteistyötä taiteen välittäjien kanssa, taiteilija-yrittäjyyttä ja MU-sopimuksen valmistelua (sopimus valtionrahoitteisten museoiden taiteen näyttökorvauksesta).

Toimikunnan jäsenet:  Samuli Alonen, Riikka Latva-Somppi, Tiia Matikainen, Harri Syrjänen, Tiina Veräjänkorva, Annamari Vierikko