Ornamon hallinto

Ornamon hallitus koostuu muotoilun ja taiteen alan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan.

Hallituksen alaisia toimikuntia ovat suunnittelualan ammattiasioiden, taiteilijoiden ammattiasioiden, ammattieettinen toimikunta ja stipenditoimikunta. Ammattiasioiden toimikunnan alla toimii julkisten hankintojen työryhmä. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita käsitellään ammattiasioiden toimikunnassa.

Hallituksen jäsenet vuonna 2017

Kristian Keinänen, puheenjohtaja
Päivi Tahkokallio, varapuheenjohtaja
Mari Siikonen, varapuheenjohtaja
Hanna-Kaisa Alanen
Laura Isoniemi
Elina Katajamäki
Pekka Paikkari
Lars Räihä
Kirsi Saarikorpi

Ornamon yrittäjyysjaosto 20162018

Jaoston jäsenet: Oona Colliander, Minna Einiö, Laura Franck, Virva Haltsonen, Hannu Havusto, Hanna Neuvo, Mari Talka

Taidejaosto 2017

Materiaalipohjaisen taiteen aseman ankkurointi osaksi suomalaista taidekenttää on yksi jaoston päätavoitteista. Jaosto muodostuu taideteollisen taiteen, tekstiilitaiteen sekä taidekäsityön edustajista.

Taidejaoston johtokunnan jäsenet: Leena Mäki-Patola, Veera Tamminen,
Jana Vyborná-Turunen

Ammattiasioiden toimikunta / Taide ja taidekäsityö

Taide- ja taidekäsityön ammattiasioiden toimikunta käsittelee taidesopimuksia, taiteilijan ansaintalogiikan kehittämistä, prosenttitaiteen edistämistä, yhteistyötä taiteen välittäjien kanssa, taiteilija-yrittäjyyttä ja MU-sopimuksen valmistelua (sopimus valtionrahoitteisten museoiden taiteen näyttökorvauksesta).

Toimikunnan jäsenet:  Samuli Alonen, Riikka Latva-Somppi, Tiia Matikainen, Harri Syrjänen, Annamari Vierikko