Ornamon senioritaloyhdistys

Taiteilijatalo Ars Longan harjannostajaisia vietettiin 16.9.2019. Kuva: Kirsti Porttinen

Haku asuntoihin on käynnissä

Haku asuntoihin on käynnissä verkkosivulla www.arslongatalo.fi. Muuttamaan on tarkoitus päästä maaliskuun 2020 alussa. Arvioitu neliövuokra on 16€. Alaikäraja on 45 vuotta. Paikkoja täytetään sitä mukaa, kun ehdot täyttäviä hakijoita tulee. Asukasvalinnat tehdään valtion lainoittamien vuokratalojen säännösten mukaisesti. Lisäksi valintoihin vaikuttaa hakijoiden taiteellisen toiminnan ammattimaisuus, jota arvioivat eri taidealojen edustajista muodostetut työryhmät. Hakuohjeet ja -lomake verkossa

Mistä hankkeessa on kyse?

Kalasataman taitelijatalo Ars Longa on Ornamon senioritaloyhdistyksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön käynnistämä yhteishanke. Talossa eri alojen taiteilijat ja muotoilijat voivat asua ja kohdata kollegoiden muodostamassa yhteisössä. Mukaan kiinteistöyhtiön osakkaiksi tulivat myös Suomen Kirjailijaliitto ja Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto – näin rakennuttamisen kokonaisrahoitus on koossa.

Alustava kustannusarvio on noin 9,4 miljoonaa euroa. Hanke on asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskus Aran tukema, joten omarahoitusosuus on pieni rakennuskustannuksiin verrattuna. Senioritaloyhdistys vastaa omarahoitusosuuden hankinnasta. Hanke sai Ornamon Kipinärahan vuonna jo 2013 ja Ornamo-säätiö on päättänyt tukea sitä 30 000 eurolla.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Hankekumppaneiden perustama kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennuttaa taitelijatalon Helsingin kaupungin myöntämälle tontille Kalasatamaan.
  • Seitsenkerroksiseen vuokrataloon tulee 56 asuntoa ja monipuoliset yhteistilat. Rakennuksen on määrä valmistua vuoden 2020 alussa.
  • Suunnittelun tavoitteena on asumisen ja asuinympäristön kokonaisvaltainen viihtyvyys, esteettisyys ja kohtuuhintaisuus sekä kulttuurinen vuorovaikutus alueen ja naapurien kanssa.
  • Keskiössä ovat käyttäjien tarpeet ja ratkaisut, jotka tukevat senioritaiteiljoiden toimintaa, itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä.

Mitä hankkeessa on tehty?

Rakennuksen on suunnitellut asuntosuunnittelustaan palkittu arkkitehtitoimisto Hannunkari-Mäkipaja, joka suunnitteli sekä taiteilijatalon että kaksi korttelin viereistä rakennusta. Suunnitelmissa hyödynnettiin tulevien muotoilija- ja taiteilija-asukkaiden luovaa ammattitaitoa. Yhteiseen ammatilliseen taustaan pohjautuen järjestettiin suunnittelutyöpajoja, joissa mm. TaT, asumisen tutkija Antti Pirinen esitteli kansainvälisiä esimerkkejä yhteisöllisestä senioriasumisesta. Hän teki senioritaloyhdistyksen tilauksesta aiheesta selvityksen. Voit ladata selvityksen tästä.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennuttaa taiteilijatalon Helsingin kaupungin myöntämälle tontille Viehe-kortteliin Kalasatamaan. Rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2018. Muut Viehe-korttelin tontit Hermannin rantatien varrella on varattu Setlementtiasunnoille Diak-ammattikorkeakoulun opiskelija-asuntolaa ja NAL-asunnoille työssäkäyvien nuorten asuintaloa varten. Ars Longa toteuttaa taiteilijatalon yhteistyössä näiden korttelinaapurien rakennuttajien kanssa. Kolmella rakennuksella on sama pääsuunnittelija, ja urakkasopimukset solmittiin yhden urakoitsijan kanssa. Näin saadaan rakennustyö toteutetuksi tehokkaasti ja monipuolisia hyötyjä myös käytön aikaisesta yhteistoiminnasta. Asumiskonseptin tilaohjelmassa osoitetaan yhteistilat kaikkien kolmen tontin asukkaiden käyttöön.

Aiheeseen liittyvä sisältö