Ornamon senioritaloyhdistys

Havainnekuva Viehe-korttelista, johon Ars Longa -senioritalo tulee sijoittumaan.
Havainnekuva Viehe-korttelista, johon Ars Longa -senioritalo tulee sijoittumaan.

Mistä hankkeessa on kyse?

Senioritalo Kalasatamaan on pilottihanke, jossa eri alojen taiteilijat ja muotoilijat voivat asua ja kohdata kollegoiden muodostamassa yhteisössä.

Taiteen ja muotoilun senioritalo Ars Longa on Ornamon senioritaloyhdistyksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön käynnistämä yhteishanke. Mukaan osakkaiksi saatiin Suomen Kirjailijaliitto ry ja Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry – näin rakennuttamisen kokonaisrahoitus on koossa.

Alustava kustannusarvio on noin 9,1 miljoonaa euroa. Hanke on Aran tukema, joten omarahoitusosuus on pieni rakennuskustannuksiin verrattuna. Oma pääoma rahoitetaan osakasosuuksin ja mahdollisin ulkopuolisin sijoituksin ja avustuksin.

Ornamo-säätiö on päättänyt tukea hanketta 30 000 eurolla. Muotoilijatahon tuoma rahoitusosuus on edelleen muita osapuolia pienempi, mutta tavoitteena on saada asunnoista neljännes muotoilijoiden käyttöön. Senioritaloyhdistys vastaa omarahoitusosuuden hankinnasta.

Hanke sai Ornamon Kipinärahan vuonna 2013.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Hankekumppaneiden perustama kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennuttaa senioritalon Helsingin kaupungin myöntämälle tontille Kalasatamaan.
  • Seitsenkerroksiseen vuokrataloon tulee 56 asuntoa ja monipuoliset yhteistilat. Rakentaminen aloitetaan kesällä 2018.
  • Suunnittelun tavoitteena on asumisen ja asuinympäristön kokonaisvaltainen viihtyvyys, esteettisyys ja kohtuuhintaisuus sekä kulttuurinen vuorovaikutus alueen ja naapurien kanssa.
  • Keskiössä ovat käyttäjien tarpeet ja ratkaisut, jotka tukevat seniorien toimintaa, itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi talo näkyy taiteellisena merkkipaaluna kaupunginosassa.
  • Tarkoituksena on toteuttaa taloudellisesi edullinen rakennus, jonka taiteellinen leima elävöittää ympäröivää korttelia ja koko rakenteilla olevaa Kalasataman asuinaluetta.
  •  Suunnittelun tavoitteena on asumisen ja asuinympäristön kokonaisvaltainen viihtyvyys, esteettisyys ja kohtuuhintaisuus sekä kulttuurinen vuorovaikutus alueen ja naapurien kanssa.

Mitä hankkeessa on tehty?

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu asuntosuunnittelustaan palkittu arkkitehtitoimisto Hannunkari-Mäkipaja, joka suunnittelee sekä senioritalon että kaksi korttelin viereistä rakennusta. Suunnitelmissa hyödynnetään tulevien muotoilija- ja taiteilija-asukkaiden luovaa ammattitaitoa.

Rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2018.

Hanke on pilottiprojekti, jonka tavoitteena on luoda toimintamalleja myös myöhempiin hankkeisiin. Ornamon senioritaloyhdistyksen tarkoituksena on kehittää toimivia suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat seniorien itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä.

Yhteiseen ammatilliseen taustaan pohjautuen järjestettiin suunnittelutyöpajoja, joissa mm. TaT, asumisen tutkija Antti Pirinen esitteli kansainvälisiä esimerkkejä yhteisöllisestä senioriasumisesta. Hän teki senioritaloyhdistyksen tilauksesta aiheesta selvityksen.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennuttaa senioritalon Helsingin kaupungin myöntämälle tontille Viehe-kortteliin Kalasatamaan.

Muut Viehe-korttelin tontit Hermannin Rantatien varrella on varattu Setlementtiasunnoille Diak-ammattikorkeakoulun opiskelija-asuntolaa ja NAL-asunnoille työssäkäyvien nuorten asuintaloa varten. Ars Longa toteuttaa senioritalon yhteistyössä näiden korttelinaapurien rakennuttajien kanssa. Kolmella rakennuksella on sama pääsuunnittelija, ja urakkasopimukset solmitaan yhden urakoitsijan kanssa. Näin saadaan rakennustyö toteutetuksi tehokkaasti ja monipuolisia hyötyjä myös käytön aikaisesta yhteistoiminnasta.

Asumiskonseptin tilaohjelmassa osoitetaan yhteistilat kaikkien kolmen tontin asukkaiden käyttöön.

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvä sisältö