Taiteilijoiden ja muotoilijoiden senioritalo Ars Longa Kalasatamaan

Havainnekuva Viehe-korttelista, johon Ars Longa -senioritalo tulee sijoittumaan.
Havainnekuva Viehe-korttelista, johon Ars Longa -senioritalo tulee sijoittumaan.

Mistä hankkeessa on kyse?

Senioritalo Kalasatamaan on pilottihanke, joka edistää ikääntyvien muotoilijoiden ja taiteilijoiden edellytyksiä jatkaa taideteollista ja taiteellista työtä asumisen yhteydessä, yhdessä kollegojen kanssa muodostetussa yhteisössä

Taiteen ja muotoilun senioritalo Ars Longa on Ornamon senioritaloyhdistyksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön yhteishanke. Sen toteutuminen varmistui, kun Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön lisäksi Suomen Kirjailijaliitto, Kuvasto ry, Gerda ja Salomo Wuorion säätiö sekä Ornamo-säätiö lähtivät mukaan hankkeeseen.

Hanke sai Ornamon Kipinärahan vuonna 2013.

Yritysten ja taiteilijoiden tuki on elintärkeää hankkeen toteutumiseksi. Muotoilijoiden asumismahdollisuuksia senioritalolla voi tukea lahjoituksella.

Taiteilijat voivat tukea hanketta myös lahjoittamalla taideteoksen vastineeksi yritysten maksamalle tuelle.

Senioritalon sisääntuloaulaan tulee korkeatasoisille keraamisille laatoille toteutettava kookas taideteos, jonka yhteyteen ikuistetaan graafisin keinoin lahjoittajien nimet

Tulemme mielellämme esittelemään hanketta tarkemmin. Otathan ystävällisesti yhteyttä:

Ulla-Maija Vikman, ullamaija.vikman@gmail.com.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Hankekumppaneiden perustama kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennuttaa senioritalon Helsingin kaupungin myöntämälle tontille Kalasatamaan.
  • Seitsenkerroksiseen vuokrataloon tulee 56 asuntoa ja monipuoliset yhteistilat. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2017 lopulla.
  • Suunnittelun tavoitteena on asumisen ja asuinympäristön kokonaisvaltainen viihtyvyys, esteettisyys ja kohtuuhintaisuus sekä kulttuurinen vuorovaikutus alueen ja naapurien kanssa.
  • Keskiössä ovat käyttäjien tarpeet ja ratkaisut, jotka tukevat seniorien toimintaa, itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä.  Lisäksi talo näkyy taiteellisena merkkipaaluna kaupunginosassa.
  • Ornamon senioritaloyhdistys kerää hankkeelle lisärahoitusta. Lisärahoituksen tarve on 100 000 euroa vuodelle 2018.

Mitä hankkeessa on tehty?

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu asuntosuunnittelustaan palkittu arkkitehtitoimisto Hannunkari-Mäkipaja, joka suunnittelee sekä senioritalon että kaksi korttelin viereistä rakennusta. Suunnitelmissa hyödynnetään tulevien muotoilija- ja taiteilija-asukkaiden luovaa ammattitaitoa.

Rakentaminen aloitetaan vuoden 2017 lopulla.

Saavutetut tulokset

Arvioitu kokonaiskustannus on 10,7 M euroa. Valtion korkotukilaina kattaa kustannuksesta 95 prosenttia ja oma pääoma 5 prosenttia. Oma pääoma rahoitetaan osakasosuuksin ja mahdollisin ulkopuolisin sijoituksin ja avustuksin.

Ateljeesäätiöllä ja Kirjailijaliitolla on kiinteistöomaisuutta pankkilainan vakuudeksi. Kuvasto ry sijoittaa hankkeeseen 25 prosenttia omarahoitusosuudesta.

Muotoilijoilla ja Ornamon senioritaloyhdistyksellä on hankkeessa aloitteentekijän ja kehittäjän rooli, mutta ei omaisuutta. Sekä Ornamon senioritalon että hankekumppaneiden toive on tasavertainen asukasjakauma. Tämän saavuttamiseksi Ornamon senioritaloyhdistys kerää hankkeelle lisää rahoitusta, jotta kolmannes talon asuntokapasiteetista voidaan osoittaa muotoilijoille.