Ornamon strategia

Strategiamme kertoo, minkälaista muotoilun tulevaisuutta tavoittelemme, ja miten sen toteutamme. Uusi strategia on voimassa 2021-2026.


Rakkaudesta muotoiluun

Monialaisuuden arvostus luo muotoilijoille uusia työelämän mahdollisuuksia vauhdilla. Samalla rikkaimman perinteen muotoilualat ja taidot kokevat voimakasta uutta tulemista. Nämä suuntaukset akuutisti tiedostaen tehtävämme on tarjota yhteisö ja palveluita, jotka tukevat kaikkien jäsentemme ammatillista kasvua, toimialasta riipumatta. Koemme onnistuneemme, kun jokainen muotoilija saavuttaa ammatti-identiteetin, josta on itse ylpeä ja jota yhteiskunta arvostaa.

Muutosherkkyys ja ratkaisukeskeisyys ovat vahvuuksia sekä muotoilijan työssä, että Ornamossa yhteisönä. Pitkä historiamme osoittaa, ettemme pelkää epävarmuutta tai monitahoisia ongelmia. Elämme ajassa ja katsomme tulevaisuuteen. Ennakoimme muutoksia, jotka vaikuttavat muotoilun työkenttään – luomme palveluita ja tarjoamme turvallista tukea, joka vastaa myös seuraavan sukupolven haasteisiin.

Ornamon jäsenet ovat korkeakoulutettuja erikoisasiantuntijoita ja yrityksiä, joiden ytimessä on muotoiluosaaminen. Meitä ja jäseniämme yhdistää rakkaus muotoiluun.

Ornamon ydin

Ornamon strategia 2021-2026

13.09.2021
526 kt