Muotoiluoppiminen

Muotoiluajattelulle on tilausta muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa korostuvat uudet oppimisen tavat ja vuorovaikutustaidot. Olemme edistäneet jo kymmenen vuoden ajan muotoilukasvatuksen toteutumista helsinkiläiskouluissa. Yhdessä Designmuseon kanssa toteutettavassa Designakatemia-hankkeessa muotoilijat työskentelevät tiiviisti opettajien ja museopedagogien kanssa. Muotoilun ammattilaisten opastuksella kouluissa on opeteltu muotoiluprosessin käyttöä oppimismenetelmänä. Hanke on 10 vuoden aikana siirtynyt iltapäivän harrastetoiminnasta koulujen perusopetuksen puolelle, ja samalla laajentunut ala-asteelta yläasteikäisille ja lukioon.

Ornamo ja Designmuseo ovat järjestäneet Helsingin kaupungin tukemia Muotoilun Skidiakatemia-iltapäiväkerhoja sekä Designakatemia-muotoilukursseja jo vuodesta 2010 alkaen. Muotoiluoppimisen ideana on suunnittelun ammattilaisten avulla löytää oppilaista lähteviä luovia ratkaisuja ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi. Siinä oppiminen sidotaan todellisen maailman ilmiöihin oppiainerajat sekä perinteiset oppimisympäristöperiaatteet ylittäen. Oppilaat ovat saaneet konkreettisen kosketuksen mm. teolliseen ja palvelumuotoiluun, vaatesuunnitteluun, sisustus- ja tilasuunnitteluun sekä korumuotoiluun.

Muotoilukasvatuksen menetelmät vastaavat hyvin ilmiöpohjaisen oppimisen tavoitteita. Ne tuovat opettajille uusia keinoja ja sisältöjä vuorovaikutuksellisen oppimiseen.

Kouluissa muotoilun ammattilaiset tuovat kukin omat työkalunsa ja oppisisältönsä ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi. Muotoilijat Janne Asikainen, Laura Aalto-Setälä, Silvia di Iorio, Helmi Hagelin, Jonas Hakaniemi, Hanna-Kaarina Heikkilä, Elina Huumo, Oona Kallio, Sanni Koppanen, Julianna Nevari, Marjut Nousiainen, Sanna Oksanen, Natalia Ritari, Kristiina Saajanaho, Riku Tulkki, Linda Vanni ja Linda Ukkonen ovat toimineet opettajien muotoilijatyöpareina helsinkiläisissä kouluissa. Iltapäiväkerhotoiminnassa ovat olleet mukana myös muotoilijat Laura Euro, Anna Heino, Aino Kiviranta, Marika Lehti, Sanna Nuutinen, Juhana Myllykoski ja Maria Riekkinen.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa
  • Tuottaa opettajille uusia metodeja omaan opetukseensa
  • Kehittää monialaisia oppimiskokonaisuuksia oppilaslähtöisiksi yhdessä opettajien kanssa
  • Kehittää koulun yhteisöllisyyttä muotoilun keinoin
  • Luoda muotoilukasvatuksen polku Helsingissä sekä verkosto muotoilukasvatuksen toimijoille

Mitä hankkeessa on tehty?

Designakatemia-hankkeessa on lasten ja nuorten kanssa tehtyjen projektien lisäksi tuotettu opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan ja soveltaa eri oppiaineisiin. Muotoilukasvatus mahdollistaa eri oppiaineiden integroinnin luontevasti ja tarjoaa sateenvarjon monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen tavoitteisiin. Siinä ei etsitä kysymyksiin valmiita ratkaisuja, vaan pyritään herättämään lasten ja nuorten omat ”keksijän aivot” toimintaan. Muotoilun menetelmillä voi kehittää koulussa esimerkiksi ruokailukokemusta tai välituntien toimintaa, tai kehittää ratkaisuja koulukiusaamiseen. Hanke tekee yhteistyötä Opinkirjon kanssa, jotta opettajat saavat valtakunnallisesti tietoa ja työkaluja käyttöönsä. Opettajat ja muotoilijat löytävät lisätietoa sekä Matka palvelumuotoiluun ja Matka tuotemuotoiluun -oppaat Muotoilupakki-sivustolta.

Saavutettuja tuloksia

Skidiakatemia ja Designakatemia toimintaa on järjestetty seuraavissa kouluissa: Apollon yhteiskoulun lukio, Arabian peruskoulu, Aurinkolahden peruskoulu, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin yhteislyseo, Helsingin normaalilyseo, Herttoniemen ala-aste, Hiidenkiven peruskoulu, Itäkeskuksen peruskoulu, Kaisaniemen ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Koskelan ala-aste, Kruunuhaan yläaste, Käpylän peruskoulu, Länsi-Pasilan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Meilahden ylä-aste, Pelimannin ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Porolahden peruskoulu, Soinisen koulu, Töyrynummen ala-aste, Snellmanin ala-aste, Vallilan ala-aste ja Vuosaaren lukio. Lue artikkeli Helsingin kouluissa toimiva Designakatemia 10 vuotta!

Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää opetusta museossa. Designmuseo on sitoutunut perusopetukseen kuuluvan muotoilukasvatuksen opetussisältöjen luomiseen ja alan koulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Muotoilukasvatusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään muotoilukasvatusta eri-ikäisten oppijoiden parissa.