Julkinen taide kiinnostaa kuntia

Julkisella taiteella haetaan nyt luovia ratkaisuja kuntien kehittämiseen. Voiko taide parantaa moottoritien turvallisuutta ja luoda parempaa suinympäristöä? Näin väittää Tien päällä -kiertue, joka esittelee kaupunkien kehittäjille parhaita julkisen taiteen esimerkkejä eri puolilla Suomea kevään ja syksyn ajan. Prosentti taiteelle -hankkeen isännöimä kiertue käynnistyy tänään Kymenlaaksosta, jossa tehdään kierros Kouvolan, Kotkan ja E-18-moottoritien onnistuneisiin julkisen taiteen kohteisiin.

‒ Taiteella on positiivinen vaikutus mm. matkailuun, arjen elämyksellisyyteen, asuinalueiden omaleimaisuuteen ja jopa alueiden arvonnousuun. Haluamme näillä edelläkävijähankkeilla näyttää mallia muillekin kaupunkien ja kuntien kehittäjille. Taidetta tulisi reippaammin hyödyntää kuntalaisten visuaalisen ympäristön parantamisessa, sieltähän ne arjen positiiviset kokemukset syntyvät. Esimerkiksi infra- ja väylähankkeiden kustannuksista taide on vain pisara meressä, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Taide parantaa ajokokemusta

Valtatie 7:n muuttaminen moottoritieksi Koskenkylän ja Kotkan välillä on esimerkki hankkeesta, jossa taide on integroitu mukaan osaksi väylän suunnittelua. E-18-moottoritielle syntyi oma väyläestetiikan suunnitelma yhteistyössä maakunnan, kuntien, valtion ympäristöhallinnon ja alan taiteilijoiden sekä konsulttien kanssa. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen projektipäällikkö Juha Laamanen on tyytyväinen taiteen hankintaprosessiin vaativassa rakennuskohteessa.
‒ Taiteen ja estetiikan tuominen liikenneympäristöön pysyi kokonaisuutena hallinnassa kaikilla osapuolilla ja E-18-moottoriten estetiikkasuunnitelma toi hankkeen ympäristörakentamiseen suunnitelmallisuutta ja jämäkkyyttä, Laamanen sanoo.

Nyt autoilija tai kevyen liikenteen kulkija voi löytää taideaiheita osana meluseinää sekä keskeisten liittymien siltapilareissa. Säännöllisesti toistuvien taideaiheiden avulla on parannettu ajoturvallisuutta, sillä visuaaliset maamerkit rytmittävät ajokokemusta. Väylätaidetta on myös integroitu keskeisten liittymien siltapilareihin, mikä helpottaa paikkakuntien tunnistettavuutta ja opastaa tiellä liikkujaa. Visuaalista taidetta on suunniteltu myös osaksi meluseinää.

Taide luo omaleimaisen alueen

Onnistunut ja kohtuuhintainen julkinen taide edellyttää yhteistyötä suunnittelijan ja tilaajan, rakennuttajan, taiteilijan ja taideasiantuntijan välillä varhaisessa vaiheessa rakennushanketta.

Kesäkuun alussa Tien päällä -kiertue jatkaa matkaansa Kuopioon, jossa taidetta on hyödynnetty kokonaisvaltaisesti osana kaupungin kehittämistä. Kierroksella vieraillaan mm. Saaristokaupungissa, uudella saariketjun varaan rakennetulla neljän kaupunginosan vyöhykkeellä. Taide näkyy elävänä osana kaupunkiympäristöä; kaupunkirakennus- ja tilataiteena maisemassa ja kaupunkikuvassa sekä teoksina sisätiloissa mm. päiväkodissa ja alueen koulussa.

Taide ei tullut mukaan itsestään, vaan se integroitiin mukaan jo alueen suunnitteluvaiheessa. Saaristokaupungille luotiin vuonna 2007 taiteen kaava, joka on ohjannut rakentamisen, taiteen ja kulttuurin yhdistämisen hallituksi kokonaisuudeksi Saaristokaupungin kaupunginosissa.

Tuolloin kaupungin kaavoituspäällikkönä toiminut Leo Kosonen oli mukana luotsaamassa taiteen ja yhdistämistä osaksi Saaristokaupungin suunnittelua.
– Kaavoituksessa pyrittiin kaupunkirakennustaiteeseen. Taiteen kaava täydensi alueen yleissuunnittelua ja asemakaavasuunnittelua Siinä teoksille katsottiin jo etukäteen toimivat paikat ja sen avulla saimme yhdistettyä taiteen ja ympäristötaiteen näkökulmat maisemarakentamiseen ja kaupunkirakennustaiteeseen. Taide on osaltaan innostanut kävelyyn ja liikuntaan, ja se tukee kaupunginosien tunnistamista, Kosonen sanoo.

Taiteelle on kysyntää myös kansalaisten silmissä. Prosentti taiteelle -hankkeen viime syksynä tekemässä kyselytutkimuksessa 70 % vastaajista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Kyselyn mukaan taiteen koetaan parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kysely kertoo myös, että taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa suomalaisten silmissä. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup
elokuussa 2014. Vastaajia oli 1004.

Tien päällä -bussikiertue 26.5 ‒ 6.10.2015

Tien päällä -bussikiertue esittelee rakennetun ympäristön kehittäjille julkisen taiteen parhaita esimerkkejä ja taidehankinnan malleja eri puolilla Suomea kevään ja syksyn 2015 ajan. Kiertue kokoaa yhteen taiteen mahdollisuuksista kiinnostuneet virkamiehet, rakennuttajat ja muut kaupungin kehittäjät sekä taiteen asiantuntijat. Kiertue alkaa Kouvolasta 26.5. ja jatkaa matkaansa Kuopioon 2.6. Syksyn aikana vuorossa ovat Jyväskylä, Tampere 1.9., Helsinki 10.9., Hämeenlinna ja Oulu 6.10.

Kiertueen ohjelma, paikkakunnat ja aikataulu:
http://prosenttiperiaate.fi/tienpaalla/

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö I Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Johanna Lassy-Mäntyvaara
p. +358 43 211 0755
johanna.lassy@ornamo.fi

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Opetus -ja kulttuuriministeriön rahoittama Prosentti taiteelle -hanke tähtää prosenttiperiaatteen juurruttamiseen osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria sekä kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Ohjelmalla tähdätään myös tiedon lisääntymiseen sekä yhteistyön tiivistämiseen taiteen tilaajien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Suomen Taiteilijaseura, Taiteen edistämiskeskus, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Ympäristötaiteen säätiö.

http://prosenttiperiaate.fi/