Meddelande: Vinnarna av Ornamo Award-priset har utsetts – designertopparna förebådar en förändrad bransch

Får publiceras 25.8.

Mottagarna av Ornamo Award-priset har utsetts bland över 50 kandidater på områdena hållbar handling, designledning och designtillämpning. Även två förtjänstfulla lärdomsprover prisbelönades. Pristagarna kommer att delta i diskussionen Förändringens designer på Tankehörnan den 8 september klockan 13 till 15.

Årets designframsteg-priset har tilldelats inredningsarkitekterna Yuki Abe och Anna Salonen för deras arbete vid Luomoa, ett företag vars tänkande bygger på cirkulärt ekonomi.  Duon belönas med ett prisbelopp på 5 000 euro som beviljats av Ornamo stiftelse.  Industriell formgivare Antti Pitkänen tilldelas Årets designpionjär-priset för sitt vägvisande arbete som designdirektör. Årets designtillämpare-priset tilldelades Skatteförvaltningen som ett mönsterexempel på ett nytt sätt att använda design inom kundorienterad utveckling. Priset mottas av Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura.

För designhögskolorna utsågs också förtjänstfulla lärdomsprover. Irene Purchachi från Aalto-universitetet och Marjaana Sivonen från Lapplands universitet belönades Ornamo-priset i kategorin Årets designlärdomsprov. 

Beslutet om valen fattades av en branschövergripande jury bland femtio kandidater. Vinnarna utsågs av en prisjury ledd av Ornamos styrelseordförande, AFRIs (tidigare Vahanen-koncernens) designdirektör Katja Soini. Medlemmarna i den branschövergripande juryn bestod av konsult i strategisk cirkulär ekonomi Tapani Jokinen, Inventure Oy-partnern Lauri Kokkila , Aalto-universitetets professor Pirjo Kääriäinen och tjänstedesignern Outi Ugas. Juryn gjorde sina val bland femtio förslag från medlemskapet.

Årets designframsteg: Anna Salonen & Yuki Abe   

Luomoa är den nya erans företag när det är som bäst. Företagets grundare, inredningsarkitekterna Yuki Abe och Anna Salonen, får Ornamo Award-priset för sin designfilosofi som utnyttjar idén om transformativ flexibilitet, där miljövänligt tänkande kombineras med ett löfte om internationellt betydande verksamhet. Enligt juryn löser Luomoa Oy:s innovation en betydande hållbarhetsutmaning för byggbranschen på ett sätt som förändrar utrymmesdesign och byggandets flerskiktiga praxis och processer.

Luomoas modulära inredningssystem består av bland annat tak, golv och olika mellanväggar, där tekniken integreras efter utrymmet och kundens behov. Systemet gör det möjligt att ändra, uppdatera och modifiera interiörer. Juryn lade särskild vikt vid kundorientering och produktutveckling baserat på respons. Företaget föredrar sitt inhemska underleverantörsnätverk för anskaffning av råvaror och färdiga komponenter. Monteringen sker i Nyslott.    

Årets designframsteg-priset uppgår till 5 000 euro och delas ut av Ornamo stiftelse.

Årets designpionjär Antti Pitkänen  

Inredningsarkitekt Antti Pitkänen tilldelas utmärkelsen Årets designpionjär för sitt visionära arbete som designchef och sitt mänskliga förhållningssätt till att tillämpa design på arbetsmiljöer i olika branscher. Enligt juryn är Pitkänen en sann trendsättare i branschen som utvecklare av arbetsmiljöer i en tid då en stor förändring i arbetet är aktuell i vårt samhälle. Antti Pitkänen arbetar på Agile Work Oy, som han grundat, där designmetoder enligt juryn kombineras med digitaliseringens möjligheter på ett särskilt förtjänstfullt sätt. Med sitt designarbete har Pitkänen accelererat företagens tillväxt genom en omfattande utveckling av upplevelsen för anställda, arbetsmiljö och kundupplevelse.   

Årets designpionjär-priset är 1 500 euro.

Årets designtillämpare: Skatteförvaltningen   

Skatteförvaltningen får 2022 års Ornamoboll för kreativ och djup tillämpning av kundorienterad service och design på olika nivåer i organisationen. Skatteförvaltningen är en finsk statlig myndighet som har utnyttjat digitala möjligheter för att utforma kundnära och smidiga tjänster. Aktören som utför sina officiella uppgifter har framgångsrikt förvandlats till en genuin serviceorganisation som gör det enkelt och till och med bekvämt att betala skatt.  Skatteförvaltningens tjänster berör alla finländare och enligt juryn har organisationen insett hur man kan tillämpa fördelarna med design på ett sätt som enligt juryn främjar medborgarnas, företagens och föreningarnas förtroende gentemot samhället.

Enligt juryn vet Skatteförvaltningen hur man exemplariskt kan använda design för att effektivisera sin verksamhet och för människoinriktad planering. Skatteförvaltningen anställer designer inom tjänsteutveckling och därutöver utnyttjar myndigheten designdrivna teknikföretag för användarorienterad design. Priset mottas av Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura, som sedan år 2018 leder utvecklingen av Skatteförvaltningens tjänster.

Mottagaren av Årets designtillämpare-priset tilldelas Ornamo-bollen.


Lärdomsprover i design: Irene Purchachit (Aalto-universitetet) och Marjaana Sivonen (Lapplands universitet) 

Irene PurchachitThe designerly approach in material development: a design-led exploration of surplus flowers as raw material, Aalto-universitetet, Institutionen för design, utbildningsprogrammet Modern design

I sitt lärdomsprov undersöker Purchachit användningen av blomavfall i designprocessen för ett nytt biobaserat material. Som ett resultat av arbetet utvecklade Purchachit flexibla ark av rosen- och nejlikablad. Det nya biobaserade materialet kan exempelvis användas som material för att tillverka väskor.

Enligt professor Tuuli Mattelmäki lyfter arbetet fram de föränderliga kompetensområdena inom design. Det kombinerar åtgärdande av lokala problem med återvinningsekonomins nya möjligheter, innovativ materialforskning och designerns roll som sökare av lösningar. Som lärdomsprov representerar arbetet ett forskningsområde inom design där designorienterat sökande och tillverkning kopplas till forskningslitteratur, kritisk reflektion och designforskningens tradition.

Marjaana Sivonen: ”Luontokuvitukset luonnon representaatioina”, Lapplands universitet, Pro gradu-uppsats 2022

Sivonen undersöker naturillustrationernas speciella karaktär inom professionell visuell design och hurdana representationer av naturen som ges av naturillustrationerna. Fotografiet är ett väletablerat presentationsmedium i naturrelaterade publikationer. Handgjord naturillustration har inte studerats mycket tidigare, och det finns ingen färdig definition för naturillustration.  Enligt professor Satu Miettinen innehåller avhandlingen en intressant diskussion om den väsentliga skillnaden mellan ett fotografi och en teckning.  Som ett resultat av avhandlingen skapade Sivonen en definition för naturillustrationens väsen genom att kombinera befintliga perspektiv från ett fragmenterat fält inom olika vetenskaper.

Inbjudan till medier: Förändringens designer-paneldiskussion på Tankehörnan 8.9. 2022 klockan 13 till 15

Ornamo Award 2022 kulminerar under Helsinki Design Week på Tankehörnan, där vinnarna utmanas till en diskussion om hur man kan designa förändring och göra bra affärer genom att designa förändring. Mediernas representanter är varmt välkomna till Förändringens designer-diskussionen.

Tankehörnan
Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors