Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa

Kuvataiteilija Tuula Lehtisen suunnittelemat meluesteet sijaitsevat E-18-valtatiellä Pyhtään kirkonkylän kohdalla. Kaisla-aiheiset kuvat on painettu keraamisilla pigmenteillä lämpölasille. Kuva: Niklas Kullström
Kuvataiteilija Tuula Lehtisen suunnittelemat meluesteet sijaitsevat E-18-valtatiellä Pyhtään kirkonkylän kohdalla. Kaisla-aiheiset kuvat on painettu keraamisilla pigmenteillä lämpölasille. Kuva: Niklas Kullström

Visuaalisen taiteen käyttö rakennushankkeissa herättää taidehankkeiden tilaajissa myönteistä vastakaikua. Tiedot käyvät ilmi Prosentti taiteelle -hankkeen tilaamassa laadullisessa kyselyselvityksessä, johon vastasi 109 eri rakennus- ja kulttuurialan ammattilaisia. Yli puolet (55 %) vastaajista näki, että taide on lisännyt ostohalukkuutta, alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentänyt ilkivaltaa alueella. 

Taidehankkeiden eteneminen edellyttää monialaista yhteistyötä, minkä takia kyselyssä selvitettiin keskeisten avainhenkilöiden kokemuksia rakennuttajien, suunnittelijoiden, kuntien tilaajien ja kulttuuritoimijoiden joukossa. Tutkija Laura Uimosen tekemä laadullinen kyselyselvitys vahvistaa myös tilaaja- ja rakennuttajapuolen kokevan taiteen vaikutukset myönteisinä.

Etenkin asuntorakentamisen yhteydessä kuvataiteella tavoitellaan muiden arvojen lisäksi yleensä myös suoraa taloudellista lisäarvoa, vaikka sitä on vaikea ennustaa.

Kyselyyn vastasi 109 eri rakennus- ja kulttuurialan ammattilaista. Vastaajista 74 % toimi julkisella sektorilla ja 26 % yksityisellä sektorilla. 60% vastanneista oli tilaajia; suurin osa toimii julkishallinnon sivistys- tai kulttuuritehtävissä. 25 % vastanneista oli suunnittelijoita. 15 % rakennuttajia.