Selvitys: Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä

Epäyhtenäiset sopimukset, vaihtelevat palkkiokäytännöt ja taiteilijan tekemä ilmainen työ leimaavat museoiden ja taiteilijoiden välisiä nykykäytäntöjä. Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran taiteilijakysely antaa yleiskuvan siitä, minkälaisia palkkio- ja sopimuskäytäntöjä taiteilijat ovat kohdanneet, sekä kartoittaa laajemmin taiteilijoiden asemaa museo- ja gallerianäyttelyissä. Kysely toteutettiin kesällä 2015 ja siihen vastasi 327 taiteilijaa. 

Kysely osoittaa, että taidenäyttelyihin liittyvissä käytännöissä on paljon parannettavaa. Vastauksista käy selvästi ilmi, että suomalaiset ammattikuvataiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä julkista tukea saavissa museoissa. Museoiden maksamien palkkiosummien vertailu on vaikeaa, koska taiteilijapalkkioita maksetaan hyvin vaihtelevin perustein ja useilla eri nimikkeillä.

”Osallistuin seinämaalausnäyttelyyn, siitä ei maksettu korvausta, mutta kun maalasin teokset peittoon sain tuntikorvausta.”

Kysely osoittaa, että taiteilija maksaa useimmiten itse näyttelystä syntyneet kustannukset.

Kysely osoittaa, että taiteilija maksaa useimmiten itse näyttelystä syntyneet kustannukset.

Kyselyn keskeiset tulokset

Kyselyn taustaa

Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura selvittivät taiteilijoiden kokemuksia suomalaisista näyttelykäytännöistä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin ministeriön taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneessä työryhmässä. Kysely toteutettiin kesällä 2015, ja siihen osallistuivat Ornamon taidejaoston jäsenet sekä Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen jäsenet. Kyselyyn tuli yhteensä 327 vastausta.

Graafit

ornamo_graafit4

Vastuut museonäyttelyiden kirjallisissa sopimuksissa.

ornamo_graafit3

Kirjalliset sopimukset museonäyttelyissä.

ornamo_graafit2

Taiteilijan työtehtävät museonäyttelyissä.

ornamo_graafit5

Gallerianäyttelyiden tuotot taiteilijalle.

ornamo_graafit6

Näyttelyiden merkitys taiteelliselle urakehitykselle.