Kuulumisia Muotoilupäivästä: nyt kannattaa muotoilla systeemejä ja keksiä kestäviä ideoita!

Hyviä uutisia muotoilijoille: pitkäikäiset tuotteet ovat tulossa kuluttajien suosioon. Jakamistalous on arkipäivää. Yhteisöllisyys, lainaaminen ja talkoohenki kukkivat. Farkkuja liisataan ja ruoantähteitä jaetaan. Nyt kannattaa muotoilla systeemejä, keksiä kestäviä ideoita ja pitää huoli siitä, että siitä saa itselleen ansaintaa. Palvelumuotoilu on pop.

Ornamon Muotoilupäivä 20.4. Helsingin Musiikkitalossa latasi salin täyteen faktoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista yhteiskuntaan. Liikennesaasteet lisääntyvät, ilmaston lämpötila nousee, luonnonvarat ehtyvät ja tuotantotalouteen perustuva talouskasvu hidastuu. Sitran asiantuntija Mari Pantsar näkee huonojen näkymien valoisan puolen.

”Lineaarinen talousmalli ei enää toimi, koska talouskasvua ei voida saada enää aikaan luonnonvarojen käytöllä. Kiertotalous on ratkaisu, jossa muotoilulla on erittäin keskeinen rooli uusien kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palvelujen luomisessa”, Pantsar sanoi puheenvuorossaan.

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle ovat yhteensä 1,8 miljardia euroa vuodessa. Esimerkiksi konepajateollisuudessa on hyviä mahdollisuuksia teollisen internetin avulla, jolloin koneita voidaan seurata ja huoltaa kerätyn tiedon perusteella. Kotitalouksien ruokahävikin vähentämisellä voisi säästää 165 miljardia euroa vuodessa. Jo toimivat kiertotalouden mallit sekä teollisuudessa että kotitalouksissa kannattaisi nyt siirtää uusille aluille.

Ornamon Muotoilupäivän tunnelmia Helsingin Musiikkitalossa 2016. Kuva: Anni Koponen

Ornamon Muotoilupäivän tunnelmia Helsingin Musiikkitalossa 2016.
Kuva: Anni Koponen

Kuluttaja toimii kestävästi, jos se on helppoa

VTT:n erikoistutkija Maria Antikainen kertoi omassa puheenvuorossaan AARRE-hankkeesta, jossa tutkitaan kuluttajan näkökulmaa kiertotalouden yrityskokeiluihin.

”Kuluttajilla on halu toimia kestävästi, jos se on tehty helpoksi. Uudet palvelut myös omaksutaan helpommin, jos ne muistuttavat jotain aiempia toimintoja, esimerkkinä pullonpalautus tai vaikkapa kouluruokailu. Käytänteiden muuttuminen on avaintekijä silloin kun tavoitellaan pitkäaikaisia vaikutuksia”, Antikainen sanoi.

Oletko sinä valmis makoilemaan lainasohvalla, käyttämään toisen kenkiä ja ajamaan yhteiskäyttöautolla?

On turha kuvitella, että kaikki haluavat. Teollinen muotoilija Mikko Rikala haastoi yleisön joukosta kuulijat ja puhujat ajattelemaan isommin: ”Ajatelkaa Kuubaa! Yhdysvaltojen kauppasaarron ja niukkojen resurssien ansiosta kiertotalous on toiminut maassa pitkään.”

Tuotteiden ja tilojen käyttöasteessa on paljon mahdollisuuksia jakamistalouteen. Esimerkiksi kotitalouksien autot seisovat 90 prosenttia olemassaolostaan. Toimistotilat ovat tyhjinä kun työntekijät ovat poissa. On paljon asioita ja esineitä, jotka ovat etupäässä turhia ja vain joskus tarpeellisia.

Sisustusarkkitehti, professori emeritus Simo Heikkilä heitti päivän paneelikeskustelussa asiallista herjaa:

”Muotoilijat osallistuvat täysin turhien esineiden suunnitteluun joka puolella maailmaa. Jos muotoilijat heräisivät sängystään vain joka toinen päivä, niin asiat olisivat maailmassa paljon paremmin.”

Vakavasti ottaen hän oli huolissaan jo pitkään kalusteteollisuudessa vaikuttaneesta hankintalaista, joka on vaikeuttanut pienten muotoiluyrittäjien mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin. Tilanteeseen näyttäisi onneksi tulevan positiivista muutosta. Hankintalaki uudistuu kesällä ja kannustaa jatkossa entistä enemmän hankintojen jakamiseen.  Ornamon kannanotot on siis tässä kohtaa kuultu.

Ornamon Muotoilupäivän tarkoituksena on koota ammattikunta yhteen pohtimaan yhteiskunnan tarjoamia uusia työmahdollisuuksia. Tänä vuonna Musiikkitalon Black Boxissa käyttöön otettu streamaus toivotti jäsenet mukaan valtakunnallisesti. Alaa vaivaava korkea työttömyysaste on mahdollista taittaa, kun uskalletaan astua ulos omasta laatikosta ja etsiä ansaintaa sieltä missä virkamiehet, ekonomit, insinöörit ja muut cleantechin asiantuntijat häärivät täyttä päätä keksimässä uusia innovatiivisia ja ketteriä palvelumuotoilukeissejä. Simo Heikkilän havainto kannattaa ottaa onkeen:

”Ennen keltaisilla sivuilla oli muotoilupalveluja, nyt sieltä löytyy palvelumuotoilua”.

Oletko messissä?

Teksti: Petra Ilonen
Kuvat: Anni Koponen