Tässä on muotoilun kärkijoukko – Ornamo Award palkinnonsaajat 2022 on valittu

Ornamo Award -palkitut

Ornamo Award -tunnustuksen saajat on valittu vastuullisuuden teon, muotoilujohtamisen ja muotoilun hyödyntämisen saralla yli 50 ehdokkaan joukosta. Lisäksi palkinto myönnettiin kahdelle ansioituneelle opinnäytetyölle. Palkitut ovat mukana Muutoksen muotoilijat-keskustelussa Tiedekulmassa 8.9. klo 13–15. Debattia voi seurata myös etänä.

Muotoilun edistysaskel -palkinto on myönnetty sisustusarkkitehdit Yuki Abelle ja Anna Saloselle, työskentelystään kiertotalousajatteluun perustuvan Luomoa-yrityksessä parissa.  Kaksikko palkitaan Ornamo-Säätiön myöntämällä 5 000 euron palkintosummalla.  Muotoilun suunnannäyttäjä -palkinnon sai teollinen muotoilija Antti Pitkänen ajan hermolla olevasta työstään muotoilujohtajana. Muotoilun hyödyntäjä -palkinto myönnettiin Verohallinnolle malliesimerkkinä muotoilun uudenlaisesta hyödyntämisestä asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Palkinnon vastaanottaa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.

Muotoilun korkeakoulujen valitsivat lisäksi ansioituneet opinnäytetyöt. Aalto-yliopiston Irene Purasachitin sekä Lapin yliopiston Marjaana Sivosen lopputyöt palkittiin siten Ornamo Award -tunnustuksella Muotoilun opinnäytetyö -kategoriassa. 

Päätöksen valinnoista teki monialainen jury. Juryn puheenjohtajana toimi Ornamon hallituksen puheenjohtaja, Vahanen&Afry Oy:n muotoilujohtaja Katja Soini. Mukana oli myös strategisen kiertotalouden konsultti Tapani Jokinen, Inventure Oy:n osakas Lauri Kokkila, Aalto-yliopiston professori Pirjo Kääriäinen ja palvelumuotoilija Outi Ugas.

Palkintoperustelut: 

Muotoilun edistysaskel: Anna Salonen & Yuki Abe   

Sisustusarkkitehti Yuki Abe ja Anna Salonen perustivat Luomoa -yrityksen, joka luo uutta tapaa rakentaa ja suunnitella sisätiloja. Kuva: Miikka Tikka


Luomoa on uuden ajan yritys parhaimmillaan. Yrityksen perustajat, sisustusarkkitehdit Yuki Abe ja Anna Salonen saavat Ornamo Award -palkinnon muuntojoustavuuden ajatusta hyödyntävästä suunnittelufilosofiasta, jossa ympäristöystävällinen ajattelu yhdistyy lupaukseen kansainvälisesti merkittävästä liiketoiminnasta. Juryn mukaan Luomoa Oy ratkoo merkittävää rakentamisen alaan liittyvää kestävyyden haastetta innovaatiollaan tavalla, joka muuttaa tilasuunnittelun ja rakentamisen monitasoisia käytäntöjä ja prosesseja.

Luomoan modulaarinen sisärakentamisen järjestelmä koostuu mm. katoista, lattioista ja erilaisista väliseinistä, joihin integroidaan tilan ja asiakkaiden tarpeiden mukainen tekniikka. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sisätilojen muuteltavuuteen ja niitä voi päivittää ja muokata. Jury antoi erityistä painoarvoa asiakaslähtöisyydelle sekä palautteeseen perustuvalle tuotekehitykselle. Yritys suosii kotimaista alihankintaverkostoaan, jonka kautta se hankkii raakamateriaalit ja valmiita komponentteja. Kokoonpano tapahtuu Savonlinnassa.    

Muotoilun edistysaskel -palkinto on 5 000 euroa, ja sen myöntää Ornamo-säätiö.

Muotoilun suunnannäyttäjä: Antti Pitkänen

Muotoilun suunnannäyttäjä -kategorian voittanut Antti Pitkänen (edessä oikealla) perusti Agile Work -yrityksen vuonna 2015. Yritys suunnittelee ja kehittää työympäristöjä erityisesti kiinteistö- ja teknologiavetoisten yritysten parissa.

 

Teollinen muotoilija Antti Pitkänen saa Muotoilun suunnannäyttäjä -palkinnon näkemyksellisestä työstään muotoilujohtajana ja inhimillisestä otteestaan muotoilun soveltamisesta eri alojen työympäristöihin. Juryn mukaan Pitkänen on todellinen suunnannäyttäjä omalla alallaan työympäristöjen kehittäjänä aikana, jossa työn suuri murros on yhteiskunnassamme ajankohtaista. Antti Pitkänen työskentelee perustamassaan Agile Work Oy:ssa, jossa muotoilun menetelmät yhdistyvät digitalisaation mahdollisuuksiin juryn mukaan erityisen ansiokkaasti. Pitkänen on muotoilutyöllään vauhdittanut yritysten kasvua kokonaisvaltaisessa työntekijä- työympäristö- ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.   

Muotoilun suunnannäyttäjä -palkinto on 1 500 euroa, ja sen myöntää Ornamo-säätiö.

Muotoilun hyödyntäjä: Verohallinto   

Verohallinto saa vuoden 2022 Ornamo-pallon asiakaslähtöisen palvelun ja muotoilun luovasta ja syvällisestä soveltamisesta organisaatiossa. Verohallinto on Suomen valtion viranomainen, joka on hyödyntänyt digitaalisuuden mahdollisuudet asiakaslähtöisten ja vaivattomien palveluiden suunnittelussa. Verohallinnossa työskentelee muotoilijoita ja se hyödyntää digitaalisen suunnittelun palveluyritysten osaamista. Viranomaisvelvoitteitaan suorittava toimija on onnistuneesti muuttunut aidosti palveluorganisaatioksi, tehden verojen maksamisesta helppoa. Organisaatio on juryn mukaan oivaltanut soveltaa muotoilun hyötyjä tavalla, joka juryn mukaan edistää kansalaisten, yritysten ja yhdistysten luottamusta yhteiskuntaa kohtaan.

Palkintona myönnettävän Timo Sarpanevan suunnitteleman Ornamo-pallon vastaanottaa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura, joka on johtanut Verohallinnon palveluiden kehittämistä vuodesta 2018.

Muotoilun opinnäytetyöt: Irene Purasachit (Aalto-yliopisto) ja Marjaana Sivonen (Lapin yliopisto) 

Irene Purasachit: The designerly approach in material development: a design-led exploration of surplus flowers as raw material, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos, Contemporary Design -koulutusohjelma, 2021

Opinnäytetyössään Purchachit tarkastelee kukkajätteen hyödyntämistä uuden biopohjaisen materiaalin suunnitteluprosessissa. Työn tuloksena Purchachit kehitti ruusun ja neilikan terälehdistä valmistettuja joustavia arkkeja. Niistä voidaan soveltaa muun muassa laukkujen valmistusmateriaalina.

Professori Tuuli Mattelmäen mukaan työ tuo esiin muotoilun muuttuvia osaamisalueita. Siinä yhdistyvät paikallisiin ongelmiin tarttuminen, kierrätystalouden uudet mahdollisuudet sekä innovatiivinen materiaalitutkimus.

Marjaana Sivonen: Luontokuvitukset luonnon representaatioina, Lapin yliopisto, Pro gradu-tutkielma 2022
Sivonen tarkastelee luontokuvituksen erityisluonnetta ammattimaisen visuaalisen suunnittelun kentällä ja sitä, millaisia luonnon representaatioita luontokuvitukset ovat.  Professori Satu Miettisen mukaan tutkielmassa käydään kiinnostavaa keskustelua valokuvan ja piirroksen olemuksellisesta erosta.  

Palkittujen opinnäytetöiden tekijät saavat molemmat 750 e. Palkintosumman myöntää Ornamo-säätiö.


Ornamo Award: Muutoksen muotoilijat Tiedekulmassa 8.9. 2022 klo 13-15

Vuoden 2022 Ornamo Award -palkintojenjako huipentuu Muutoksen muotoilijat -keskustelutilaisuudessa Helsingin Design Weekillä. Muotoilun kärkijoukko haastetaan
keskusteluun siitä, miten muutosta muotoillaan ja miten muutoksen muotoilusta tehdään hyvä bisnes.