Suunnittelu on palvelua laatu edellä

Heikki Ruoho
Heikki Ruoho kuvattuna Oodissa, Ruoho on työskennellyt sisustusarkkitehtina Arkkitehtuuritoimisto ALA:ssa vuodesta 2016. Hän on ollut mukana muun muassa Oodin ja Helsinki-Vantaan lentokentän terminaali 2:n hankkeissa.

”Luovalla alalla on siunauksena ja kirouksena se, että suunnitelmat ovat kuin omia lapsia. Niitä haluaa viilata mahdollisimman hyviksi kelloa katsomatta. Alan standardien muuttamiseksi tarjoukseen sisälletyistä tunneista pitäisi jokaisen sisustusarkkitehdin pitää kiinni”, sanoo sisustusarkkitehti Heikki Ruoho.

Ruoho oli mukana Sisustusarkkitehdit SIO:n työryhmässä, jossa alalle laadittiin uutta kilpailutusohjeistusta. Sen tarkoituksena on helpottaa sisustusarkkitehtien työskentelyä asiakkaiden kanssa suunnittelua edeltävässä tarjouspyyntövaiheessa.  Työn imu on suunnittelijoilla yleistä, ja ohjeistus siihen, miten asioita tarjotaan ja hinnoitellaan, on muun muassa juuri siksi tarpeen.

”Alalle tulee aina uusia ihmisiä ja koimme, että olisi hyvä luoda pelisääntöjä ja hyvän toiminnan tapoja. Kilpailutusohjeistus on tarkoitettu sekä alan sisällä toimiville että tarvittaessa tahoille, jotka tilaavat ensimmäistä kertaa sisustusarkkitehtuurin palveluja tai joilla ei ole kokemusta, miten hyvän tarjouspyynnön voi laatia”, Ruoho sanoo.

Sisustusarkkitehtuurin tulisi olla mukana tietysti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, kun tehdään talotekniikkaa ja tilajakoja.

Ohjeistusta laadittaessa keskustelua syntyi muun muassa  tarjouspyyntöön sisällytetyistä luonnosten suunnittelusta. Siihen menee aikaa, ja luonnostelu on pintaraapaisu, missä ei ole välttämättä käytössä hyviä lähtötietoja. ”Sisustusarkkitehtuurissa ei keksitä pyörää uudestaan, vaan kehitetään toimintoja ja pieniä asioita, mitkä tarvitsevat suunnittelua. Ne tehdään yhdessä tilaajan kanssa.”

Hyvien referenssien korostaminen on osa suunnittelija- tai toimistobrändiä.

Jos luonnoksista ei makseta korvauksia, vastaan tulee esimerkiksi tekijänoikeusongelmia. Tarjoukset tulisikin tehdä aiempien referenssien perusteella.

”Sellaista on tullut vastaan, että tarjouksen oheen toivotaan luonnoksia, mutta keikan on saanutkin halvin tarjous. Silloin tulee kyseenalaiseksi, mikä siinä oli painotuksena. Luonnostelu menee myös helposti ajatukseksi aika kevyistä jutuista, kuten minkä värinen jokin on. Myöskään 3D-malli ei anna välttämättä todellista kuvaa, kun se tehdään nopeasti.”

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkeää. On olennaista viestiä tilaajille ammattitaidosta ja nostaa koko ammattikunnan imagoa. Suunnittelijoiden pitäisi saada oma tekeminen pakettiin niin, että nähdään mitä he ovat tarjoamassa, Ruoho sanoo. Hyvien referenssien korostaminen on osa suunnittelija- tai toimistobrändiä.

”Tuntihinnan haarukka ei ole kovin iso, kilpailu tapahtuu laadulla. Ja miten laatu näkyy ulospäin on se imago. Kun avaa suunnittelijan kotisivun, saa käsityksen mikä on kyseisen tekijän tai toimiston vahvuus.”

Ota hyvän hankinnan työkalut käyttöön!

Sisustusarkkitehtien työryhmä loi alalle uuden kilpailuohjeistuksen, joka auttaa luomaan hyvän alun suunnitteluprosessille. Ornamoa edusti lakimies Iiris Adenius. Ohjeistus pitää sisällään kuvauksen hyvän kilpailutuksen periaatteista. Ne luovat tilaajille ja tarjoajille yhteiset pelisäännöt laadukkaampiin ja tuloksellisempiin hankintoihin. Myös tarjouspyyntöpohja ja sisustusarkkitehtuurin sopimusmallit ovat uudistuneet ja Ornamon jäsenten käytössä.