Uudistus selkeyttää sisustusarkkitehdin vastuuta suunnittelutehtävissä

Sisustusarkkitehti Martti Lukander toimi Tony's delin laajennuksen pääsuunnittelijana. Kuva: Emmi Kohonen

Rakennusalan pätevyyksiä selkeytettiin vuoden 2014 maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL). Sisustusarkkitehdeille annettiin oikeus tietyin ehdoin toimia  pääsuunnittelijana rakennuksen muutos- ja korjaustöissä sekä tavanomaisessa että vaativissa suunnittelutehtävissä. Muutos parantaa sisustusarkkitehtien asemaa.

Vanha, vuonna 2001 voimaan tullut rakentamismääräyskokoelman osa eli A2 oli huonosti laadittu. Se aiheutti koko rakennusalalle sekaannusta pääsuunnittelijapätevyyksistä. Sisustusarkkitehtejä rakentamismääräyskokoelma ei maininnut lainkaan. Tervetullut muutos saatiin aikaan kun SIO ja Ornamo tekivät vaikuttamistyötä ja kirjelmöivät ympäristöministeriöön.

Mitä pääsuunnittelijaksi hyväksyttävältä vaaditaan?

Pääsuunnittelijaksi hyväksyttävältä vaaditaan uudenkin lain mukaan kovia näyttöjä. Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalla tasolla kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Sisustusarkkitehtien vaatimukset on sisällytetty rakennussuunnittelijoiden taulukkoon. Tavanomaisissa suunnittelutehtävissä pääsuunnittelijalta vaaditaan kolmen vuoden kokemus avustamisesta rakennussuunnittelussa.

Vaativissa suunnittelutehtävissä pääsuunnittelijalta vaaditaan yhteensä kuuden vuoden kokemusta: neljän vuoden kokemusta tavanomaisista rakennussuunnittelutehtävistä ja kahden vuoden kokemusta avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä.

Lupaviranomaisten  tulkinnat ja käytännöt eri puolilla maata vaikuttavat jatkossakin sisustusarkkitehtien mahdollisuuteen toimia pääsuunnittelijana. Nyt on kuitenkin helpompi pitää huolta oikeuksistaan. Tärkeintä on vakuuttaa viranomaiset osaamisestaan.

Mikä on FISE-pätevyyden asema?

Yksi tapa osoittaa pätevyyttään on hakea rakennusalan pätevyyksiä rekisteröivän FISE:n rekisteriin. Etenkin aloitteleville sisustusarkkitehdeille FISE:n kurssi ja koe on yksinkertaisin tapa lisätä mahdollisuuksia päästä pääsuunnittelijaksi.

FISE voi myöntää sisustusarkkitehdille henkilöpätevyyden toimia pääsuunnittelijana. Juridista merkitystä FISE-pätevyydellä ei ole.  Viranomaiset lukevat FISE-pätevyyden hakijan hyväksi kun haetaan kelpoisuutta toimia pääsuunnittelijana jossain tietyssä hankkeessa.  Viranomaiset määrittelevät kuitenkin pääsuunnittelijakelpoisuuden tietyssä hankkeessa aina erikseen.

Teksti: Päivi Lehto-Trapnowski
Kuva: Emmi Korhonen